Rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények technológiai sajátosságai

Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014. évi őszi Kutatói Napján “Rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények technológiai sajátosságai” címmel tartottak előadást. Ennek anyagát most az Erdő-Mező Online is közzé teszi.
Rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények technológiai sajátosságai
Az Alföldi Erdőkért Egyesület engedélyével a 2014-es Kutatói Nap többi előadása is olvasható lesz az Erdő-Mező Online portálon! A cikk alján ajánlót és tartalomjegyzéket is talál! RÖVID VÁGÁSFORDULÓJÚ ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TECHNOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI Dr. Czupy Imre – Prof. Dr. Horváth Béla – Dr. Vágvölgyi Andrea Bevezetés Az energetikai faültetvények gyorsan növő fafajokkal létesített, energiatermelést szolgáló célültetvények, ahol a területegységre eső energiahozam magasabb, mint az erdőkben. Gyorsan növő, speciális fajtájú, direkt e célra szelektált klónokat alkalmaznak, ezért az ültetvények telepítési, ápolási és betakarítási technológiái eltérnek/eltérhetnek a hagyományos erdőkétől [1], [2]. Kutatásaink során elsőként a hagyományos erdészeti technológiák, modellek felülvizsgálatát, átalakítását végeztük el. Meghatároztuk az egyes munkaműveletek sorrendjét és gépesítési igényét. A területnagyság függvényében elkészítettük a technológiai modelleket, meghatároztuk a különböző munkaműveletekhez ajánlható gépeket. Elemeztük az egyes géptípusok teljesítményadatait, valamint az ültetvények betakarításakor elérhető hozamokat. Az erőgépek tüzelőanyagának elégetése révén bevitt energiamennyiség és a letermelt biomassza energiatartalmának ismeretében felállítható az ültetvények energiamérlege. Anyag és módszer Az energetikai faültetvények esetén több termesztési technológiát különíthetünk el. Az alkalmazott fafaj meghatározó jelentőségű, mivel befolyásolja a betakarítás idejét, módját, a telepítési hálózatot, az alkalmazható gyomirtás fajtáját és egyéb tényezőket [3]. A területnagyság tekintetében három kategóriát definiáltunk: - 3 ha-nál kisebb területű, - 3-20 hektáros, - 20 ha-nál nagyobb méretű ültetvények esetére dolgoztuk ki a technológiai modelleket. Az energiamérleg elkészítéséhez az egyes munkaműveletek elvégzésekor az erőgépek tüzelőanyagának elégetésekor felszabaduló energia (bemeneti oldal input) mennyiségét hasonlítottuk az energetikai faültetvények fenntartásának időtartama alatt a betakarított biomassza termikus hasznosításával nyerhető energia (kimeneti oldal, output) mennyiségéhez. Az így kapott energiamérleg objektívebb képet ad, mint a különféle módszerekkel készített költségelemzések, mivel az arányokat nem befolyásolja a pályázati úton elnyerhető támogatások összege. A számításokhoz az összegyűjtött adataink átlagos értékeit vettük alapul és az alábbi kiindulási adatokat használtuk: - területnagyság: 1 ha, - ültetvény fenntartásának időtartama: 20 év, - vágásforduló: 2 év, - gázolaj fűtőértéke: 43 MJ/kg, - benzin fűtőértéke: 44 MJ/kg. Eredmények A 3 ha-nál kisebb területű ültetvények esetén az 1. ábrán bemutatott technológia alkalmazható. [caption id="attachment_15178" align="aligncenter" width="600"]1. ábra: Technológiai modell 3 hektárnál kisebb területű ültetvényekre 1. ábra: Technológiai modell 3 hektárnál kisebb területű ültetvényekre[/caption] Az ültetést megelőzően talaj-előkészítést szükséges végezni, amely tarlóhántást, mélylazítást és magágykészítést vagy szántást és magágykészítést foglal magában. A dugvány vagy csemeték kiültetése kézi erővel, ékásóval illetve kisebb teljesítményű dugványozó vagy ültetőgéppel történhet. A sorközművelés (vegyszeres gyomirtás) permetezőgéppel végezhető el. A betakarításhoz motorfűrészt vagy tisztítófűrészt alkalmazunk, majd a mobil aprítógéppel felaprított faanyagot a felhasználás helyére szállítjuk. A munkagépek mindegyike akkora teljesítmény-igényű, hogy közepes kategóriájú univerzális traktorral üzemeltethető. Az energia bevitel meghatározását az 1. táblázat mutatja. [caption id="attachment_15177" align="aligncenter" width="600"]1.táblázat: Energia input 3 ha-nál kisebb területű ültetvényekre 1.táblázat: Energia input 3 ha-nál kisebb területű ültetvényekre[/caption] Az energia output meghatározásánál figyelembe vett adatok: - az ültetvény hozama: 20 t/ha/év, - nedvességtartalom: 60%, - biomassza fűtőértéke: 7 MJ/kg (fenti nedvességtartalom mellett). Energia output: 2.800.000 MJ. Input/output = 1/46, azaz egységnyi befektetett energia révén 46 egységnyi energia nyerhető. A 3–20 hektáros ültetvényeken alkalmazható technológiát a 2. ábra mutatja. [caption id="attachment_15176" align="aligncenter" width="600"]2. ábra: Technológiai modell 3–20 hektár területnagyság esetén 2. ábra: Technológiai modell 3–20 hektár területnagyság esetén[/caption] A talaj-előkészítést követően az ültetvény telepítése dugvánnyal vagy csemetével középkategóriás univerzális traktorral üzemeltetett munkagéppel végezhető el. Sorközművelésre permetezőgép használható. A betakarítás döntő-aprító géppel, vagy a döntést és kötegelést egy menetben elvégző bálázógéppel történik. Ezt követi a biomassza elszállítása. A munkagépek teljesítmény-igénye ez előbbi kategóriánál nagyobb. Az energia bevitelt a 2. táblázat alapján határoztuk meg. [caption id="attachment_15175" align="aligncenter" width="600"]2. táblázat: Energia input 3-20 ha területnagyság esetére 2. táblázat: Energia input 3-20 ha területnagyság esetére[/caption] Output a fent leírt adatok figyelembe vételével: 2.800.000 MJ. Fentiek alapján az energiamérleg 3-20 ha területű ültetvényekre: input/output = 1/30, azaz egységnyi befektetett energia révén harmincegységnyi energia nyerhető. A 20 ha-nál nagyobb területeken a technológiai lánc az 3. ábra szerinti. Ekkora területnagyság esetén a technológiai láncban a talajelőkészítés, telepítés és sorközművelés művelete nem, csupán a betakarítás módja különbözik az előzőekben leírtaktól. Erre a célra nagy teljesítményű magajáró döntő-aprító gépek ajánlhatók. [caption id="attachment_15174" align="aligncenter" width="600"]3. ábra. Technológiai modell 20 hektárnál nagyobb ültetvényekre 3. ábra. Technológiai modell 20 hektárnál nagyobb ültetvényekre[/caption] A 20 ha-nál nagyobb területű ültetvények esetén a 3. táblázat szerint számoltunk. [caption id="attachment_15173" align="aligncenter" width="600"]3. táblázat: Energia input 20 ha-nál nagyob területnagyság esetére 3. táblázat: Energia input 20 ha-nál nagyob területnagyság esetére[/caption] Output a fent leírt adatok figyelembe vételével: 2.800.000 MJ. Energiamérleg 20 ha-nál nagyobb területű ültetvényekre: input/output = 1/37, azaz egységnyi befektetett energia révén harminchét egységnyi energia nyerhető. A számítások eredményét átlagos értéknek tekintjük. Eltérést eredményezhet például a terület kialakítása (hosszúság-szélesség aránya), vagy a termőhelyi adottságok (talajféleség, erős gyomosodás a területen). Az élőmunka energiaszükségletét a számításnál nem vettük figyelembe. Az energia kivét mértékét a területről letermelhető biomassza hektáronkénti éves hozama jelentősen befolyásolja. A faenergetikai ültetvények hozama elsősorban az alábbi tényezőktől függ: - a termőhelyi adottságok - a telepített klónok fajtája. A biomassza légszáraz állapotban kerül termikus hasznosításra, azonban szárításra fordított energiát a számításnál nem vettünk figyelembe, mivel az történhet például természetes úton is. Az eredmények azt mutatják, hogy az ültetvények létesítése a peremfeltételek kisebb megváltozása esetén is energia hatékony. Összefoglalás A megújuló energia hasznosítási cselekvési terv a megújulókra vonatkozó célszámok teljesülését főként a biomassza növekvő mértékű hasznosítására alapozza. Az energetikai faültetvények várható biomassza hozama jelentős, ma még kihasználatlan potenciált rejt. A lehetőségek kihasználásához megfelelő műszaki háttér, gépesítési színvonal szükséges. A kutatásaink során kidolgozott technológiai modellek, valamint az ezekre épülő energiamérleg főként gazdaságossági kérdésekre adhat választ, illetve elősegítheti megalapozott döntések meghozatalát a gépek, illetve a technológia kiválasztásakor. Irodalom [1] Czupy I., Vágvölgyi A. és Horváth B. (2012): The Biomass Production and its Technical Backgorund in Hungary In: Proceedings of 45th International Simposium on Forestry Mechanization. Zagreb: University of Zagreb. pp. 1-9. (ISBN:978-953-292-025-3). [2] Spinelli R., Ebone A., Gianella M. (2014): Biomass production from traditional coppice management in northern Italy. Biomass and Bioenergy 62: pp 68-73. [3] Vágvölgyi A., Czupy I., Kovács G., Heil B., Horváth B. és Szalay D. (2012): The mechanical-technological modelling and the expeced yiled of woody energy plantations. Hungarian Agricultural Engineering (24) pp. 53-57. ———————- A következő napokban az alábbi előadás-anyagokat is olvashatja portálunkon az Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Napjáról: - Gondolatok az innovációs eredmények gyakorlati bevezetéséről, mint stratégiáról az alföldi erdőgazdálkodásban – ELOLVASOM >>> - Energetikai ültetvények az Alföldön - ELOLVASOM >>> - Szarvasgomba – gazdálkodás és kutatás a NEFAG Zrt-nél - ELOLVASOM >>> - Akác virágzásbiológiai vizsgálatok Alföldi erdőgazdaságoknál - ELOLVASOM >>> - Kedvezőtlen termőhelyi adottságú kocsányos tölgy állomány lékes felújításának állapotváltozása - ELOLVASOM >>> - A vaddisznó területhasználata és aktivitása egy síkvidéki élőhelyen - ELOLVASOM  >>> - Hagyományos és új agroerdészeti technológiák lehetséges szerepe az Alföld klímaérzékenységének mérséklésében - ELOLVASOM >>> - Kocsányos tölgy erdőfelújítási technológiák összehasonlítása a Kisalföldi Erdőgazdaság területén lévő Rábakecöl 6/G erdőrészletben - ELOLVASOM >>> - Az Alföldi Erdőkért Egyesület erdészeti részvénytársasági tagjainak átláthatósága - ELOLVASOM >>> - Az erdők hatása a sófelhalmozódásra sekély talajvízű alföldi területeken - ELOLVASOM >>> - Harveszterek terjedése Magyarországon - ELOLVASOM >>> - A bálványfa (Ailanthus altissima) faipari és energetikai célú alkalmazhatósága - ELOLVASOM >>> - Környezetkímélő és költséghatékony agroerdészeti termesztési rendszerek, mint a jövő földhasználati lehetőségei - ELOLVASOM >>> - Király dió és magas kőris elegyes növekedésdinamikai elemzése az évgyűrűk alapján - ELOLVASOM >>> - Talajtömörödöttség mérésére alapozott termőhely-értékelés tapasztalatai a Nyírségben - ELOLVASOM >>> - Szélsőséges termőhelyi jellemzők hatása kocsányos tölgy erdőállomány talajnedvességére lékes felújítása során - ELOLVASOM >>> - Akác kutatások a Faanyagtudományi Intézetben - ELOLVASOM >>> - Rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények technológiai sajátosságai - - Numerikus analízis alkalmazása forgó szerszám fejlesztéséhez - ELOLVASOM >>> (Forrás: aee.hu - Engedéllyel közzétéve: Erdő-Mező Online – www.erdo-mezo.hu) erdomezolike