Szelektált akác származások virágzásbiológiai vizsgálata Tiszántúli száraz homoki termőhelyen

Az Alföldi Erdőkért Egyesület őszi Kutatói Napján „Szelektált akác származások virágzásbiológiai vizsgálata Tiszántúli száraz homoki termőhelyen" címmel tartott előadást Csiha Imre, Keserű Zsolt és Kovács Csaba az Erdészeti Tudományos Intézet Ültetvényszerű Fatermesztési Osztályától. Előadásuk anyagát most az Erdő-Mező Online is közzé teszi.
Szelektált akác származások virágzásbiológiai vizsgálata Tiszántúli száraz homoki termőhelyen
Az Alföldi Erdőkért Egyesület engedélyével a Kutatói Nap többi előadása is olvasható az Erdő-Mező Online portálon! A cikk alján ajánlót és tartalomjegyzéket is talál! SZELEKTÁLT AKÁC SZÁRMAZÁSOK VIRÁGZÁSBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA TISZÁNTÚLI SZÁRAZ HOMOKI TERMŐHELYEN Csiha Imre - Keserű Zsolt - Kovács Csaba Erdészeti Tudományos Intézet Ültetvényszerű Fatermesztési Osztály Az akác, mint hazánk egyik legjelentősebb erdőalkotó fafaja a szakmai és a kevésbé szakmai viták kereszttüzében áll évek, sőt évtizedek óta. Jelentősége a fatermesztésben és a száraz, szárazodó termőhelyek hasznosításában elvitathatatlan. A klímaváltozás hatására eltolódó klímaövek egyre nehezebbé teszik az évszázados gyakorlat szerint folytatott gazdálkodást számos, korábban őshonos fafajokkal jól hasznosítható területen. Ott, ahol zárt erdőborítást őshonos fafajú erdőkkel már nem, vagy csak hatalmas ráfordítások árán lehet elérni, az akác szerepe a jövőben fel fog értékelődni. Minőségi erdők létrehozása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a nemesített akác szaporítóanyagokra. Az Erdészeti Tudományos Intézet korábbi és napjainkban is zajló kutatómunkája által a magyar akácnemesítés eredményei világszerte egyedülállóak. Kapusi Imre nyomdokain a Silvanus cégcsoporthoz tartozó Hungaroplant Kft. gondozásában, az ERTIvel szorosan együttműködve jelenleg is folyik a gyors és egyenes növekedésű OBELISK akác fajtajelöltek vizsgálata, szaporítása. A munka során – igazodva az akác virágzás dinamikájához – eltérő periodicitással végeztük a felvételezéseket, azaz a zöm virágzás idején sűrűbben, a virágzási szakasz elején és végén pedig ritkábban folyattuk az észleléseket a Nyírerdő ZRt. területén, a Bocskaikert 7H erdőrészletben. A felvételezések időpontjai az alábbiak voltak: 2013. május 3., 6., 8., 10., 13., 15., 16., 17., 21. A munkához kialakítottunk egy terepi adatrögzítési eljárásból - Android platformon -, internet alapú adatátviteli és adattárolási rendszerből – Dropbox platform - álló adatrögzítő, és Excel alapon működő értékelő és feldolgozó rendszert. Az ERTI-nek a témával kapcsolatosan végzett megelőző munkáira alapozva – figyelemmel a méhészeti, nektározási szempontokra, – észleléseink során 6 kategóriát különítettünk el. A kategóriák a következők voltak: 1. a koronában zömében csak zöld bimbókezdemények érzékelhetők, 2. a koronában észlelhető zöld bimbókezdemények végei kifehéredtek, 3. a koronában a virágok zöme fehér, kifejlett bimbó, nyitott-bimbó állapotban vannak, 4. a koronában a virágok kinyíltak, a teljes virágzat fehér, 5. a koronában megjelentek az elfonnyadt virágok, fehér és barna színek vegyesen észlelhetők, megkezdődött a szirmok hullása. A gyepszintben foltokban jelennek meg a lehullott virágok, 6. a virágok zöme elvirágzott, a koronában a barna szín dominál. A virág folyamatosan hullik, a gyepszint lehullott fonnyadt szirmokkal egyenletesen, összefüggően borított. A virágzási szakaszok helyes elhatárolása érdekében a virágok képeit az észlelési jegyzőkönyvre vezettük fel. Az utolsó - (6) nincs élő virág – kategória képi megjelenítését mellőztük. A virág mennyiségi értékelését a 4. szakaszban végeztük el, 3 kategóriát felállítva - I – kevés, II – közepes, III – sok. A helyszíni tapasztalatok – nektár illata, méhzúgás hangereje stb. - és méhészeti tapasztalataink alapján méhészetileg a 3.-4. stádiumot minősítettük méztermelés szempontjából fontos periódusnak, a feldolgozásban e két kategóriát összevonva kezeltük. A bevezető, és záró szakasz értékelésétől, jelen feldolgozásban eltekintünk. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a virágzási periódus hossza, kezdete, vége - bár alapvetően egyedi genetikai adottságoktól determinált – időjárási hatások következtében jelentősen módosulhat. Az idei év márciusi hidegei nagy valószínűséggel késleltették a virágzás kezdetét, a virágzás alatti meleg pedig rövidíthette a virágzás hosszát. akac_viragzas1 akac_viragzas2 akac_viragzas3 akac_viragzas4 akac_viragzas5 akac_viragzas6 ------- A következő napokban az alábbi előadás-anyagokat is olvashatja portálunkon az Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Napjáról: - A lakitelki erdők leírása, különös tekintettel az őshonosság tükrében - ELOLVASOM >>> - Az őshonosság fogalmával kapcsolatos elvárások és kétségek - ELOLVASOM >>> - A Két Víz közének védett és Natura 2000 erdei a változó környezeti viszonyok mellett - ELOLVASOM >>> - A Szatmár-Beregi kocsányos tölgyesek erdőgazdálkodási tapasztalatai - ELOLVASOM >>> - Fehérnyár klónok teljesítményvizsgálata alföldi száraz, homoki termőhelyen - ELOLVASOM >>> - Őshonos nyárfajok genetikai változatossága a Dunántúlon - ELOLVASOM >>> - Szolnoki árapasztó csatornában végzett beavatkozások árvízre gyakorolt hatásai - ELOLVASOM >>> - Új hazai, ERTI szelekciójú fűz klón teljesítmény vizsgálata szabadalmi bejelentés megalapozására- ELOLVASOM >>> - Szelektált akác származások virágzásbiológiai vizsgálata Tiszántúl száraz homoki termőhelyen ------ - Kocsányos tölgy állomány talajnedvességének változása lékes felújítás során - ELOLVASOM >>> - Hazai kocsánytalan tölgy állományok faanyag-minőségi kérdései- ELOLVASOM >>> - Kisalföldi nemesnyár hibridek szárítása – ELOLVASOM >>> - A magyarországi erdők energetikai célra hasznosítható faanyaga – ELOLVASOM >>> - Energetikai ültetvények égési jellemzőinek vizsgálata – ELOLVASOM >>> - A biomassza termesztés és feldolgozás függősége a klímaváltozástól - ELOLVASOM >>> - Rövid vágásfordulójú energetikai ültetvények lombtömegének vizsgálata, szénkörforgalomban betöltött szerepe – ELOLVASOM >>> - Forvarderek alkalmazási lehetőségei napjainkban - ELOLVASOM >>> - Talajművelő szerszám végeselem modellezése ELOLVASOM >>> - Repceszárból előállított pellet hasznosításának ökoenergetikai kérdései - ELOLVASOM >>> (Forrás: aee.hu - Engedéllyel közzétéve: Erdő-Mező Online - www.erdo-mezo.hu) erdomezolike