Friss információk az erdészeti támogatások jelenlegi helyzetéről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége kérésére részletes tájékoztatást adott a jelenleg folyamatban lévő erdészeti jogcímek ügyintézésével, elbírálásával, határozathozatalaival és kifizetési kérelmeivel kapcsolatban.
Friss információk az erdészeti támogatások jelenlegi helyzetéről
Az alábbiakban közzé tesszük a MEGOSZ honlapján megjelent MVH adatokat: Erdészeti potenciál helyreállítása 2012. évi támogatási kérelmek: Beérkezett 283 db támogatási kérelem, ebből: 2 db érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került (késedelmes benyújtás, MVH-s azonosító hiánya) 40 db kérelem adminisztratív ellenőrzés eredménye miatt került elutasításra. 1 db kérelmet időközben visszavontak. 1 db korábban elutasított kérelmet saját hatáskörben újra kell ügyintézni Összesen tehát 239 db elfogadott kérelem van, amelynek teljes jóváhagyott kötelezettségvállalási összege: 1 523 221 989 Ft. Natura 2000 erdő kérelmek ügyintézése: A 2012-ben benyújtott 2196 db kérelemből: 3 db érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került, 246 db kérelem elutasításra került különböző okok miatt, 9 kérelmet visszavontak, 15 kérelem esetében az eljárás megszüntetésre került/kerül az ügyfél halála miatt, 3 kérelmező időközben megszűnt, ezek esetében is megszüntetésre kerül az eljárás. Összesen az elfogadott 1920 kérelemre kifizetett az MVH eddig 3 598 546 039 Ft-ot. Folyamatban levő kérelmek darabszáma: 4 db (2 db Kölcsönös megfeleltetésben megállapított szankció még nem jogerős, illetve 2 db elhalálozás miatt eljárásbeli jogutódlás megállapítása van folyamatban) Erdő környezetvédelmi intézkedések: Tájékoztatás a 2012. évi 270 db benyújtott támogatási kérelemről: Forrásallokáció előtt: Elutasított 28 db, Igazgatói felülvizsgálatra vár 4 db, Igazgató által jóváhagyott (EMVA) 228 db, Indított 10 db Az előzetesen lekért adatok alapján a várható támogatási összeg: 6 615 824,19 Euró Az MVH még összegyűjti a nyilatkozattétellel érintett gazdálkodók leveleit, mert rész forrásallokációt nem kérhetnek az Irányító Hatóságtól. Ezen nyilatkozattételre felszólító levelek 2013. július 30-n kerültek postázásra és 8 nap van a válaszadásra a kérelmek újraügyintézését követően az MVH haladéktalanul kezdeményezi a forrásallokációt. Erdőszerkezet átalakítás 2011-ben 100 db kérelem esetén a forrásigény: 648.240.672 Ft volt. A 2012. évben benyújtott 153 támogatási kérelem megoszlása: Forrásallokáció előtt: Elutasítás előtt felülvizsgálatra vár 9 db, Elutasított 20 db, Értékelésre vár 123 db Visszavont 1 db. Az  erdő-környezetvédelmi kifizetésekhez hasonlóan az MVH ennél a jogcímnél is most gyűjti össze a nyilatkozattétellel érintett gazdálkodók leveleit. Fiatal erdők állománynevelése: Támogatási kérelmek: A 2012-es évben 568 db támogatási kérelem érkezett be: Ebből 517 db kérelem támogatott 2013. évben pedig 303 db támogatási kérelmet nyújtottak be: 1. Az alapjogosultság ellenőrzés lezárult. 2. Az ügyintézéshez szükséges ügykezelői felület fejlesztése elkészült ezt az Erdészeti igazgatóság is tesztelte. Adatbázisok szinkronizálására szükséges, konkrétan az NVT és MgTe telepített erdők adatait kell frissíteni. A tervek szerint ezen a héten az ügyintézés elkezdődhet. Az iránymutatás elkészült hozzá. 3. A segédexcelben történő ügyintézés lezárása után az IIER-ben is végezhető az adminisztratív ügyintézés, a felület már régen kész. 4. Az erre a hétre tervezett ügyintézés indulását követően az ügyintézés lezárható szeptember elején, második felében. Elindul a segédexceles ügyintézés, annak várható befejezése: augusztus 30. 5. Forrásallokáció várhatóan október elején. 6. Határozatok postázása: október közepén várható.  Kifizetési kérelmek: 1. Az alapjogosultság ellenőrzése elkezdődött az MVH kirendeltségeken, 2. valamint a 2012. évi és 2013. évi támogatási kérelmekre benyújtott kifizetési kérelmek szétválasztása is. 3. Az első kifizetések augusztus végén várhatók. (MEGOSZ.org)