Fiatal kutatót keres az ERTI – Téma: erdők egészségi állapota

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a NAIK Erdészeti Tudományos Intézetbe fiatal kutató munkakörének betöltésére.
Fiatal kutatót keres az ERTI – Téma: erdők egészségi állapota
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 5 vagy 6 hónap Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: NAIK Erdészeti Tudományos Intézet Mátrafüredi Kísérleti Állomás 3232 Mátrafüred, Hegyalja u. 18. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Magyarországi és külföldi erdővédelmi monitoring rendszerek áttekintése Részvétel erdők egészségi állapotának terepi minősítésében. A magyar erdők egészségi állapotát befolyásoló fontosabb tényezők megismerése. Részvétel egyes kiemelt erő-diverzitási elemek terepi felvételezésében. Önálló kutatási terv(ek) kidolgozása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Természettudományi irányultságú egyetemi (MSc) diplomával való rendelkezés (okleveles erdőmérnök, biológus, agrármérnök, környezetmérnök, kertészmérnök, stb). Sikeres próbaidőszak után, kölcsönös szándék esetén szerződés-hosszabbítás lehetséges, mely időszak alatt a PhD tanulmányok megkezdése elvárás. Jelentkezés felső korhatára 35 év. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • Okleveles erdőmérnöki diploma, • Legalább középszintű angol nyelvismeret, • Szakirányú diplomadolgozat (erdővédelem, zoológia, növénykórtan, stb.) • B típusú jogosítvány. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 5. A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 10. A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatok elektronikus úton, Dr. Csóka György tudományos tanácsadónak (mentor) címzett üzenetben ( csokagy@erti.hu ) kerülnek benyújtásra. Az üzenethez az egyetemi végzettséget, illetve a nyelvtudást igazoló dokumentumok (diploma másolat, nyelvvizsga bizonyítvány másolata) csatolása szükséges. Az üzenet tárgya rovatba a „NAIK fiatal kutató" kerüljön feltüntetésre. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Egyetemi végzettséget és nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csóka György mentor nyújt, a csokagy@erti.hu e-mail címen. Kutatási téma: Erdők egészségi állapotát befolyásoló tényezők, különös tekintettel a diverzitásra NAIK Erdészeti Tudományos Intézet Erdővédelmi Osztály, Mátrafüred Csóka György mentor csokagy@erti.hu Az erdők egészségi állapota alapvetően meghatározza, hogy miként képesek betölteni többcélú küldetésüket. Napjaikban erdeink egészségi állapotára számos, korábban nem ismert, illetve kisebb jelentőségű tényező (inváziós fajok, klímaváltozás) van jelentős negatív hatással. A NAIK ERTI Erdővédelmi Osztálya az erdők egészségi állapotára ható számos tényezőre (abiotikus károk, rovarok, kórokozók, stb.) vonatkozóan folytat kutatásokat. A kutatások jelentős részben a hosszú távú megelőzésre koncentrálnak. Azaz arra keresik a választ, hogy az erdőgazdálkodási módjával, az erdők ellenálló képességének növelésével hogyan javítható az erdő stabilitása, azaz hogyan csökkenthető a jövőbeni erdőkárok kockázata. (erti.hu) erdomezolike