Kitüntetések és Bedő Albert szobrának avatása az Erdők Nemzetközi Napján - KÉPEKKEL (+Kitüntetettek listája)

Kitüntetéseket adtak át március 21-én a Földművelésügyi Minisztériumban, az Erdők Nemzetközi Napján. A Pro Silva Hungariae emlékplakettek kiosztása után Bedő Albert szobrot avattak a Földművelésügyi Minisztérium árkádsorán, bemutatták az OEE alapításának 150. évfordulója alkalmából kiadott „A magyar erdőgazdálkodás képes története 1867-1918” című könyvet, és egy előadás is elhangzott Bedő Albert életéről, munkásságáról.
Kitüntetések és Bedő Albert szobrának avatása az Erdők Nemzetközi Napján - KÉPEKKEL (+Kitüntetettek listája)
TELJES KÉPGALÉRIA A KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSÁRÓL ÉS A SZOBORAVATÁSRÓL >>> Az ünnepséget Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter nyitotta meg, aki méltatta az idén 150 éves Országos Erdészeti Egyesületet. „Az egész ágazatban csak az erdészeknek van ilyen jubileuma Európában" - mondta, majd az erdőtörvény módosításáról beszélt, amelynek társadalmi vitája a februári FeHoVa kiállításon indult el. Fazekas Sándor szerint ennek kapcsán fontos, hogy szem előtt kell tartani a nagy elődök, például Bedő Albert példáját. Mindemellett azonban új szemlélet is van a koncepcióban, amelynek kialakításában a magyar erdészek vettek részt legaktívabban, ahogy ők dolgoznak leginkább az erdők fenntartásáért is. Az erdőtörvény megalkotásánál fontos szerepet játszik majd az erdők hármas funkciója: a közjóléti, a védelmi, és gazdasági, de kiemelt szerepet kap az invazív fajok kezelése, a klímaváltozás, a természetes erdők és az ültetvények közötti különbségek kihangsúlyozása. oee_fm_2016_3 „A magyar családoknak az év minden napján fontos az erdő” – hangsúlyozta a miniszter, aki hozzátette, hogy ennek is köszönhető, hogy soha nem látott mértékben voltak turisztikai és közjóléti beruházások az utóbbi időszakban. Kilátókat, kerékpárokat és turistaházakat adtak át, többek között a Zselici Csillagparkot, vagy például a Karapancsai Kastély parkját, de öt erdészeti delikátesz bolt is nyílt az ország különböző pontjain. oee_fm_2016_6 Fazekas Sándor beszédében hangsúlyozta, hogy idén az Erdők Nemzetközi Napja az erdő és a víz kapcsolatát állítja a középpontba, és arra hívja fel a figyelmet, hogy óvni és védeni kell a természetet. „Továbbra is célunk, hogy az erdővel borított területek arányát 27%-ra emeljük Magyarországon” – mutatott a jövőbe Fazekas Sándor, majd megköszönte a kitüntetetteknek, hogy óvják a hazai erdőket. A kitüntetések átadása előtt Mátrai Árpád előadása szórakoztatta a közönséget, aminek köszönhetően a selmeci hagyományok ápolása még ünnepélyesebbé tette a márciusi eseményt. oee_fm_2016_5 A KITÜNTETETTEK LISTÁJA A CIKK ALJÁN! A kitüntetések átadása után Bedő Albert szobrának avatására invitálták a megjelent erdészeket. A Földművelésügyi Minisztérium árkádsorán Wagner Károly szobrával szemben kapott helyet a Sepsikőröspatakon született erdész emlékműve. oee_fm_2016_43 Fazekas Sándor az ünnepség ezen részét röviden ismertette Bedő Albert munkásságát, akinek nagy szerepe volt az erdészeti kutatások elindításában. Ám a szakembernek többek között a szakmai oktatás és a szakmai nyelv megteremtésében is hatalmas érdemei voltak. A miniszter kiemelte még a korabeli erdőtörvényben játszott kimagasló szerepét, és azt is, hogy Bedő Albert élete során rengeteget tett Székelyföld felemelkedéséért. oee_fm_2016_48 Zambó Péter, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke örömmel tudatta, hogy a szakember 98 év után térhetett vissza a fővárosba, hiszen halála után az akkor Alkotmány utcában működő OEE székházban ravatalozták fel, és onnan jutott el végső nyughelyére, szülőfalujába, Erdélybe. oee_fm_2016_50 „Bedő Albert fáradhatatlanul szolgálta az Országos Erdészeti Egyesületet, nélküle ma nem ünnepelhetnénk hazánk egyik legrégebbi civil szervezetét” – mondta el Zambó Péter, aki hozzátette: ahogy az életben, úgy most is a tanítvány követte mesterét, hiszen Wagner Károly figyelt fel rá, és ő indította el pályáján. „Együtt teremtették meg a közjót szolgáló erdőgazdálkodást, amelyből később a magyar természetvédelem is kinőtt. Az erdőgazdálkodás ma is a közjót szolgálja, és ezen az úton haladva van jövője az ágazatnak”. Az OEE elnöke szerint szintén fontos, hogy Bedő Albert a határon túl magyarságért is sokat tett, és a magyarság összetartozását szimbolizálja, hogy a 2016-os OEE Vándorgyűlést Bedő Albert szülőföldjén, Háromszéken tartják majd. oee_fm_2016_56 A szobor felszentelését Tordai Ernő, Sepsikőröspatak unitárius lelkésze végezte el, aki hangsúlyozta: a falu szülöttjére nagyon büszkék, hiszen Bedő Albert soha nem feledkezett meg a származásáról, Székelyföldről. Az unitárius lelkész kiemelte, hogy a szakember hozzájárul a budapesti, Ignác utcai unitárius templom felépítésében is. A szobrot végül Fazekas Sándor miniszter, Zambó Péter elnök és Bitay Márton Örs államtitkár leplezte le, ami után az új emlékművet és Wágner Károly mellszobrát is megkoszorúzták. oee_fm_2016_53 Az Erdők Nemzetközi Napjára meghirdetett ünnepség második része Orosz Sándor könyvbemutatójával kezdődött, aki az OEE alapításának 150. évfordulója alkalmából kiadott „A magyar erdőgazdálkodás képes története 1867-1918” című könyvről tartott előadást. Őt Andrésiné dr. Ambrus Ildikó, a Bedő Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégium igazgatója követte, aki Bedő Albert életéről és munkásságáról. Ehhez kapcsolódtak a Dr. Sárvári János által felolvasott Bedő-idézetek, valamint Király Pál gondolatébresztő beszéde. oee_fm_2016_67 oee_fm_2016_74   A KITÜNTETETTEK LISTÁJA: Dr. Fazekas Sándor miniszter úr az Erdők Világnapja alkalmából PRO SILVA HUNGARIAE DÍJAT adományozott 6 személy részére 1. Dr. Csóka Györgynek, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézete osztályvezetőjének, tudományos tanácsadónak, az erdőgazdálkodásban, a magyar erdők egészségi állapotának vizsgálatában kifejtett tudományos kutatói, oktatói munkájáért, illetve ezek népszerűsítésében betöltött szerepvállalásért, oee_fm_2016_10 2. Csonka Tibornak, a Gemenc Zrt. vezérigazgatójának, az erdők közcélú, közjóléti hasznosításának magas szintre emelésért, az árvízi védekezésekben és az újjáépítésben végzett szakmai munkájáért, oee_fm_2016_11   3. Dr. Folcz Tóbiásnak, a Roth Gyula Erdészeti és Faipari Szakközépiskola igazgató-helyettesének, az erdészeti szakoktatás területén három évtizeden keresztül végzett kimagasló pedagógia és vezetői munkájáért, oee_fm_2016_12 4. Lomniczi Gergelynek, a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivőjének, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkárának, az erdészeti kommunikáció, és a környezeti nevelés területén, az erdészeti ágazat képviseletében betöltött, közvéleményt formáló szerepvállalásért, oee_fm_2016_13 5. Nagy Imrének, a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet tudományos munkatársának, a gyakorlatorientált erdészeti kutatások és az erdészeti szakigazgatás területén végzett munkájáért, több évtizedes kimagasló szakmai tevékenységének elismerésért, oee_fm_2016_14 6. Dr. Somogyvári Vilmosnak, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara erdő- és vadgazdálkodási szakértőjének, az erdőgazdálkodással összefüggő jogalkotással, valamint az UMVP vidékfejlesztési erdészeti jogcímeinek megnyitásában végzett szakmai munkájáért, a MEGOSZ-ban és Országos Erdészeti Egyesületben nyújtott szerepvállalásáért. oee_fm_2016_15 Miniszter Úr az újonnan alapított PRO SILVA HUNGARIAE EMLÉKPLAKETTET adományozta 2 szervezet részére: 1. a DALERD Dél-alföldi Erdészeti Zrt.-nek,  Csongrád és Békés megye területén az állami tulajdonú erdőterületeken végzett kiemelkedő színvonalú gazdálkodásáért. Az elismerést Spiegel Endre vezérigazgató úr vette át.   oee_fm_2016_16 2. a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.-nek, az elmúlt évtizedekben megvalósított, a fenntartható gazdálkodásnak megfelelő erdőgazdálkodási tevékenységéért. Az elismerést Dr. Jámbor László vezérigazgató úr veszi át. oee_fm_2016_17 Miniszter Úr PRO SILVA HUNGARIAE EMLÉKPLAKETTET adományozott 2 személy részére: 1. Barkóczi Istvánnak, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatójának, a természet-közeli erdőgazdálkodás, a síkvidéki erdőfelújítás során végzett munkájáért, valamint a szakmai szervezetekben végzett tevékenységéért,   oee_fm_2016_19 2. Keszi Lászlónak, a MECSEKERDŐ Zrt. vezérigazgatójának, az erdőművelés iránti elkötelezett munkája, az erdeifenyő és a tölgyesek felújítása terén elért eredményei, továbbá a szakmai szervezetekben végzett tevékenysége elismeréseként. oee_fm_2016_20 Miniszter Úr az Erdők Világnapja alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott 19 személy részére 1. Dr. Bagi András Leventének, a Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály jogszabály-előkészítőjének, a vadgazdálkodási jogszabályalkotás során nyújtott kiemelkedő munkájáért, oee_fm_2016_21 2. Biró Ferencnek, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. gazdasági igazgatójának, az erdőgazdálkodás érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként, oee_fm_2016_23 3. Dalvári Vince Gábornak, a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály főosztályvezető-helyettesének, az állam 100 %-os tulajdonában álló, erdészeti gazdasági társaságokkal kapcsolatban végzett kiemelkedő színvonalú munkájáért, oee_fm_2016_24 4. Dr. Fábián Gyula Zoltánnak, a Földművelésügyi Minisztérium Jogszabályalkotási Főosztálya jogszabály-előkészítőjének, a vadgazdálkodási jogszabályalkotás során nyújtott kiemelkedő munkájáért, oee_fm_2016_25 5. Dr. Fodor Mártának, az ÉSZAKERDŐ Zrt. osztályvezetőjének, két és fél évtizeden át az állami erdőgazdálkodás területén végzett jogi tevékenysége elismeréseként, oee_fm_2016_26 6. Gordán Gábornak, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Kaposvári Erdészete igazgatójának, az éltető és fenntartható erdőgazdálkodás érdekében hosszú időn át végzett munkája elismeréseként, oee_fm_2016_27 7. Jagicza Attilának, a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. szakfelügyelőjének, az erdészeti szakigazgatás és gazdálkodás terén végzett munkája,  a nyilvántartási rendszerek fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként, oee_fm_2016_28 8. Lamperth Ritának, a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály vadászati referensének, a vadgazdálkodási tájegységekről szóló miniszteri rendelet megalkotásában nyújtott lelkiismeretes munkájáért, oee_fm_2016_29 9. Lénártné Orliczki Juditnak, az ÉSZAKERDŐ Zrt. kontrolling osztályvezetőjének, az erdőgazdálkodás érdekében közgazdasági és kontrolling területen végzett munkája elismeréseként, oee_fm_2016_30 10. Molnár Gábornak, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. birtokpolitikai munkatársának,  a területkialakítás, a tulajdonviszonyok rendezése és a nyilvántartás rendezése területén végzett munkája elismeréseként, oee_fm_2016_31 11. Olmosi Mariannának, a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztálya erdészeti referensének, az erdészeti társaságok tulajdonosi joggyakorlásának biztosítását szolgáló kiemelkedő munkája elismeréseként, oee_fm_2016_32 12. Schally Gergely Tibor egyetemi tanársegédnek, a Szent István Egyetem munkatársának, a vadgazdálkodási tájegységek kialakításához szükséges térinformatikai munka kiemelkedő színvonalon történő ellátásáért, oee_fm_2016_33 13. Dr. Sisa Ferencnek, a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztálya jogi referensének, a vadgazdálkodási törvény és annak végrehajtási szabályai megalkotásának során nyújtott kiemelkedő szakmai munkájáért, oee_fm_2016_34 14. Szentpéteri Sándornak, a Pilisi Parkerdő Zrt. pályázati és erdőtervezési főelőadójának, az erdőtörvény módosításának előkészítése során végzett munkája elismeréseként, oee_fm_2016_35 15. Támba Miklósnak, a „Napkori Erdőgazdák” Zrt. elnökének, a magyar magánerdő gazdálkodás fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkája, valamint a kapcsolódó jogszabályok kidolgozása során kifejtett tevékenysége elismeréseként, oee_fm_2016_36 16. Dr. Tornyos-László Petrának, a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály jogi referensének, az erdészeti társaságok tulajdonosi joggyakorlásának biztosítását szolgáló kiemelkedő munkája elismeréseként, oee_fm_2016_37 17. Urbán Pálnak, az EGERERDŐ Zrt. vezérigazgató-helyettesének, az erdő- és vadgazdálkodás területén végzett munkája, a vadállomány megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként, oee_fm_2016_38 18. Vadász Istvánnak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága osztályvezetőjének, a vadgazdálkodási jogszabályalkotás hatósági részletszabályainak kidolgozása során végzett kiemelkedő munkájáért, oee_fm_2016_39 19. Zsigmond Richárdnak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága igazgatójának, a vadgazdálkodási jogszabályalkotás hatósági részletszabályainak kidolgozása során végzett kiemelkedő munkájáért. oee_fm_2016_40 oee_fm_2016_43 Az Erdő-Mező Online szerkesztősége ezúton gratulál a kitüntetetteknek! (Gribek Dániel - Erdő-Mező Online - www.erdo-mezo.hu) erdomezolike