Hivatali packázások... - erdőgazdálkodókkal

Az ez évi erdősítések (erdőtelepítés, erdőfelújítás együttesen) műszaki átvétele nemrégiben megtörtént. Az erdőtulajdonosok/kezelők sorra kapják a különböző mértékű erdőgazdálkodási bírságról szóló határozatokat.
Hivatali packázások... - erdőgazdálkodókkal
Kezembe került egy felettébb érdekes ügy elhibázott határozata. Egy bátor ember kb. 3 ha erdő tulajdonjogát vásárolta meg 2012 őszén – jogilag rendezetten. Igen ám, de a kötelező erdőfelújítás menetéről szakszerű folyamatáról, a szükséges teendőkről a hatóság nemes egyszerűséggel elfelejtette tájékoztatni. De lássuk röviden a történéseket. Először alapismeretként: Tulajdonjog (rerum dominium) a dolog felett kizárólagos rendelkezésre jogosító magánjogi hatalom. A birtok (itt: erdő-ingatlan) tényleges állapot, a tulajdon pedig az a jog, amelynél fogva valaki a dolog felett szabadon rendelkezik és abból mindenki mást kizárhat ! A birtok és a tulajdon között az a különbség, hogy a birtok tény, a tulajdon pedig jog. A tulajdon, mint teljes és kizárólagos jogi uralom a dolog felett, minden képzelhető jogot magába foglal. A tulajdon korlátlan jog ugyan – mindamellett korlátolt is egyes esetekben. Konkrétan is az erdő vonatkozásában azért korlátozott a tulajdonos jogaiban, mert szakmai előírások alapján az erdőtervezés útján határozzák meg a fatermesztés módját és mértékét, az üzemtervben előírt teendőket a tulajdonosnak teljesítenie kell. No, meg nem zárható el a látogatók, pl. a gombaszedők elől. A hatóság szankcionálhat, különösen szélsőséges esetben kényszergazdálkodót is kijelölhet a vonatkozó erdőtörvény szerint. A kezembe került határozat indokolási részében a hatóság a 153/2009. (XI.13.) FVM rendeletre hivatkozik. A Vhr. 28. § (1) bekezdésben megszabott – a kötelezettség keletkezésének évétől számított második év május 31-ig megkezdett - erdősítési kötelezettség azért nem teljesülhetett, mert akkor még más volt a tulajdonos és erdőgazdálkodó ! A rendelkezésre álló adatok szerint az akkor ez ügyben hozott erdőgazdálkodási bírságot a hatóság beszedte. Az erdészeti hatóság nem aktualizálta 2013-ban az új helyzetből adódóan az erdősítési adatokat – így szakmailag teljesen elhibázott döntést hozott ! Az adás/vétel dátumával szállt át az ingatlan új tulajdonosára az erdőfelújítási kötelezettség – de nem visszamenőleges dátummal. A hatóság olyan mulasztásért szabta ki a súlyos anyagi következménnyel járó szankciót – amit nem is követhetett el ! Példaként: ha valaki használt autót vesz, az nem tehető felelőssé az előző tulaj által elkövetett mulasztásért (pl. autópálya-matrica vásárlásának hiánya). Az ezen ügyre vonatkozó valamennyi dokumentum, bizonyíték a hatóság rendelkezésére áll – csak elő kell(ene) venni a ’fiókból’! A rendelet 4. sz. mellékletében az erdősítések minimális csemeteszáma került meghatározásra. Szakmai alapismeret, hogy az adott erdőrészletekben nem fokozatos felújítóvágás, hanem un. egyéb erdőfelújítás történt. Az egyik erdőrészlet faállománya mézgáséger, az égeresek esetében a minimális egyed-szám 2000 db/ha/3000 db/ha – első kivitel esetében. A terepi bejáráson az erdőfelügyelő 4000 db/ha egyed-számot rögzített, tehát a minimálisan szükséges mennyiség dupláját !!!! (Az erdőfelügyelő szubjektíven, szembecsléssel és nem mintaterületes tényadatok alapján határozta meg ezt az adatot !) A másik erdőrészlet faállomány akácos (A), az akácosok esetében a minimális egyed-szám 4500 db/ha, 2000 db/ha (3500 db/ha) – első kivitel esetén. A 2014. szeptember 4-i terepi bejáráson az erdőfelügyelő 6000 db/ha egyed-számot rögzített, tehát a minimálisan szükséges mennyiség másfélszeresét, sőt dupláját !!!! (Az erdőfelügyelő itt is szubjektíven, szembecsléssel határozta meg ezt az adatot !) Az indokolásban ez olvasható: „…Az Evt. 107. § (1) bekezdés l) pontja alapján, ha az erdőgazdálkodó az erdő felújítására megállapított határidőt túllépi erdőgazdálkodási bírsággal sújtandó.” Mindez azért rendkívül súlyos szakmai tévedés ez esetben, mert az első erdőrészletben az erdő felújítására nyitva álló határidő 2017 (!!!) – így ezt sehogy sem léphette túl az erdőtulajdonos ! A második erdőrészletben ez a feltétel látszólag teljesül, hiszen a jegyzőkönyvben 2014 szerepel – ám szakmailag hibásan ! Ugyanis a hatóság által is elismerten és jogszerűen történt tulajdonos/kezelő változás 2012/213-ban. Az új tulajdonos haladéktalanul megkezdte 2013/2014-ben az erdő felújítását, így számára matematikailag is 2018-ig van lehetősége a szakszerű befejezésre. A hatósági durva szakmai hiba ódiuma semmiképpen sem hárítható át az erdő új tulajdonosára/kezelőjére ! Mi a teendő? Mielőbb vissza kell állítani a hatósági ügyintézők ellenőrzését a szakma érdekében! Gyöngyös, 2014. szeptember Dr. Pálos László iü. szakértő, volt vezető főerdőtervező Az írás a felsofokon.hu/farmdoktor oldalon jelent meg! (felsofokon.hu) erdomezolike