Megjelent és letölthető a fás szárú ültetvényekről szóló kormányrendelet

Megjelent és letölthető a 135/2017.(VI.9.) kormányrendelet a fás szárú ültetvényekről, amely meghatározza azok telepítésének, nyilvántartásának, kitermelésének vagy megszüntetésének szabályait, de a telepítésre használható alapfajokat is.
Megjelent és letölthető a fás szárú ültetvényekről szóló kormányrendelet
A fás szárú ültetvényekről szóló kormányhatározat letöltése >>> Fás szárú ültetvény telepítésére használható alapfafajok 1. Nyár fajok - Populus spp. 2. Fehér fűz - Salix alba 3. Fehér akác - Robinia pseudoacacia 4. Dió fajok - Juglans spp. 5. Kosárfonó fűz - Salix viminalis 6. Mézgás éger - Alnus glutinosa 7. Magas kőris - Fraxinus excelsior 8. Magyar kőris - Fraxinus angustifolia danubialis 9. Vörös tölgy - Quercus rubra 10. Korai juhar - Acer platanoides (Erdő-Mező Online - www.erdo-mezo.hu) erdomezolike