Megalakult az MTA PAB Erdészeti és Vadgazdálkodási Munkabizottsága

2013. szeptember 12-én a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottságának (MTA PAB) székházában a munkabizottság megtartotta első ülését.
Megalakult az MTA PAB Erdészeti és Vadgazdálkodási Munkabizottsága
A megalakulást Prof. Dr. Csapó János, a tudományok doktora, az MTA PAB Agrártudományi Szakbizottságának elnöke jelentette be. A munkabizottság elnöke Keszi László, a Mecsekerdő Zrt. vezérigazgatója. Alelnökök: Barkóczi István vezérigazgató (SEFAG Zrt.), és Gőbölös Péter vezérigazgató (Gyulaj Zrt.). A titkári feladatokat Dr. Takács László látja el. A bizottság alakuló létszáma 30 fő. Keszi László elnök átvette az ülés vezetését, megköszönte az MTA PAB segítségét a megalakuláshoz vezető út folyamatos egyengetésében. Kosztolányi György, az MTA rendes tagja, az MTA PAB elnöke köszöntötte az új bizottságot. A köszöntő egyben hasznos útmutatóul is szolgált az elkövetkezendő feladatokhoz. Ezt követően Solymos Rezső, az MTA rendes tagja, az MTA Agrártudományok Osztálya Erdészeti Bizottságának tiszteletbeli elnöke üdvözölte az új munkabizottság tagjait. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a bizottság tagjai a letéteményesei a térség tudományos alapokon nyugvó erdő- és vadgazdálkodásának. A munkabizottság ezt követően ügyrendi kérdésekkel foglalkozott. Megalkotta, majd azt követően egyhangú szavazással elfogadta 2014-es munkaprogramját. Az első ülésen két téma került megtárgyalásra, melyek elővezetéséhez az elnök előadókat kért fel. Első előadónk, Ortmann-né Dr. Ajkai Adrienne, PhD, egyetemi adjunktus, Pécsi Tudomány-egyetem, Természettudományi Kar, Biológiai Intézet: „A mezofil lomberdők természetessége a Mecsekben - faanyagtermesztést szolgáló és felhagyott állományok összehasonlítása” címmel tartotta. pab3 Következő témánkat Dr. Ivelics Ramón PhD: „Az erdei biomassza hasznosításának lehetőségei, és határai” címmel vezette fel. pab2 A bizottság tagjai számos észrevétellel éltek. Az elnök – a bizottság tagjainak egyöntetű jóváhagyó támogatásával – úgy döntött, hogy mindkét témában bizottsági állásfoglalás kiadására kerül sor, melyet az ügyrend szerinti egyeztetések után nyilvánosságra hoz. Ezt követően az elnök az ülést bezárta. (sefag.info - Dr. Takács László) erdomezolike