Megalakult az Agrárkamara Erdő- és Vadgazdálkodási Országos Kamarai Osztálya

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Erdő- és Vadgazdálkodási országos kamarai osztály 2013. október 30-án megtartotta alakuló ülését Budapesten.
Megalakult az Agrárkamara Erdő- és Vadgazdálkodási Országos Kamarai Osztálya
A levezető elnök Ifj. Hubai Imre országos vidékfejlesztési alelnök volt. Először az országos kamarai osztály jelenlevő 26 fő képviselője egyöntetű szavazatával 10 főt kooptált az országos kamarai osztályba. Ezt követően a levezető elnök az országos osztály támogató szavazata után kimondta az országos kamarai osztály megalakulását. Később az osztály tagok - a stratégiai együttműködő szervezetek jelölése alapján - vezetőséget választottak. Az országos osztály vezetősége a támogató szavazatok után a következő tagokból áll: Luzsi József, Dobre-Kecsmár Csaba, Dr. Sárvári János, Tengerdi Győző, Dr. Somogyvári Vilmos. Ezután Luzsi József országos kamarai osztályvezető ismertette az osztály 2013-2014 évi munkatervét, amelyek összefoglalva a következők: 1., Erdőtörvény módosítási javaslatok. 2., A 2014-2020 közötti időszak Vidékfejlesztési Operatív Program erdészeti jogcímeinek tervezése. 3., A Vadászati törvény módosítási javaslatának elkészítése. kamaraalakulo1 Az előterjesztést a jelenlevő osztálytagok további javaslatokkal kiegészítették. Végül kamarai osztály 2013-2014 évi munkatervét a jelenlevők egyhangúlag elfogadták. Hubai Imre országos alelnök úr zárszavával befejeződött az Erdő-és Vadgazdálkodási országos kamarai osztály alakuló ülése. Ezután a vezetőség rövid tanácskozást tartott a munkamegosztásról és további tennivalókról. (Forrás: Országos Erdészeti Egyesület - Somogyvári Vilmos - NAK) erdomezolike