Logset forwarder kalapács alatt - Árverés a Mecsekerdő Zrt.-nél

A Mecsekerdő Zrt. árverésre bocsájtja a tulajdonában lévő Logset 5F (5F 405/2005) kihordó szerelvényt.
Logset forwarder kalapács alatt - Árverés a Mecsekerdő Zrt.-nél
Árverési szabályok a 2015. január 28-án tartandó, a Mecsekerdő Zrt. tulajdonában lévő Logset 5F (5F 405/2005) kihordó szerelvény értékesítéséről Az árverés helyszíne: Mecsekerdő Zrt. Sásdi Erdészete (7370 Sásd, Rákóczi u. 49.) Árverés ideje: 2015. január 28. 09.00 óra A kihordó szerelvény megtekinthető: 7370 Sásd, MÁV rakodó, munkanapokon 8.00-16.00 között. Kapcsolat: Pintér Ottó erdészeti igazgató +36 30 663 0971 Németh Rudolf műszaki és fejlesztési osztályvezető +36 30/277 7837 A regisztráció kezdete: 2015. január 28. 08.00 óra OLYMPUS DIGITAL CAMERA 1. Regisztráció Regisztrálni csak az alábbi - a Mecsekerdő Zrt honlapján közzétett - feltételeknek megfelelő személyeknek lehet: A vásárlásra pályázó telefonon, levélben, vagy elektronikus módon jelentkezhet a Mecsekerdő Zrt. központjában (levélcím: 7623 Pécs Rét u. 8. tel.: +36 72 508 200, fax: +36 72 508 201; e-mail: nemeth.rudolf@mecsekerdo.hu). Az érvényes jelentkezés feltétele, hogy a pályázó 1 190 000 Ft bánatpénzt átutal a Mecsekerdő Zrt 11731001-20690586 számú számlájára, továbbá az átutalásról szóló igazolást eljuttatja az előzőekben leírt módok valamelyikén a Mecsekerdő Zrt. részére. Jelentkezés és bánatpénz beérkezésének határideje: 2015. január 27. A regisztráció aláírásával egyúttal a pályázó írásban nyilatkozik arról, hogy megismerte és elfogadja a licitálás szabályait. A regisztráció során az árverésre való jogosultságot alátámasztó személy adatai is rögzítésre kerülnek. A gazdálkodó szervezetet egy személy képviselheti. A képviseleti jogosultságot írásbeli meghatalmazással, vagy más okirattal (pl. cégkivonat) igazolni kell. Csak regisztrált személy vehet részt a licitáláson. OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2. A licitálás menete Regisztráció, a jelentkezési feltételek ellenőrzése. Sorszámok kiosztása a résztvevők számára. A licitálás a levezető irányításával szóban történik. A kikiáltási ár 11 900 000 forint + Áfa. A licit lépcső 100 000 forint + Áfa. Szünet kérésére licit közben van lehetőség, a szünet időtartamát a levezető határozza meg. A nyertes a leütést megelőző egyedüli legmagasabb ajánlatot adó személy, vagy gazdálkodó szervezet. A nyertes ajánlattevő 3 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni az eladóval. Amennyiben ez elmarad, a Mecsekerdő Zrt. fenntartja magának azt a jogot, hogy az árverést az adott terület vonatkozásában eredménytelenné nyilvánítsa, és egy későbbi időpontban újabb árverést hirdessen, vagy az árverésen második helyezett pályázónak értékesítse a kihordó szerelvényt. A nyertes ajánlattevő a vételárat a szerződésben foglaltak szerint egyenlíti ki az eladó felé. OLYMPUS DIGITAL CAMERA 3. Egyéb rendelkezések Az a nyertes, aki a saját maga által ajánlott összeget a megadott határidőig nem fizeti meg, a Mecsekerdő Zrt. későbbi árveréseiről kizárásra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére a befizetett bánatpénzt 3 napon belül a Zrt. visszautalja. A Mecsekerdő Zrt. az árverést indokolás nélkül az eljárás bármelyik szakaszában az adásvételi szerződés aláírásának időpontjáig felfüggesztheti, elhalaszthatja, vagy teljes egészében megszüntetheti. Ebben az esetben az ajánlattevők kártérítési vagy egyéb igénnyel a Mecsekerdő Zrt. felé nem élhetnek. A licitálásról a Mecsekerdő Zrt. jegyzőkönyvet készít, mely nem nyilvános, és nem köteles a licitáláson résztvevők, vagy más személyek részére átadni. Jogfenntartás: A Mecsekerdő Zrt. részéről az árverés lebonyolítása nem minősül bármely licitáló ajánlata elfogadásának, ezért a Mecsekerdő Zrt. az adásvételi szerződés aláírásáig jogosult akár véglegesen is felfüggeszteni az árverés útján történő értékesítést, döntését nem köteles indokolni. Az ajánlattevőket ebben az esetben kártérítési vagy egyéb igény a Mecsekerdő Zrt-vel szemben nem illeti meg. További képek a Logset forwarder állapotáról >>> Pécs, 2015. január 10. Németh Rudolf Műszaki és fejlesztési Osztály Mecsekerdő Zrt.   erdomezolike