Fórumot tartottak a fa alapú biomassza-felhasználás lehetőségeiről

Különösen aktuális témával szólította meg az Országos Erdészeti Egyesület a hazai zöld energiaiparban érdekelt piaci, jogalkotói, önkormányzati, felsőoktatási szereplőket a „II. Erdei Szabadegyetem Döntéshozóknak” rendezvényen. A résztvevők a fa alapú biomassza-felhasználás lehetőségeit ismerhették meg elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. A meghívottak aktivitására, a szakemberek közötti szinergiára épülő csapatmunka alkalmat kínált egymás szakterületének, szempontjainak, munkájának megismerésére, az egyes területeken átnyúló hatékony munkakapcsolatok kiépítésére.
Fórumot tartottak a fa alapú biomassza-felhasználás lehetőségeiről
 A tudásátadás – megosztás - kapcsolatépítés pilléreire alapozó programsorozat második eseményének célja a faanyag, mint megújuló energiaforrás pozícionálása, valamint az energiatermelésben érdekelt és a fa alapú biomasszát előállító ágazatok közötti párbeszéd lehetőségének megteremtése volt. Bebizonyosodott, hogy az eseményen résztvevők számára fontos a körforgásos gazdaság elveinek maximálisan megfelelő rendszerekben való gondolkodás, a zöld energiamix időjárásfüggő technikai elemeinek kiegészítése olyan időjárásfüggetlen elemekkel, mint az erdei biomassza alapú tüzelőanyag. Ezért a téma kutatási, erdészeti, jogalkotói, felhasználói és pénzügyi szempontból való körüljárása hasznos tudással egészítette ki a döntéshozók egyéb megújuló energiaforrásokról meglévő ismereteit. A piaci szereplők az így kialakítható komplex megoldások kihasználásában látják hazánk jövőbeli energia függetlenségének egyik kulcsát. Az Erdészeti Tudományos Intézet és az Agrárminisztérium munkatársainak előadása rámutatott arra, hogy a fenntartható erdőgazdálkodásnak lényeges eleme lehet a biomasszalapú tüzelőanyag előállítás oly módon, hogy ez egyáltalán nem sérti a fa anyagában történő hasznosítását, az erdő ökológiai, természet – és klímavédelmi szerepének betöltését. Megvan a technológia, megvan a megfelelő erdőgazdálkodási forma, amivel biztosítható a fa biomasszaként való alkalmazása anélkül, hogy az sértené a fenntarthatóság elveit. Egy megújuló, megújítandó erőforrásról van szó. Az eseménynek otthont adó Egererdő Zrt. az intézményi zöldhő ellátás komplett folyamatának bemutatásával, a felmerülő kérdések megválaszolásával tette teljessé a programot. A felsőtárkányi tűzifaudvarban és a Bambara Hotelben a faapríték előállítástól az erdei biomasszával üzemelő, a szálloda fűtését ellátó kazánok megtekintéséig lehetett nyomon követni a rendszer működését a hatékonysági, megtérülési adatok ismertetésével kiegészítve. „A résztvevők megtudhatták, hogy hosszútávon, kiszámíthatóan hogyan jutunk hozzá erdei biomasszához, hogy a magyar erdők működése jól és szigorúan szabályozott, ezért a faanyag felhasználása során az erdőterület nem csökkenhet, több fát nem vághatunk ki, mint amennyit meg tudunk termelni. A Szabadegyetemen kialakult új kapcsolati háló megszületése rávilágított arra, hogy bár a jogszabályaink alkotása széles kör bevonásával történik, ezt a kört tovább lehet és kell is bővíteni.” – mondta el Szentpéteri Sándor erdőkért felelős helyettes államtitkár. szabadegyetem01 „Ha a rendezvényt lehet két szóval jellemezni, akkor ez a két szó a lehetőség és a felelősség. Ez munkálkodott mindenkiben, aki részt vett ezen az eseményen, ez mozgatta a gondolatokat, melyeken keresztül a jelenlévők inspirálták egymást. Ez az esemény a magyar erdők és a társadalom kapcsolatának feltárását, az erdőgazdálkodás céljainak, lehetőségeinek megismerését szolgálja. Az erdészek a magyar erdőket évszázados léptékben gondolkodva kezelik. Azért, hogy ez a gazdálkodás valóban tartamos és fenntartható legyen, fontos az erdőhöz bármilyen módon kapcsolódók megszólítása, szempontjaiknak figyelembevétele és a velük való közös gondolkodás. Ezen találkozások alkalmával új ötletek merülhetnek fel, amelyeket a mindennapi munkába beépítve olyan célokat érhetünk el, aminek aztán a teljes magyar társadalom élvezheti a hatásait.”foglalta össze Elmer Tamás az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára a rendezvény céljait és tapasztalatait. Az Agrárminisztérium által támogatott, az Országos Erdészeti Egyesület által szervezett második Erdei Szabadegyetemen a következő előadások hangzottak el, melyek az esemény weboldalán is megtekinthetőek:
  • Schiberna Endre, Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet: Az erdei biomassza termelés fenntarthatóságának kérdései
  • Szentpéteri Sándor, Agrárminisztérium: Tervezhetünk-e hosszútávon az erdei biomasszával?
  • Zanatyné Uitz Zsuzsanna, Tüzelőanyag-gazdálkodási munkabizottság vezető, Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége: Zöldhő előállítása a településeken – A kaposvári fűtőmű példája
  (OEE - Országos Erdészeti Egyesület, fotó: Németh Bálint)