Faültetés a puszták védelméért

Ültess fát, védd a pusztát! Bár ellentmondásosnak tűnik az állítás, de a faültetéssel a pusztai élővilág megőrzését is biztosítani lehet. De hogyan?

Faültetés a puszták védelméért

Az egri illetőségű Békatutaj Szabadidősport Egyesület a tavalyi évhez hasonlóan idén is fákat ültetett a Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzetben

– hívja fel a figyelmet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

A közlemény szerint a célterület ezúttal a Batúz-tanya Természetvédelmi Kezelési Központ és annak környezete volt. 2022. november 20-án az egyesület önkéntesei és támogatói három helyszínen 500 facsemetét ültettek el, melynek jelentős részét tájhonos kocsányos tölgyek, valamint kisebb tőszámban magyar kőris és fekete nyár csemeték alkották.

A területek előzetes kiválasztását a nemzeti park igazgatóság munkatársai végezték.

A tanyák környezetében kialakított kisebb fásítások a klímavédelmi célok elérésén túl, a facsemeték megerősödésével, reményeink szerint alkalmas fészkelőhelyül fognak szolgálni a terület madárfajai (pl. szalakóta, gébicsfélék, kék és vörös vércse stb.) számára is. A fasorok emellett fontos vadbúvóknak is tekinthetők, az ide kötődő apróvadállomány a térségben fészkelő és kóborló ragadozómadarak (pl. parlagi és rétisasok, kerecsensólymok) figyelmét is minden bizonnyal fel fogják kelteni.

Az igazgatóság közleménye szerint az elmúlt években meginduló erdősítések, fásítások számos esetben céloznak meg alföldi nyílt élőhelyeket, azonban fontos hangsúlyozni, hogy a védett és Natura 2000 besorolású nagy kiterjedésű gyepek esetében ez természetvédelmi szempontból nem cél. A pusztai életközösségek kedvező természetvédelmi állapotához azonban a kisebb – sok esetben vonalas (fasorok) vagy foltos (szárnyékerdők) megjelenésű – fásítások, erdőfoltok nagyban hozzájárulnak. A korábban – elsősorban mezővédő funkcióval – kialakított állományok többnyire már elöregedtek, kiszáradtak, illetve sajnos a térségben a falopások is visszatérő problémát jelentenek. Ezen fasorok, facsoportok pótlása kiemelt feladatként jelentkezik a térségben. Lehet, hogy ez az 500 darab csemete csak csepp a tengerben, de Teréz anyát idézve,

anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.