Faápolók, figyelem! - Megszületett a Fáérték applikáció Android rendszerre

Az alkalmazás a fafaj, a fa méretei és állapotjelzői alapján kiszámítja a fa vagyoni értékét, valamint az egy éves asszimilációs időszakban végzett ökológiai szolgáltatásainak megközelítő értékeit.
Faápolók, figyelem! - Megszületett a Fáérték applikáció Android rendszerre
A fa vagyoni értéke Jelenleg Magyarországon nincs központilag meghatározott faértékszámítási módszer. Az egységes szabályozás hiányában egy fa értéke az alkalmazott értékszámítási módszertől függően akár nagyságrendekkel is eltérő lehet. A Magyar Faápolók Egyesületének célja, hogy egy egységes, könnyen alkalmazható számítási eljárást adjon a Felhasználó kezébe. Ez a program a széles szakmai körben alkalmazott, azonban mára elavult, a dr. Radó Dezső által közzétett faértékszámítási módszernek újragondolt, kibővített, a jelenlegi törvényi kereteknek megfelelő változata. A faértékszámítás módja: A x B x C x D x E x M A = azonos fajú és fajtájú csemete ÁFÁ-val növelt értéke. A számítás alapjához ajánlott méretek növénytípusonként: - lombhullató fák esetében: 12-14 cm törzskörméretű, minimum kétszer iskolázott, földlabdás fa, - magasra növő örökzöldek esetében legalább 140-160 cm magas, földlabdás vagy konténeres csemete. A programban faiskolai alapárak a faiskolai szövetségek ajánlásai alapján évenként frissülnek. B = a fa ismert vagy becsült korától függő szorzószám. A korszorzó alapértékei azonosak a Radó-módszer értékeivel, a magasabb együtthatók közel kétszáz fafaj élettani és dendrológiai tulajdonságainak elemzése alapján készültek el. C = A fa védettségének és településen belüli elhelyezkedésének szorzója. Az egységes besorolás érdekében az egyes kategóriákhoz hozzárendeltük az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályokban szereplő területfelhasználási egységeket. D = A korona állapotához rendelt szorzó A korona állapot értékelése során az elsődleges szempont a valós és az optimális körülmények között élő, fafajra, fajtára jellemző lombtömeg aránya. E = A fa általános egészségi állapotát és életképességét jelölő együttható A fa életképességét nemcsak a korona állapota, hanem a fa teljes egészének egészségi állapota befolyásolja, ezért az életképesség megállapításakor a korona állapota mellett a gyökérzet és a törzs állapotát is figyelembe kell venni. M = A fafaj dendrológiai értékét jelző szorzó A Magyarországon legelterjedtebb fafajok és egyes fajták dendrológiai érték szerinti besorolása neves dendrológusok munkássága, valamint a Corvinus Egyetem Kertészeti Karának útmutatásai alapján kerültek meghatározásra. A faértékszámítás módszerének bővebb leírása megtalálható a Magyar Faápolók Egyesületének honlapján A fa ökológiai szolgáltatása Egy urbanizált területen álló fa nagymértékben hat a környezetére. Számos jótékony hatása közül kiemelkedik a széndioxid tartós megkötése és az oxigén termelése. Párologtatásával befolyásolja a mikroklímát, a lebegő por megkötésével pedig jelentősen hozzájárul a levegő tisztaságához. faertek A program alkalmas a fa méretei és a koronaállapota alapján az egy éves asszimilációs időszakában végzett, fent megadott ökológiai szolgáltatásainak közelítő értékeinek kiszámítására. Az adatok tájékoztató jellegűek, a pontos értékeket a fa környezete, elhelyezkedése, az adott év időjárása és még számos egyedi körülmény is befolyásolhatja. Az ökológiai szolgáltatások értékeinek kiszámításához dr. Radó Dezső munkáit használtuk fel. LETÖLTHETŐ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.treevalue A Faérték alkalmazást a Magyar Faápolók Egyesülete fejlesztette ki, a programot Schmiedl Balázs és Szaller Vilmos készítette. A program mérete: 3,5 Mb, Alapkövetelmény: Android 4.0 és újabb verziók A program a Magyar Faápolók Egyesületének szellemi terméke, ingyenesen, szabadon terjeszthető, számított adatai a forrás megjelölésével térítésmentesen felhasználhatóak. (faapolok.hu) erdomezolike