Értesítés a 2014-évi erdőtervrendelet megjelenéséről és a körzeti erdőtervezés megkezdéséről

A 2014. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 47/2014.(IV.24.) VM rendeletet 2014. május 2-i hatálybalépésével megkezdődik a 2014. évi körzeti erdőtervezés.
Értesítés a 2014-évi erdőtervrendelet megjelenéséről és a körzeti erdőtervezés megkezdéséről
A körzeti erdőtervezés alá vont erdőtervezési körzetek 2014-ben: Szilvásváradi, Tornai, Fónyi, Vajszlói, Bugaci, Salgótarjáni, Sopron-Fertőmelléki, Nyírbátori, Lenti, Igali, Kelet-Zselici, Dél-Vértesi, Budai-hegyek, Devecseri A 2014. évben tervezésre kerülő helységek listája >>> A 10 évre szóló körzeti erdőterv készítésének részletes szabályait az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, valamint az erdőtervrendelet előkészítésének és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. FVM rendelet tartalmazzák. A körzeti erdőtervezés folyamata Az illetékes Megyei Kormányhivatalok Erdészeti Igazgatóságai már megkezdték a terepi felvételeket a körzeti erdőtervezés alá vont területeken. Ennek során méréssel, adatgyűjtéssel meghatározzák az erdőrészletek termőhelyi viszonyait, az erdőállományok jellemző adatait, rögzítik az általuk észlelt egyéb, a tervezéshez szükséges adatokat, valamint elvégzik az erdészeti nyilvántartási térképek elkészítéséhez szükséges felmérési munkákat. A körzeti erdőtervezéssel érintett terület erdőgazdálkodói, a hatóságok, helyi önkormányzatok, Nemzeti Park Igazgatóságok, és az erdészeti vagy természetvédelmi célra alakult civil szervezetek a tervezés alá vont területek erdőgazdálkodásával kapcsolatosan írásos javaslatokat küldhetnek 2014. június 16-ig az illetékes Erdészeti Igazgatósághoz postai úton, vagy elektronikus formában. Ilyenek lehetnek a felújítási módokra, az erdősítési célállományokra, a fahasználatokra vagy az üzemmódokra vonatkozó erdőrészlet szintű javaslatok. A terepi felvételezést és az erdőgazdálkodással kapcsolatos javaslatok beérkezését követően az Erdészeti Igazgatóságok erdőrészlet szintű tárgyalásokat tartanak, ennek során külön egyeztetést folytatnak a részletek erdőgazdálkodóival, az érintett hatóságok és az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság képviselőivel. Az erdőrészlet szintű tárgyalások lezárását követően az Erdészeti Igazgatóságok lakossági egyeztető tárgyalásokat tartanak a tervezés alá vont körzetekre vonatkozóan. Erre a körzeti erdőtervezéssel érintett körzetek lakossága valamint a részlet szintű tárgyalás előtt írásos javaslatokat benyújtók bevonásával kerül majd sor. A meghívottakat érintő előírás javaslatok a lakossági egyeztető tárgyalások előtt 15 nappal ezen a honlapon elérhetők lesznek. A lakossági egyeztető tárgyalásokon a tervezés alá vont terület természetbeni állapotáról, a következő időszak erdőgazdálkodási lehetőségeiről és korlátairól, a körzetben lévő Natura 2000 területekre vonatkozó információkról, valamint a társadalmi részvétel, a vélemény-nyilvánítás, illetve az adatokhoz való hozzáférés lehetőségeiről fognak tájékoztatást kapni a megjelentek. A körzeti erdőtervezés befejezéseként – a körzeti erdőterv elfogadása érdekében – az Erdészeti Igazgatóságok záró tárgyalásokat tartanak az érintett erdőgazdálkodók és hatóságok, a helyi önkormányzatok, valamint a Nemzeti Park Igazgatóságok bevonásával. A körzeti erdőterv elkészítését követően 30 napon belül a honlapon elérhetők lesznek a nyilvánosság biztosítása szempontjából jelentős tevékenységnek minősülő fakitermelések térbeli elhelyezkedését ábrázoló tematikus térképek. A közzétételt követő 8 napon belül – a honlapon keresztül – bárki írásos észrevételt tehet majd a térképeken megjelenített információkkal kapcsolatosan. (NÉBIH Erdészeti Igazgatóság) erdomezolike