Erdészeti és vadgazda iskolák dolgozóit is kitüntették a Környezetvédelmi Világnap alkalmával

Az oktatásban és a környezetvédelemben dolgozók kaptak elismeréseket a Vidékfejlesztési Minisztériumban (VM) hétfőn a fővárosban a Környezetvédelmi Világnap és a Pedagógus Nap alakalmából. A díjazottak között volt többek között Börcsök József, a Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium nevelési  igazgató-helyettese, Szalai Éva, a Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző  Iskola és Kollégium igazgató-helyettese valamint Agócs József, a Nyugat-magyarországi Egyetem nyugalmazott egyetemi adjunktusa.
Erdészeti és vadgazda iskolák dolgozóit is kitüntették a Környezetvédelmi Világnap alkalmával
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter köszöntőjében kiemelte: a természeti értékek megóvása, fenntartható hasznosítása megkülönböztetett figyelmet kapott az elmúlt négy év során a minisztérium tevékenységében. Erre példaként hozta többek között az új földtörvény, illetve a Nemzeti Vízstratégia megalkotását, továbbá a hulladékok begyűjtését, újrahasznosítását szolgáló beruházásokat. Felhívta a figyelmet arra: a Vidékfejlesztési Minisztérium egységes, országos hálózatba szervezte az agrár szakképzési rendszert. Az agrárium megbecsülésének és jövedelmezőségének érdekében szükség van versenyképes, színvonalas szakképzésre - tette hozzá. Fazekas Sándor jelezte: a VM iskoláiban közel 28 ezer tanuló gyarapítja tudását a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és a környezetügyi szakmacsoportokban. Az agrárszakképző iskolák hálózata az országban összesen 59 intézményt jelent, amelyekben több mint 2400 pedagógus és további mintegy 1700 alkalmazott dolgozik. dijazottak A miniszter megemlítette, hogy az iskolák átvétele során az intézményekben összesen mintegy 100 millió forintot kitevő volt az adósságállomány, amit mára gyakorlatilag sikerült rendezni. Emlékeztetett, hogy a technológiai fejlesztések és a forintban milliárdokat kitevő beruházások mellett a környezetvédelem egyik leghatékonyabb eszköze az oktatás, a nevelés, a szemléletformálás. Ezért vonja be mindinkább a gyerekeket, a fiatalokat a minisztérium oktató-nevelő programjaiba. Az önkéntes akciókban ma már több tízezren vesznek részt. Az ünnepségen 60-an vehettek át különböző elismeréséket kiemelkedő szakmai munkájukért. Köztük a Zöld Toll Díjat kapta Csávás Sándor, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) hírügynökségi újságírója, Lévai András, az MTVA kiemelt szerkesztője, valamint Vass Krisztián újságíró, a VM munkatársa. FAZEKAS SÁNDOR MINISZTER A PEDAGÓGUSNAP ALKALMÁBÓL NAGYVÁTHY JÁNOS DÍJAT ADOMÁNYOZOTT 4 SZEMÉLYNEK 1. Dr. Csák Csilla egyetemi docensnek, a Miskolci Egyetem intézeti tanszékvezetőjének, a környezetügy területén végzett több évtizedes értékes tudományos és oktatói munkájáért; 2. Dr. Lakatos Gyulának, a Debreceni Egyetem nyugalmazott egyetemi docensének, a hidrobiológia, az alkalmazott ökológia és a fenntartható fejlődés területén végzett szakmai, tudományos és oktatói munkájáért, 3. Dr. Tóth Józsefnek, Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensének, a hazai agrárfelsőoktatás- és kutatás területén végzett kiemelkedő munkájáért, 4. Dr.Tőzsér János egyetemi tanárnak, a Szent István Egyetem rektorának, az állattenyésztés, különösen a szarvasmarha-tenyésztés témakörben a graduális, posztgraduális képzés, valamint a gyakorlati oktatás területén végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai és kutatási tevékenysége elismeréseként. A MINISZTER TESSEDIK SÁMUEL DÍJAT ADOMÁNYOZOTT 6 SZEMÉLYNEK 1. Auer Gyulának, az Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium dísznövénytelep-vezetőjének, a jövő kertésznemzedékeinek nevelése terén végzett közel négy évtizedes lelkiismeretes munkája elismeréseként; 2. Budai Ferencnek, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának, a mezőgazdasági képzésben végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért, az agrárvállalkozások működését segítő tevékenységéért; 3. Őzse Máriának, a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgató-helyettesének, négy évtizedes kiemelkedő színvonalú oktató-nevelő munkája elismeréseként; 4. Taskovics Tibornak, a Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium felnőttképzési vezetőjének, a gazdálkodó iskola kialakítása során és a felnőttképzés területén végzett több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként; 5. Varga Péternek, a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskola mérnöktanárának, több mint három évtizeden át a szakképzés fejlődését szolgáló példa értékű munkája elismeréseként; 6. Weiszenburger Józsefnének, a Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium felnőttképzési vezetőjének, az agrárszakképzés és felnőttképzés terén végzett több mint két évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként. A MINISZTER MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET ADOMÁNYOZOTT 15 SZEMÉLYNEK 1. Ángyánné dr. Farkas Ritának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Intézményfelügyeleti Osztálya vezető-tanácsosának, a háttérintézmények alapító okiratai és működési szabályzatai elkészítése, nyilvántartása érdekében végzett munkája elismeréseként; 2. Balaskó Lajosnak, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola szakoktatójának, a húsfeldolgozás folyamatainak oktatása terén kiemelkedő munkája, a tanműhely fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként; 3. Biererné Helman Editnek, a Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola tanárának, két és fél évtizedes oktató-nevelő tevékenysége elismeréseként; 4. Börcsök Józsefnek, a Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium nevelési igazgató-helyettesének, a vadászati szakoktatás terén végzett négy évtizedes kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért; 5. Csóti Ildikónak, a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanárának, a tanulók testi és személyiség formálása érdekében végzett kiemelkedő munkájáért; 6. Doborné Várhegyi Beátának, a Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola tanárának, kiemelkedő oktató-nevelő tevékenysége elismeréseként; - aki később veszi át az oklevelet! 7. Felvéginé Farkas Teréznek, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanárának, a húsipari szakmai oktatás terén hosszú időn át végzett munkája elismeréseként; 8. Forgács Beatrix Vidékfejlesztési Minisztérium Személyügyi és Igazgatási Főosztály közigazgatási tanácsadójának, személyügyi területen végzett kimagasló teljesítménye, a szakképző iskolákkal kapcsolatos koordinációs tevékenysége elismeréseként; 9. Halász Szabó Pálnénak, a Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola gazdasági referensének, az iskola érdekében végzett egy évtizedes lelkiismeretes munkája elismeréséül; 10. Jakab Bélának, a Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium gyakorlati oktatásvezetőjének, az agrárszakképzés gyakorlati oktatása területén végzett munkája elismeréseként; 11. Katona-Kis Imrénének, a Táncsics Mihály mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium gazdasági csoportvezetőjének, az iskola gazdálkodását biztosító több mint kiemelkedő munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából; 12. Kolostyákné Pljesovszki Zsuzsanna Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanárának, az agrárszakképzés és tehetségfejlesztés területén hosszú időn át kifejtett kiemelkedő munkájáért; 13. Lázár Judit Évának, a Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola nyugalmazott szakmai tanárának, az agrár szakoktatás terén hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként; 14. Sisák Tibornak, a Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola tanárának, hosszú időn át végzett kiemelkedő oktató-nevelő munkája elismeréseként; 15. Szalai Évának, a Mátra Erdészeti, mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium igazgató-helyettesének, közel három évtizedes kiemelkedő munkája, az iskola arculatának fejlesztése terén kifejtett tevékenysége elismeréseként. A MINISZTER A KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP ALKALMÁBÓL KÖRNYEZETÜNKÉRT DÍJAT ADOMÁNYOZ 6 SZEMÉLYNEK 1. Agócs Józsefnek, a Nyugat-magyarországi Egyetem nyugalmazott egyetemi adjunktusának, az örvény-rendszerelmélet alapjainak lefektetése, valamint az erdő, mint önszervezett élőlény együttes éltetéséhez szükséges két legfontosabb alaptétel megfogalmazásáért; 2. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettesnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztálya munkatársának, a hulladékgazdálkodási területen végzett kiemelkedő szakmai munkájáért, 3. Dr. Makai Martina főosztályvezetőnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztálya munkatársának, a környezetvédelem területén a hazai és uniós fejlesztéspolitika, a környezettechnológia és a hulladékgazdálkodás megújítása területén végzett kiemelkedő munkájáért; 4. Dr. Mikó Jánosnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztálya közigazgatási főtanácsadójának, a környezetvédelem vízügyi átszervezésének jogi előkészítése és elbonyolítása során végzett magas színvonalú tevékenységéért; 5. Pap Gyula Imrének, a Szféra-Tisza Kft. ügyvezetőjének, környezetvédelmi és vízügyi fejlesztések megalapozását szolgáló közel két évtizedes szakmai munkája elismeréseként, különös tekintettel a Tisza-tó kiemelt Nemzeti Program megvalósítását elősegítő tevékenységére; 6. Dr. Szőgyényi-Kovács Szabolcsnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Hulladékgazdálkodási Osztálya közigazgatási tanácsadójának, a hulladékgazdálkodás szabályozása területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként. A Miniszter Zöld Toll Díjat adományozott 3 személynek 1. Csávás Sándornak, az MTI újságírójának, az agrár- és környezetvédelmi hírekről szóló gyors és hiteles tudósításaiért, 2. Lévai Andrásnak, az MTVA kiemelt szerkesztőjének, az agrár- és környezetvédelmi témájú, a Kossuth Rádió Hajnaltáj és Duna TV Gazdakör című műsoraiban közzétett hiteles tudósításaiért, 3. Vass Krisztián újságírónak, a Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársának, nyomtatott és elektronikus sajtóban megjelent tudósításaiért, a Földet a gazdáknak program népszerűsítését szolgáló kiemelkedő újságírói munkájáért, A MINISZTER KÖRNYEZETÜNKÉRT EMLÉKPLAKETTET ADOMÁNYOZOTT 10 SZEMÉLYNEK 1. Bernáthné Szabó Gabriellának, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség osztályvezetőjének, a természet- és környezetvédelem összehangolását szolgáló kiemelkedő hatósági munkájáért, 2. Csiffáry Nórának, a Nemzeti Környezetügyi Intézet referensének, hulladékgazdálkodási és környezeti szemléletformálási területen végzett magas színvonalú munkájáért, 3. Csoma Enikőnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéskoordinációs Osztálya szakmai főtanácsadójának, a környezeti fejlesztéspolitika kidolgozása, végrehajtása területén végzett munkája elismeréseként; 4. Dr. Hollósy Miklósnak, a Nemzeti Környezetügyi Intézet szakértőjének, hulladékgazdálkodási és kármentesítési területen végzett magas színvonalú szakmai munkájáért; 5. Dr. Jánossy Lászlónak, a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-Duna-völgyi Kirendeltsége menedzserének, a környezetvédelem, a természetvédelem és a madárvédelem területén végzett kiemelkedő munkájáért, több nemzedék természet- és környezettudatos nevelése érdekében kifejtett tevékenységéért, 6. Ménesné Óvári Judit Nemzeti Környezetügyi Intézet Tiszántúli Kirendeltsége vezetőjének, a környezetvédelem terén végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként, 7. Dr. Solti Gábor nyugalmazott geológus a Sárközy Péter Alapítvány a Biokulturáért elnökének, a Kárpád-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége elnökének, a környezetvédelmet is szolgáló tudományos munkássága, szakmai tevékenysége elismeréseként; 8. Székelyné Diskai Zsuzsannának, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Mérőközpontja minőségirányítási vezetőjének, környezetügyi területen hosszú időn át végzett magas szintű szakmai munkájáért, 9. Szűcsné Leányvári Editnek, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség gazdasági vezetőjének, hosszú időn át végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként; 10. Verébné Hrotkó Judit Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztálya vezető tanácsosának, a Svájci-Magyar együttműködés keretében megvalósuló hazai légszennyezettség mérőhálózat és laboratóriumi háttere megvalósítása érdekében végzett kiemelkedő munkájáért. A MINISZTER A KORÁBBAN ADOMÁNYOZOTT PRO NATURA EMLÉKPLAKETTET ADTA ÁT 1. Balczó Bertalannak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya főosztályvezető-helyettesének, a természetvédelem és a mezőgazdálkodás összehangolása, az agrár-vagyonkezelési tevékenység és a földhaszonbérleti pályáztatások koordinációja területén elért eredményeiért, A MINISZTER MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET ADOMÁNYOZOTT 15 SZEMÉLYNEK 1. Dr. Börcsök Leventének, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség irodavezetőjének, igazgatási, jogi, személyügyi és informatikai területen végzett kiemelkedő munkájáért, 2. Brunner Melindának, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség előadójának, igazgatási területen végzett kiemelkedő szakmai munkájáért; 3. Domán Ferencnek, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség ügyintézőjének, hatósági engedélyezési eljárási területén végzett kiemelkedő munkájáért, 4. Faragó Zsuzsannának, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség igazgatási ügyintézőjének, titkárnőnek, négy évtizeden át végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából; 5. Farkas Ritának, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség ügyintézőjének, a hulladékgazdálkodás területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként; 6. Dr. Gáspár Attilának, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. főmunkatársának, a hulladékgazdálkodás új szabályaihoz kapcsolódó közbeszerzési rendszer kidolgozásában végzett munkájáért; 7. Gasparics József halőrnek, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. munkatársának, az orvhalászoktól leginkább fertőzött Keszthelyi Öböl térségben folytatott elkötelezett és eredményes munkájáért; 8. Kosztra Barbarának, a Földmérési és Távérzékelési Intézet vezető fotó-interpretátorának, a hazai és az európai felszínborítás térképezése területén végzett kiemelkedő munkájáért; 9. Kulcsárné Roth Matthaeának, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség osztályvezetőjének, a természetvédelem területén hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai és hatósági munkájáért, 10. Muck Péternek, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség ügyintézőjének radiológiai létesítmények engedélyezése és ellenőrzése, radioaktív sugárzás elleni védelemmel kapcsolatos tevékenysége elismeréseként, 11. Némethné Varga Ágotának, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség ügyintézőjének, ügyviteli és ügyfélszolgálati területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként; 12. Petrov Ferdinánd osztályvezetőnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetmegőrzési Osztálya munkatársának, az integrált szennyezés-megelőzés jogi szabályozása, és a jogalkalmazást segítő magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként, 13. Szilágyi Tibor Gergelynek, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége ügyintézőjének, a felszíni vízvédelem területén, valamint a környezetvédelmi informatika területén végzett kiemelkedő munkájáért; 14. Dr. Tunyogi András Mártonnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi Főosztálya jogtanácsosának, a minisztériumi peres ügyek intézése során végzett kiemelkedő tevékenységéért, 15. Dr. Varga Juditnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztálya főtanácsosának, levegőtisztaságvédelmi területen végzett kiemelkedő munkája, és a hozzá kapcsolódó EU adatszolgáltatási tevékenysége elismeréseként. (MTI; VM)