Erdész szakemberek is kitüntetéseket vehettek át október 23. alkalmából (+KÉPEK)

A magyarság nemzettudatát évszázadok szabadságküzdelmei formálták a Kárpát-medencében. Forradalmak, szabadságharcok kovácsolták azokat a nemzetállami kereteket, amelyek ma is megtartanak minket – mondta Fazekas Sándor az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója tiszteletére rendezett minisztériumi ünnepségen.
Erdész szakemberek is kitüntetéseket vehettek át október 23. alkalmából (+KÉPEK)
1956 volt az az év, amikor Magyarország be tudott avatkozni a politika fősodrába, amikor szüleink, nagyszüleink generációja egy példátlan zsarnoksággal, egy világhatalommal szemben is vállalta a forradalmat, a fegyveres harcot – fogalmazott a földművelésügyi miniszter. Hangsúlyozta: az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezéskor azt is kutatjuk, honnan van a magyarságban az a hihetetlen ragaszkodás a szabadsághoz, a függetlenséghez, a nemzeti önrendelkezéshez, amely azokban a legendás napokban is testet öltött. Amely nyomon követhető a középkortól, a függetlenségi mozgalmakon és 1848-on át napjainkig. 1956 is ezt a sort erősíti. Ma is ezen alapul nemzettudatunk. 1956 meghatározó erejű példa arra, hogy ez a nemzettudat eleven, nem tudták eltiporni, elpusztítani - hangoztatta Fazekas Sándor. oktober_23_2017_1 A miniszter az ünnep jelentőségével kapcsolatban azt mondta: ilyenkor visszatekintünk, egyfajta mérleget vonunk és a magyarság számára ez a mostani pillanat is ilyen. Létünk alapja a nemzeti függetlenség és a szabadság iránti vágy, az, hogy önként dönthessünk saját sorsunkról. Most is sorskérdésekről kell állást foglalnunk – hangsúlyozta. Véleménye szerint a magyarság nem tud fönnmaradni, csak akkor, ha szilárd állami keretek között él, ha saját nemzeti állami kereteit tudja építeni és egy olyan közösséget tud összefogni, amely több országban szétszórva él, de azonos értékrend mentén gondolkodik, éli mindennapjait és ünnepli jeles évfordulóit. Az ünnepi megemlékezést követően a Fazekas Sándor miniszteri kitüntetéseket és elismerő okleveleket adott át, többek között erdész szakembereknek is.

Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést kapott:

Domján György, a Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Rt., nyugalmazott kerületvezető erdésze, aki kitüntetésben részesült hosszú évtizeden át a Mezőföldtől a Vértesen át, a Gerecse domborulatáig a sikeres erdősítésben, az erdőgazdálkodásban végzett kiváló tevékenységéért, életútja elismeréseként. oktober_23_2017_domjan_gyorgy Szörényi Miklós, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott szakellenőre kitüntetésben részesült a mecseki erdők szolgálatában végzett kimagasló erdészeti munkájáért, vezetői tevékenységéért, életútja elismeréseként. oktober_23_2017_szorenyi_miklos

Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetést kapott:

André Béla, a Zalaerdő Rt. nyugalmazott osztályvezető-főmérnöke, aki kitüntetésben részesült a hazánkban elsőként megvalósuló erdőgazdasági gépüzemi teljesítmények számítógépes feldolgozásában, a mélyépítésű beruházásokban végzett kiváló tevékenységéért, szakoktatói munkájáért. oktober_23_2017_andre_bela Balsay Endre, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. nyugalmazott erdészetigazgatója, aki kitüntetésben részesült több évtizedes Dél-Hanságban végzett vezetői tevékenységéért, közéleti szerepvállalásáért, társadalmi szervezetekben kifejtett munkájáért, helytörténeti kutatásaiért, erdészettörténeti kordokumentumok megírásáért. oktober_23_2017_balsay_endre Bende György, az Északerdő Zrt. Bánhorváti Erdészeti Igazgatóság nyugalmazott kerületvezető erdésze, aki kitüntetésben részesült négy évtizede az erdőgazdálkodásban végzett kiváló munkájáért. oktober_23_2017_bende_gyorgy Varga Tibor, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott erdésze, aki kitüntetésben részesült hat évtizede a Bátaszéki Erdészet dombvidéki, mórágyi kerületében az országos fenyvesítési programban, az erdősítések természetes úton történő felújításában végzett kiváló tevékenységéért, közjóléti munkájáért. oktober_23_2017_varga_tibor

Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést kapott:

Fliszár Aladár, a Zalaerdő Zrt., Lenti 4. sz. erdészete nyugalmazott erdőművelő műszaki vezetője, aki kitüntetésben részesült a zalabaksai erdészetben, az erdei fenyővel kapcsolatos természetes felújítási kísérletekben végzett kiváló eredményeiért, kiemelkedő fahozam elérésében végzett munkájáért. oktober_23_2017_fliszar_aladar Kovács András Sándor, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott műszaki előadója, aki kitüntetésben részesült segéd-üzemági tevékenységéért, a szakmai feladatellátás gördülékeny, zökkenőmentes biztosításáért, munkakörének magas színvonalú ellátásáért. oktober_23_2017_kovacs_andras_sandor Takács Sándor Péter, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott fahasználati ágazatvezetője, kitüntetésben részesült a baranyai állami erdők tartamos és felelős használatában, erdőtervezésben, erdőgazdálkodásban végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért. A kitüntetését később veszi át. Várady János, a Duna-Dráva Nemzeti Park nyugalmazott erdészeti referense, kitüntetésben részesül az állami erdő- és vadgazdálkodásban, a természetvédelmi erdőkezelésekben végzett kimagasló munkájáért, oktober_23_2017_varadi_janos Vicsek János, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott erdésze, aki kitüntetésben részesült évtizedeken át az erdő- és vadállomány védelmében, kármegelőzésben és kárfelszámolásban végzett kimagasló tevékenységéért. oktober_23_2017_vicsek_janos

Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott:

Berger Andor, a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály vadászati közgazdasági referense, aki kitüntetésben részesült a vadgazdálkodási törvény és a végrehajtási rendelet módosításában, a vadászterületek kialakításában, a vadgazdálkodási tevékenység szakszerű működtetésében végzett munkájáért. oktober_23_2017_berger_andor Galbavi József, a Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészet kerületvezető vadásza, aki kitüntetésben részesült a Nyugat-Cserhátban élő egyetlen rétisas pár biztonságos és eredményes költése, a fokozottan védett ragadozó madárfaj állománygyarapodása érdekében nyújtott példaértékű tevékenységéért, Magyarország természeti értékeinek megóvásáért. oktober_23_2017_galbavi_jozsef Hefler László, a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. szakmai kontrollerje, aki kitüntetésben részesült három és fél évtizede a Fejér megyei erdők gondozása, gyarapítása érdekében kifejtett tevékenységéért, az erdő és vadgazdálkodási feladatok magas színvonalon végzett ellenőrzési munkájáért. oktober_23_2017_hefler_laszlo Lázár Miklós Tamás, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság gépüzemeltetési és gyepgazdálkodási csoportvezetője, kitüntetésben részesül a védett területek ökológiai egyensúlyát fenntartó kiváló tevékenységéért, a gépüzem újraszervezésében, új gépjavító műhely kialakításában végzett munkájáért, oktober_23_2017_lazar_miklos_tamas Lengyel István, a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály gépjárművezetője, kitüntetésben részesül a madárinfluenza járvány elleni védekezésben nyújtott áldozatos munkájáért, oktober_23_2017_lengyel_istvan Molnár Erika Csilla, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága műszaki ügyintézője, aki kitüntetésben részesült az erdészeti monitoring és erdőkár nyilvántartási rendszer működtetése és a hozzá kapcsolódó kiadványok megjelentetése területén kifejtett magas szintű tevékenységéért, a nemzetközi projektek sikeres lebonyolításában való közreműködéséért. oktober_23_2017_molnar_erika_csilla Pintér Csabáné, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. számviteli csoportvezetője, aki kitüntetésben részesült négy évtizede kiválóan végzett számviteli tevékenységért, vezetői munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából. oktober_23_2017_pinter_csabane Szamonek Zoltán, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. erdőművelési ágazatvezetője, aki kitüntetésben részesült a Barcsi Erdészetben a folyamatos erdőborítás biztosításában, az erdei fenyő állományok természetes felújításában, a fenyőtörések felszámolásában végzett kiváló tevékenységéért. oktober_23_2017_szamonek_zoltan Az Erdő-Mező ezúton is gratulál a kitüntetett erdész kollégáknak! (kormany.hu) erdomezolike