Az erdők és vadak védelmezője

Fatalin Gyula, mint erdőmérnök, különböző beosztásokban dolgozott Zala megyében. Nagyívű szakmai pályafutása során volt erdészeti előadó, erdészetvezető, erdőtervezési irodaigazgató, majd erdőfelügyelőségi igazgató. Ez utóbbi beosztásából vonult nyugállományba 1993-ban, pedig bő tíz esztendővel korábban szerzett műszaki doktori címet az Erdészeti és Faipari Egyetemen.
Az erdők és vadak védelmezője
Visszavonulása nem jelentette azt, hogy hátat fordított volna kedvelt munkájának. Nyugdíjas korában választották a Zala-Vadász Kft. ügyvezetőjévé, aztán jelentős érdemeket szerzett az 1996. évi vadászati törvény koncepciójának kidolgozásában és a megyei vadászterületek újbóli kialakításában. Egyik fő kezdeményezője és szakmai irányítója volt az l980-ban kezdődött ötéves szarvasgazdálkodás-fejlesztési programnak. Szakoktató is volt a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, meghívott előadóként tanította, a nagyvadgazdálkodást. Tevékenységéért megkapta egyebek között a Magyar Nemzeti Vadászrendet, legutóbb pedig a Magyar Vadászatért Érdemérmet. (...) k3-292x201 A cikket a Magyar Mezőgazdaság 2013/22. számában olvashatja. erdomezolike