A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar számokban 2012 (+Erdőgazdálkodás, vadászat, vadgazdálkodás)

A 76. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK 2013)  alkalmával ismét megjelent "A Magyar Mezőgazdaság és Élelmiszeripar számokban 2012” című kiadvány. Az Erdő-Mező Online portálról most le is töltheti az összeállítás, amelyben az erdőgazdálkodás és a vadászat, vadgazdálkodás is helyet kapott.
A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar számokban 2012 (+Erdőgazdálkodás, vadászat, vadgazdálkodás)
A kiadvány foglalkozik a szántóföldi növénytermesztéssel, kertészettel (zöldség-, gyümölcs és szőlőtermesztéssel), állattenyésztéssel, halászattal és élelmiszeriparral is. A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar számokban 2012 kiadvány IDE kattintva tölthető le >>> mmgsz   A kiadvány erdőgazdálkodással és vadászattal, vadgazdálkodással foglalkozó része: Erdőgazdálkodás Magyarországon az erdőterület évről évre nő, ezáltal az összes favagyon is folyamatosan gyarapszik. Hazánk élőfa készletének anyagi értéke óvatos becsléssel is meghaladja az 1000 milliárd forintot. A hazai megújuló energiatermelésben évek óta tartósan meghatározó szerepet játszik a fás biomassza. A zöldáram-termelésnek több mint felét, a fűtésszektorban felhasznált bioenergia több mint 60 százalékát a magyar erdőkből kikerült faanyag adja. Ezzel együtt a magyar erdők a Kiotói Jegyzőkönyv számára 2008 óta készített üvegházgáz-leltárak szerint minden évben összességében kb. 3000 Gg4 CO2-t kötnek meg (Gg: gigagramm, 1 Gg=1000 tonna). Az összes erdőterület 62,7 százaléka gazdasági rendeltetésű, 36,2 százaléka védelmi rendeltetésű, és 1,1 százaléka közjóléti (egészségügyiszociális, turisztikai, oktatási) célokat szolgáló erdő. Évek óta tovább növekszik a védelmi erdők aránya a gazdasági erdők arányával szemben. Az ország erdőgazdálkodás alá vont területe 2054 ezer hektár, ami Magyarország összes földterületének több mint egyötöde, aminek 94 százalékán (1,9 millió hektár) faállomány található. A faállománnyal borított területet alapul véve az ország erdősültsége 20,7 százalék. Hazánkban a szántó után az erdő a második legnagyobb területű művelési ág. Az általános európai helyzettől eltérően, nálunk az összes erdőterület nagyobb részét lombos fafajokból álló elegyes erdőtársulások teszik ki. A lombos erdőállományok területaránya 88,8 százalék, a fenyőerdők visszaszorulóban vannak. Az őshonos főfafajú erdőállományok 57,3 százalékos részarányt képviselnek. Az idegenhonos erdőállományok közül az akácosokat (24,0 százalék) és a nemes nyarasokat (6,4 százalék) kell megemlíteni. Az állami erdőgazdálkodás jó szakmai színvonalon áll. A 22 állami erdőgazdaság zártkörűen működő részvénytársaság formájában már több évtizede biztosítja a kezelésükben lévő erdőterületek védelmi, közjóléti funkcióinak magas színvonalú ellátását. A magán- és közösségi tulajdonú erdőkben folyó gazdálkodás színvonala rendkívül heterogén. A mintegy 37 ezer erdőgazdálkodó jellemzően kisüzemi területeken gazdálkodik (kb. 20 hektáros az átlagos üzemméret) jogosult szakszemélyzet közreműködésével. A kisüzemi gazdálkodók alacsony érdekeltséggel és közepes szakmai színvonalon tevékenykednek. A fakitermelés 2012-ben is az ágazat legfontosabb bevételi forrása volt. Az erdőgazdálkodók közel 180 ezer hektár erdőterületen végeztek fahasználati tevékenységet, amelyről csaknem 7,6 millió köbméter fatömeget termeltek ki. Ez a mennyiség megfelel a tartamos gazdálkodás feltételeinek. Vadgazdálkodás és vadászat Nagyvadállományunk létszáma és terítéke tovább növekedett, a hasznosítás meghaladta a 300 ezer darabot. A növekedési tendencia folytatódik, különösen a vaddisznók létszáma emelkedik aggasztó mértékben. Ennek okait szakértői vélekedések többek között az erdővel borított területek növekedésében és a nagyüzemi mezőgazdasági termelésben látják, ami kedvező életteret biztosít a vaddisznók számára. A helyzetet tovább rontja a vadászat, mint hobbi visszaszorulása, ezáltal a vadászok számának csökkenése is. vadgazdalkodas_tabl Az apróvad állomány helyzete jórészt változatlan, kedvezőtlen státusza állandósulni látszik. A 2010-es csapadékos esztendő a várakozásokkal ellentétben nem vetette vissza több évre a mezei nyúl állományt, hasznosítása 100 ezer darab körül alakult. A fácán-hasznosítás főként a tenyésztett szárnyasvadra alapul, a lőtt fácán szezononkénti mennyisége 300–400 ezer darab között ingadozik. (kormany.hu; Erdő-Mező Online - www.erdo-mezo.hu) erdomezolike