80 ezer csemete, 12 tonna makk - Tavaszi munkák a Budapesti Erdőgazdaságnál

Napjainkban a természeti környezet gyors ütemű átalakulása zajlik alapvetően a klímaváltozás következtében. Az erdőállományok hosszú távon történő fennmaradását ezért erdőgazdálkodási beavatkozásokkal lehet garantálni, a kezeletlen erdők ugyanis degradálódnak. A termőhelyi tényezők változásának üteme gyorsabb, mint a fafajok alkalmazkodóképessége, ezért olyan összetételű erdőket kell létrehozni, amelyek a szárazodó és melegedő körülményeket képesek elviselni. Ehhez tervezett, aktív erdőgazdálkodásra van szükség. A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. a tavaszi szezonban mintegy 80 ezer db csemetét ültetett és 12 tonna makkot vetett. A fafajmegválasztás minden esetben a vegyes összetételű, klímaálló erdők kialakítása érdekében történt.

80 ezer csemete, 12 tonna makk - Tavaszi munkák a Budapesti Erdőgazdaságnál

Az erdőgazdaság az erdőterületek mellett gyepterületeket is kezel az ország különböző részein, illetve élőhely-rehabilitációs munkálatok keretében kialakít gyepterületeket. A gyepek – néhány szélsőséges termőhelyű területet leszámítva – ember által fenntartott társulások. Magukra hagyva őket a természet erői átalakítják őket: cserjésednek, hosszú távon pedig megfelelő termőhelyen erdővé alakulnak. Ez nem feltétlenül kedvezőtlen folyamat, de a természetvédelmi szervezetek előírásai alapján a meglévő gyepeket kaszálással vagy legeltetéssel kell fenntartani. Az idei évben mintegy 200 ha gyepterületen végeztük el, illetve készítettük elő a legeltetést. A gyephelyreállítás munkálatai közé az invazív lágy-és fásszárú fajok eltávolítása is beletartozik. Leggyakrabban a selyemkóró, valamint az akác, a bálványfa és a nyugati ostorfa fordul elő az általunk kezelt területeken. Részben kéziszerszámokkal, részben pedig vegyszeres úton folyik ezek eltávolítása. Ez sziszifuszi munka, hiszen a talaj tele van ezeknek a fajoknak a magvaival, ezért újra és újra kezelni kell a már érintett területeket is. Ezen munkálatok LIFE programok kereteibe illeszkednek. Különleges munka a gyepesítés – konkrétan pannon homoki gyepterületek kialakítását végezzük olyan területeken, amelyeket előzőleg rehabilitáltunk. Ezer köbméter nagyságrendben gyűjtöttünk össze és szállítottunk el szemetet, veszélyes hulladékot, törmeléket. Ezt követően nagy tömegű föld mozgatásával az adott tájhoz illő talajfelszínt alakítottunk ki, majd meglévő gyepek növényzetének magvait csépléssel összegyűjtöttük és a földmunkával kialakított talajfelszínre vetettük. Ezeket a területeket természetesen a továbbiakban is kezelni kell. (Budapesti Erdőgazdaság Zrt.)