Erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás – Módosult a támogatás felhívása

orokerdo_bakony_20“Tájékoztatjuk a tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a „VP2.-2.1.1.-2.1.2.-17 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás támogatása” című felhívás és egyes mellékletei módosultak” – olvasható a szechenyi2020.hu oldalon.

A felhívás az alábbi módosításokat tartalmazza:

•        A felhívásban a “www.szechenyi2020.hu” hivatkozások “www.palyazat.gov.hu“-ra módosultak.

•        A 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pontban módosul az évente tervezhető mérföldkövek száma 1-ről legfeljebb 2 mérföldkőre.

•        A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások 4. alpontjában módosul a következő: a mérföldkövek tartalmának módosításakor legfeljebb 50 %-os mértékű költségátcsoportosítás lehetséges az eredeti 20% helyett.

•        A 3.7.1. fejezetben módosultak a „Tanácsadásban részesülő kedvezményezettek száma” (2A és 2B fókuszterület) indikátor célértékei.

•        Az 5.5. Az elszámolható költségek köre pont kiegészül aszerint, hogy egy kifizetési kérelemben az elszámolt költségek alapján az igényelt (elszámolt) támogatási összeg el kell, hogy érje a megítélt támogatási összeg legalább 6 %-át, de legalább a 200 000 Ft-ot.

•        Az 5.7. fejezet kiegészítésre került a százalékos korlátokra vonatkozó sablonszöveggel.

•        Az 5.9. fejezetben megjelenítésre került, miszerint, az átmenti támogatás a 255/2014 (X.10.) Korm. rendelet 21. § szerint halmozható az Atr. 2. § 1. pontja szerinti egyéb állami támogatással.

•        A 7. További Információk fejezetében a hatályos GDPR előírások átvezetésre kerültek.

orokerdo_bakony_17

A felhívás 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI pontban az alábbi mellékletek módosulnak:

•        Az 1. melléklet (Fogalomtár) a mezőgazdasági termelő tevékenység meghatározásával egészül ki, valamint a „Szaktanácsadási terv” esetén módosult a választott támogatható tanácsadási szolgáltatási tevékenységre vonatkozó hivatkozás,

•        az 5. és 6. melléklet (Egyéni/Csoportos szaktanácsadási napló) kiegészül a projektazonosító mezővel, valamint a szaktanácsadó szervezet cégszerű aláírásával,

•        a 11. melléklet (Nyilatkozat kizáró feltételekről), nem természetes személyek esetén képviselő nyilatkozhat a közvetett kedvezményezett nevében.

•        új melléklet: 14. melléklet – Nyilatkozat tevékenységekről: ebben a közvetett kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy milyen minőségben veszi igénybe a támogatott szolgáltatást (mezőgazdasági termelő, erdőgazdálkodó, REL-tag, stb), valamint, hogy előállít-e non-Annex terméket.

A 6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája kiegészül az alábbiakkal:

·     3. alpont: a közvetett kedvezményezett státuszát igazoló dokumentumok,

·   4. alpont: közvetett kedvezményezettek nyilatkozata non-Annex termék előállításáról

·   5. alpont: a kedvezményezett által foglalkoztatott szaktanácsadók jelenléti ívei,

·   6. alpont: önköltség számítási szabályzat, saját teljesítésben elszámolni kívánt költségek esetén – a 272/2014 (Xi.05.) korm. rendelet szerint,

·   7. alpont: a közvetett kedvezményezettel kötött szaktanácsadói szerződés.

(szechenyi2020.hu)

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?