Módosult a „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” pályázat felhívása

palyazat2018. október 10-én a Széchenyi2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult a „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” elnevezésű (VP4-15.1.1-17. kódszámú) felhívás. Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítás tartalmi részleteit.

A módosítás keretében a felhívás 3.4.1. Műszaki és szakmai elvárások I. Jogosultsági kritériumok fejezetének 6. pontja került törlésre, amely az önkormányzatok, költségvetési szervek, valamint az 50%-nál nagyobb állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek esetére határozott meg támogatási kritériumot.

A törölt rendelkezés célja az volt, hogy a vegyes – magán, és állami vagy önkormányzati –tulajdonban álló erdőrészletek ne legyenek teljes mértékben kizárva a pályázatból, hanem azokra a magántulajdonban álló tulajdoni hányadoknak megfelelő arányban igényelhető legyen a támogatás.

natura2000_erdo

A rendelkezés törlésével – hasonló tartalmú más korlátozó rendelkezés hiányában – az ilyen vegyes tulajdoni viszonyú erdőrészletre bejegyzett magánjogi erdőgazdálkodó a továbbiakban az erdőrészlet teljes terültére vonatkozóan jogosult lesz a támogatás igénybevételére.

A módosításról szóló tájékoztatás elérhető itt.

(NAK)

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?