Zambó Péter maradt az Országos Erdészeti Egyesület elnöke

November 28-án az Agrárminisztérium Darányi Ignác termében tartotta meg Tisztújító Küldöttgyűlését az Országos Erdészeti Egyesület, melyen a megjelent 61 küldött megválasztotta a 2019-2022 közötti elnökségi ciklusra az Egyesület következő elnökét, a régióképviselőket, az Ellenőrző Bizottság elnökét és az Ellenőrző Bizottság tagjait.
Zambó Péter maradt az Országos Erdészeti Egyesület elnöke
Az egyesületi zászlók ünnepélyes bevonulása és a nemzeti himnusz eléneklése után Zambó Péter az OEE elnöke üdvözölte a küldötteket, a megjelent ágazati vezetőket, a meghívott vendégeket, majd hivatalosan megnyitotta a Küldöttgyűlést, melyen elsőként dr. Bitay Márton Örs földügyekért felelős államtitkár (AM) tartott köszöntő beszédet. Az államtitkár után az OEE elnöke lépett a pulpitushoz és ünnepi beszédében értékelte az eltelt 4 éves elnökségi ciklus sikereit, eredményeit, és a meg nem valósult terveket is. Visszaidézte a jelentős egyesületi, ágazati rendezvényeket, külön kiemelve a 2016-ban rendezett nagy sikerű, történelmi jelenőtégű, erdélyi jubileumi vándorgyűlést. Végezetül megköszönte az OEE leköszönő Elnökségének, a Titkárságnak, az Erdészeti Lapok Szerkesztőségének és a teljes tagságnak, minden erdész kollégának az együttműködést a közös célok elérése érdekében. Az elnöki ünnepi beszéd után Andrésiné dr. Ambrus Ildikó az OEE technikus alelnöke dr. kálnoki Bedő Albert halálának 100. évfordulója kapcsán tartott - legnagyobb erdész elődünk egyesületi és szakmai munkásságát - méltató megemlékezést. Majd Kiss Csaba az Erdészettörténeti Szakosztály elnöke a Selmecbányai Akadémia Sopronba költözésének történelmi tényeit, az első világháborús hátteret, a költözés személyeit és eseményeit idézte meg archív felvételek segítségével, a Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola, az erdészeti felsőoktatás Magyarországra való menekülésének 100. évfordulója alkalmából. [caption id="attachment_56162" align="aligncenter" width="600"]oee_elnokseg_3 Fotó: Nagy László/Erdészeti Lapok[/caption] Az ünnepi emlékezések után a minisztérium árkádsorán Zambó Péter elnök és dr. Bitay Márton államtitkár megkoszorúzta kálnoki Bedő Albert mellszobrát. Kiss László általános alelnök és prof. dr. Náhlik András rektor (SOE) Wagner Károly, míg Andrésiné dr. Ambrus Ildikó és prof. dr. Bidló András dékán (SOE EMK) Kaán Károly szobrainál helyezték el a tisztelet koszorúit. A Küldöttgyűlés a 2018. évi országos választással folytatódott, melynek hivatalos menetét Orbán Tibor az Országos Választási Bizottság elnöke ismertette. A küldöttek szavazatainak számlálása közben dr. Oroszi Sándor az Erdészeti Lapok Szerkesztőbizottságának elnöke, a Küldöttgyűlésre megjelent A Magyar Erdőgazdálkodás Képes Története egyesületi könyvsorozat harmadik, az 1945 – 1990 közötti korszak erdőgazdálkodását feldolgozó zárókötetét mutatta be. A szavazatok összeszámlálása után Orbán Tibor ismertette az országos egyesületi választások eredményét. A küldöttek 61-ből 60 szavazattal, 2010 után immár a harmadik ciklusra választották meg az Országos Erdészeti Egyesület elnökének, Zambó Pétert. A most megválasztott elnök által felkért szűkebb egyesületi vezetést Andrésiné dr. Ambrus Ildikó technikus alelnök, Kiss László általános alelnök, Pintér Csaba magánerdős alelnök és Haraszti Gyula az Erdészeti Lapok Szerkesztőbizottságának elnöke alkotja majd. A küldöttek megválasztották a régióképviselőket is: Észak-Magyarország – Dobre-Kecsmár Csaba, Észak-Alföld - Gencsi Zoltán, Nyugat-Dunántúl – Köveskuti Zoltán, Dél-Dunántúl - Ripszám István, Dél-Alföld - Szabó Tibor József, Közép-Magyarország – Macsek Lajos. [caption id="attachment_56160" align="aligncenter" width="602"]oee_elnokseg Fotó: Nagy László/Erdészeti Lapok[/caption] A küldöttek szavazatai alapján az Ellenőrző Bizottság elnöke Bak Julianna lett, tagoknak Vaspöri Esztert, Dudás Péter, Kolozsvári Ákost és Ferenczi Tamást választották meg. A választás után Zambó Péter az OEE elnöke megköszönte a bizalmat és röviden vázolta a következő 4 évben várható szakmai, egyesületi feladatokat, terveket. A Tisztújító Küldöttgyűlés a 2019. évi tagdíj megállapítása és további napirendi pontok megtárgyalása után, az Erdész Himnusz hangjaival és az egyesületi zászlók kivonulásával zárult. (Forrás: Országos Erdészeti Egyesület)