Szociális pályázat erdőgazdálkodásban dolgozók, erdészeti nyugdíjasok és családtagjaik számára

Az erdőgazdálkodásban dolgozók, erdészeti nyugdíjasok és családtagjaik támogatására az Erdészcsillag Alapítvány idén is kiírja szociális pályázatát, melynek részletei alább olvashatók.
Szociális pályázat erdőgazdálkodásban dolgozók, erdészeti nyugdíjasok és családtagjaik számára
A felhívás célja: A rászorulók támogatása, családsegítés, időskorúak gondozása. Támogatásra jogosult: Az erdőgazdálkodás területén dolgozók és családtagjaik, az erdészeti nyugdíjasok. Családtagnak minősül, a feleség, (özvegy) és gyermekek (18 éves korig). Feltétel: legalább 5 éves e területen végzett, igazolt munkaviszony. Az OEE tagság nem feltétel. Támogatás igényelhető: Elhunyt erdészek és erdészeti dolgozók gyermekeinek megsegítése, esélyegyenlőségük megteremtése, anyagi helyzetük javítása érdekében. Nehéz anyagi körülmények között élő erdészek és családjuk helyzetének javításához. Időskorú, nyugdíjas erdészek szociális helyzetének javításához. A pályázat tartalmi és formai követelményei: A pályázatokat augusztus 31-ig (2 példányban) kell benyújtani (a szükséges mellékletekkel együtt) az OEE Erdészcsillag Alapítvány, 1021 Budapest, Budakeszi út 91. címre. A pályázatot beadhatja a jogosult, illetve egyesületi helyi csoport, vagy szakosztály, illetve munkahelyi közösség is a kedvezményezett megjelölésével, amennyiben a rászorultság körülményeit és a szükséges adatokat ismeri (adatlap). A beadott pályázathoz mellékelni kell: a kitöltött "Adatlap"-ot, az Országos Erdészeti Egyesület Helyi Csoport titkárának véleményével. Az Adatlap információin kívül, röviden indokolni kell a rászorultság körülményeit. A pályázat elbírálásának rendje és az elbírálás főbb szempontjai A pályázat évente egy alkalommal kerül kiírásra. A pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma október 31-ig elbírálja és döntéséről értesíti a pályázókat, valamint az OEE illetékes helyi csoportját. A kuratórium a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontokat vizsgálja: A közös háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme és a mindenkori minimálbér viszonya, a kérelmező egészségi állapota, betegállományának hossza, kórházi kezelése, esetleges balesete, leszázalékolása, esetleg haláleset, stb. a család összjövedelmét, illetve kiadásait befolyásoló lényeges változások, eltartottak, gyermekek száma, árvaság, az igény gyakorisága, helyi csoport véleménye. A segély alsó és felső határértékét a rendelkezésre álló szabályozás és keretek ismeretében a kuratórium határozza meg, melyet az indokok súlyossága és az igénylők száma befolyásol. Gémesi József Kuratórium elnök (Forrás: Országos Erdészeti Egyesület) erdomezolike