Mutajuk a 2023 őszén induló szakirányú továbbképzéseket a SOE Erdőmérnöki Karán

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán 2023 szeptemberében az alábbi szakirányú továbbképzések indulnak.

Mutajuk a 2023 őszén induló szakirányú továbbképzéseket a SOE Erdőmérnöki Karán

EHS (Environment, Health & Safety) szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés

Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara meghirdeti az EHS szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzést, melynek célja a környezet-, tűz- és munkavédelem területén korszerű ismerettel rendelkező szakemberek képzése, akik ellátják, irányítják, szervezik az EHS-re vonatkozó feladatokat a gazdálkodó szervezeteknél.

Bővebb információ>>>

Erdőpedagógiai szakmérnök/szakvezető szakirányú továbbképzés

A gyakorlati szakemberek tapasztalatait integráló és a bevonásukkal megvalósított, gyakorlat-orientált, a kreatív foglalkozásokra és terepi programokra hangsúlyt fektető képzési program elősegíti a környezeti nevelés területén dolgozók módszertani és szakmai ismereteinek szélesítését; magasabb szintű, a mindennapi gyakorlati munkát segítő speciális ismereteket nyújt. A képzés résztvevői nemcsak a természeti erőforrások védelmével és a környezettudatos életvitelre neveléssel kapcsolatos alapvető ismereteket szerzik meg, hanem az ésszerű és fenntartható hasznosítás körülményeibe és gazdálkodási kérdéseibe is betekintést nyernek.

Bővebb információ>>>

Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök szakirányú továbbképzés

Az agrárerdészetnek a világ számos részén nagy hagyománya van, az utóbbi időben pedig a természeti erőforrás-gazdálkodás innovációjának egyik fő fókuszpontjává vált. Egyre fontosabb szerepe van a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban, az állattenyésztésben, a vidékfejlesztésben. Jelentőségét tovább fokozza a biodiverzitás növelése, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, és a faanyag iránti igény folyamatos növekedése. Képzésünk célja olyan komplex tudásanyag átadása, melynek alkalmazásával megvalósítható a fák és a mezőgazdaság fenntartható kombinációja, a több lábon álló, adaptív és termelékeny gazdaság. 

Csatlakozzon azokhoz a szakemberekhez, akik a jövő fenntartható termelési rendszereit tervezik és működtetik! 

Bővebb információ>>>

Talajtani (erdészeti termőhelyfeltárási) szakmérnök szakirányú továbbképzés

A környezeti változások miatt a termőhelyi tényezők egyre nagyobb jelentőséggel bírnak az ökoszisztémák életében. Ezek megfelelő értékelése teszi csak lehetővé az ökoszisztémák jövőbeni fenntartását. A szakmérnöki szak célja olyan talajtani, éghajlattani és hidrológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek ezen tényezőket, illetve változásukat megfelelően értékelni, szaktudásukat a fenntartható talajgazdálkodás szolgálatába állítani.

Bővebb információ>>>

Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzés

A képzés célja, hogy a más területen már diplomával rendelkező vadászati, vadgazdálkodási vezetők vagy leendő vezetők képzését a vadgazdálkodási szakfeladatokra fokuszálva biztosítsuk. Képzésünk a tényleges napi gazdálkodási, vadászati feladatok hatékony irányításának segítésének elsajátítását célozza. Hasznos információkkal, gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be a sokrétű igazgatási feladatokat. Ajánljuk a képzést azon tanulni vágyoknak is akik, sportvadászként, megválasztott tisztségviselőként szeretnének jobban elmélyülni, nagyobb szakmai jártasságot szerezni a vadgazdálkodási irányítás és szakigazgatás feladataiban.

Bővebb információ>>>

 A jelentkezési határidő mind az öt szak esetében 2023. augusztus 15. A jelentkezési lap az egyes szakok részletes ismertetését tartalmazó oldalról tölthető le.