Megszületett a kormányhatározat, felújítják és fejlesztik az erdei kisvasutakat

Megújulhatnak hazánk erdei kisvasútjai, miután a július 25-i Magyar Közlönyben megjelent az kormányhatározat, amely döntött a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről. Természetesen több állami erdőgazdaság is támogatáshoz jut, hiszen a a határozatban helyet kapott a Lillafüredi Állami Erdei Vasút, a Kemencei Erdei Múzeumvasút, a Mátravasút, a Gemenci Állami Erdei Vasút, a Kaszói Állami Erdei Vasút, az Almamelléki Állami Erdei Vasút, a Szilvásváradi Állami Erdei Vasút, a Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút, a Királyréti Erdei Vasút, a Mesztegnyői Erdei Vasút, a Pálházi Állami Erdei Vasút és a Csömödéri Állami Erdei Vasút is.
Megszületett a kormányhatározat, felújítják és fejlesztik az erdei kisvasutakat
A Kormány 1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozata a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről A Kormány – a kisvasutak növekvő népszerűségére, valamint a fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági és egészségügyi szempontokra tekintettel – támogatja a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutakkal kapcsolatos infrastruktúra fejlesztését és a járműpark felújítását. Ennek érdekében 1. a Kormány a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy a b) pont szerinti feladatátadással kapcsolatos finanszírozási kérdéseket megállapodásban rendezzék, és egyetért azzal, hogy a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) által a 3. és 4. pont szerint visszafizetett támogatás összegének figyelembevételével, annak terhére – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján – a nemzeti fejlesztési miniszter és a földművelésügyi miniszter fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítást hajtanak végre, külön megállapodás alapján; Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter földművelésügyi miniszter Határidő: azonnal b) felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy az 1. melléklet I/a. és I/b. pontja szerinti keskeny nyomtávú vasúti fejlesztésekre nyújtson támogatást, és kössön támogatási szerződést az érintett erdőgazdaságokkal, legfeljebb 6045 millió forint összegben; Felelős: földművelésügyi miniszter Határidő: azonnal c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. melléklet I/a. és I/b. pontjában meghatározott fejlesztésekre biztosítson legfeljebb 2491,2 millió forint összegű támogatást, és kössön támogatási szerződést; Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: azonnal d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a kötöttpályás vasúti járműfejlesztési programba való beillesztés mellett gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt járműparkfejlesztéshez (többek között járműigényfelméréshez, motorkocsi- és vontatójármű-tervezéshez, prototípusgyártáshoz és járműgyártáshoz) szükséges intézkedések megtételéről a c) pont szerinti forrás terhére; Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: azonnal e) felhívja a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztost, hogy gondoskodjon – az engedélyes és kiviteli tervek birtokában – az 1. melléklet szerinti II. ütemben foglalt fejlesztések végrehajtásához és a pótlólagos költségvetési forrás biztosításához szükséges kormány-előterjesztés kidolgozásáról; Felelős: a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos Határidő: a szükséges tervek rendelkezésre állását követően azonnal f) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján mérje fel a keskeny nyomközű vasúti járművek beszerzésére vonatkozó igényeket és a hazai gyártók exportlehetőségeit az Európai Unió tagállamaiban. Felelős: külgazdasági és külügyminiszter Határidő: 2017. december 31. 2. A Kormány által biztosított forrás a beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó finanszírozására csak abban az esetben használható fel, ha a beruházást végrehajtó végső kedvezményezett nem jogosult a beruházásra jutó előzetesen felszámított általános forgalmi adó visszaigénylésére. 3. A Kormány egyetért azzal, hogy az egyes egyedi infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1803/2016. (XII. 20.) Korm. határozat 1. mellékletében a „Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések” megnevezésű fejlesztésre 10 000 millió forint helyett 1463,8 millió forint támogatás kerüljön biztosításra. 4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 3. ponttal összefüggésben tegye meg a szükséges intézkedéseket a MÁV Zrt. felé a támogatás elszámolása, visszafizetése és a kapcsolódó támogatói okirat módosítása érdekében. Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: azonnal Orbán Viktor s. k., miniszterelnök [caption id="attachment_32164" align="aligncenter" width="600"]Fotó: Gribek Dániel Fotó: Gribek Dániel[/caption] 1. melléklet az 1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozathoz I/a. ütem – Tervezés Érintett kisvasút - Támogató - Kedvezményezett Balatonfenyves Gazdasági Vasút: Imremajor (kiz.) – Csisztafürdő (bez.) tervezés - NFM - MÁV Zrt. Nagycenk Kastély állomás (bez.) – Fertőd Eszterházy Kastély állomás (bez.) vonalszakasz megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési és kiviteli tervek készítése - NFM - GYSEV Zrt. Lillafüredi Állami Erdei Vasút pályarekonstrukció és korrekció tervezése - FM - ÉSZAKERDŐ Zrt. Királyrét végállomás, valamint Kismaros–Verőce megvalósítási tanulmány, környezetvédelmi hatástanulmány, tervezés - FM - Ipoly Erdő Zrt. Kemencei Erdei Múzeumvasút Csarna-völgyi újjáépítés megvalósítási tanulmány, környezetvédelmi hatástanulmány, tervezés - FM - Ipoly Erdő Zrt. Debreceni Zsuzsi Erdei Vasút Debrecen nagyállomási bekötés tervezése - NFM - DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Bicske (bez.) – Felcsút Puskás Akadémia (kiz.) fonódó vágány (HM olajtárolótól csak kisvasút Felcsútig) - NFM - MÁV Zrt. Alcsútdobozi arborétum (kiz.) – Vértesacsa (bez.) megvalósítási tanulmány, környezetvédelmi hatástanulmány, tervezés, új pályaszakasz engedélyezési és  kiviteli tervezése, átszállási kapcsolat kialakítása Lovasberényben - NFM - MÁV Zrt. Vértesacsa–Lovasberény vizsgálati dokumentáció, szükséges tervezés - NFM - MÁV Zrt. Nyíregyháza–Sóstó megvalósíthatósági tanulmány - NFM - MÁV Zrt. Új és felújítandó járművek tervezése, prototípusok fejlesztése - NFM - Közbeszerzéssel kiválasztott szervezet(ek) I/b. ütem – Kivitelezés Vasút - Támogató - Kedvezményezett MÁV Gyermekvasút - NFM - MÁV Zrt. GYSEV Nagycenk (meglévő felújítás) - NFM - GYSEV Zrt. Lillafüredi Állami Erdei Vasút - FM - ÉSZAKERDŐ Zrt. Gyöngyösi Állami Erdei Vasút (Mátravasút) - FM - EGERERDŐ Zrt. Királyréti Állami Erdei Vasút jelenleg működő pálya és járművek felújítása - FM - Ipoly Erdő Zrt. Kemencei Erdei Múzeumvasút (meglévő szakasz felújítás és Csarna-völgyi hosszabbítás) - FM - Ipoly Erdő Zrt. Debreceni Zsuzsi Erdei Vasút - NFM - DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Balatonfenyves Gazdasági Vasút jelenleg működő szakaszának (Balatonfenyves– Somogyszentpál) felújítása - NFM - MÁV Zrt. II. ütem Vasút - Támogató - Kedvezményezett MÁV Balatonfenyves (Imremajor–Csiszta szakasz) - NFM - MÁV Zrt. Gemenci Állami Erdei Vasút - FM - Gemenc Zrt. Kaszói Állami Erdei Vasút - FM - Kaszó Zrt. Almamelléki Állami Erdei Vasút - FM - Mecsekerdő Zrt. Hortobágy-halastavi kisvasút - FM - Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút - FM - EGERERDŐ Zrt. Szilvásváradi Állami Erdei Vasút - FM - EGERERDŐ Zrt. Mesztegnyői Állami Erdei Vasút - FM - SEFAG Zrt. Csömödér Állami Erdei Vasút - FM - Zalaerdő Zrt. Pálházi Állami Erdei Vasút - FM - ÉSZAKERDŐ Zrt. Nagybörzsönyi Erdei Vasút - NFM - Nagybörzsönyi Erdei Kisvasút Np. Kft. Börzsöny Kisvasút (Szob–Márianosztra) - NFM - Börzsöny Kisvasút Np. Kft. Királyrét, Kismaros–Verőce szakasz meghosszabbítása - FM - Ipoly Erdő Zrt. Bezina-völgyi Erdei Vasút (Márianosztra–Nagyirtás) - FM - Ipoly Erdő Zrt. Vál-völgyi Kisvasút Bicske–Lovasberény közötti eddig el nem készült szakaszai - NFM - MÁV Zrt. Amennyiben az I. ütem tartalékkerete nem, vagy csak részlegesen kerül felhasználására, a megmaradó forrás a Gemenci Állami Erdei Vasút fejlesztésére fordítható. (Magyar Közlöny nyomán Erdő-Mező Online - www.erdo-mezo.hu, Erdeiprogramok.hu) erdomezolike