Hogyan hat a klímaváltozás az erdőgazdálkodásra? - Konferencia Sopronban

Az AGRÁRKLÍMA projekt nyitókonferenciája április 9-én Sopronban lesz. A központi téma az előrevetített klímaváltozás hatáselemzése és az alkalmazkodás lehetőségei az agrárium időjárás függő ágazataiban (erdőgazdálkodás, legelőgazdálkodás, szántóföldi növénytermesztés).
Hogyan hat a klímaváltozás az erdőgazdálkodásra? - Konferencia Sopronban
AGRÁRKLIMA, az "előrevetített klímaváltozás hatáselemzése és az alkalmazkodás lehetőségei az erdészeti és agrár szektorban" címmel 2012. november 1. – 2014. október 31. közötti futamidőben, TÁMOP finanszírozott kutatási projektet folytat a Nyugat-magyarországi Egyetem, melynek szakmai vezetője Prof. Dr. Mátyás Csaba.  A tudományos projekt konzorciális együttműködő partnerei az Erdészeti Tudományos Intézet és a Zala Megyei Kormányhivatal. A részben EU-finanszírozott projekt célja egy döntéstámogató rendszer felállítása a klímaváltozás feltételeihez való alkalmazkodás érdekében. Az előre jelzett klimatikus változások kihatnak a mezőgazdasági termények, a legelők, az erdők fajösszetételére és hozamára, a károsítók, betegségek elterjedtségére. Hatást gyakorolnak az állatállományra, a vadállományra, a biodiverzitás egészére, és ezen keresztül az életminőségre, a társadalomra is. erdo2 Az agráriumban alkalmazott technológiák, stratégiák alkalmasak lehetnek a hatások korlátozására, de ugyanakkor fokozhatják is azokat, ideértve a környezet- és természetvédelem problémáit is. Magyarországi felszínének több mint háromnegyedét foglalja el elsődlegesen klímafüggő, azaz nem öntözött mezőgazdasági terület (szántó, rét, erdő). A projekt e területeken az éghajlatváltozással kapcsolatos hatásokat vizsgálja. A munka eredményeként egy olyan döntéstámogató rendszert tervez létrehozni, amely egyrészt előrevetíti az évszázad során várható változásokat (természetesen a jelenlegi ismereteink szintjén) és egyúttal gyakorlati javaslatokat is kínál a megfelelő módszerek, eljárások alkalmazására, és a károk megelőzésére, enyhítésére. A döntéstámogató rendszer javaslatát egy minta körzetre, jelen esetben Zala megyére fókuszálva dolgozzák ki. MEGHÍVÓ a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0013 AGRÁRKLÍMA című projektjének nyitó rendezvényére A rendezvény helye és ideje: Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron, Cházár András tér 1. (Erzsébet kert) Erdőmérnöki Kar "P" épület 2013. április 9. 09:30 - 14:00 PROGRAM: 09.30-10.00 Regisztráció 10.00-10.20 Köszöntők Prof. dr. Faragó Sándor a NymE rektora Rigó Csaba kormánymegbízott, Zala Megyei Kormányhivatal 10.20-12.00 Előadások és tájékoztatók I. Agrárkutatás, mint a vidékfejlesztés stratégiai eszköze Szépe Ferenc főosztályvezető, Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Főosztály Éghajlati jövőkép, éghajlati szélsőségek Prof. dr. Bartholy Judit (ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest) Felkészülés a klímaváltozásra az agráriumban: eddigi kezdeményezések és a kutatás feladatai Prof. dr. Jolánkai Márton (SzIE Növénytermesztési Intézet, Gödöllő) A TÁMOP Agrárklíma projekt koncepciója Prof. dr. Mátyás Csaba MTA rendes tagja Ágazati hozam és gazdasági változások, földhasználat változás, kockázatok (Az "N" alprogram célja és feladatai) Prof. dr. Neményi Miklós MTA levelező tagja (NymE MÉK) 12.00-12.30 Kávészünet, ezzel egyidejűleg sajtótájékoztató 12.30-13.30 Előadások és tájékoztatók II. Klíma és erdőállományok állapotelemzése (A "C" alprogram célja és feladatai) Dr. Bidló András egyetemi docens, intézetigazgató (NymE EMK) Erdészeti és szántóföldi biomassza-termesztés hozamai, kockázata és gazdasági hatása (Az "D" alprogram célja és feladatai) Dr. Schiberna Endre egyetemi docens, intézetigazgató (NymE EMK) A természeti tőke változása (A "B" alprogram célja és feladatai) Prof. dr. Lakatos Ferenc dékán (NymE EMK) Számított és előrevetített eredmények, modellek kompatibilis rendszerbe foglalása térinformatikai alapon (Az "A" alprogram célja és feladatai) Dr. Borovics Attila főigazgató (ERTI) 13.30- Szendvics-ebéd Kérjük, részvételi szándékát a jelentkezési lap visszaküldésével jelezze a Nyugat-magyarországi Egyetem rendezvényszervező partnerének részére (Gold Consulting, Harangozó Katalin telefon:06-30/812-4149, +36-21-252-3505 e-mail: info@goldconsulting.eu) img.php A programújdonsága az, hogy - A rendszer mindhárom fő klímafüggő agrár szektorra kiterjed; - a koncepció az agráriumban szokatlan távlatok (egy teljes évszázad) felvázolása mellett újszerű abban is, hogy foglalkozni kíván a különböző agrár földhasználatok egymás alternatívájaként való kezelésével (pl. szántó helyett erdő), és ennek gazdasági és társadalmi hatásaival; - az eredmények térinformatikai keretbe rendezve jelennek meg, tehát a gazdálkodó, a földtulajdonos kiválaszthatja a konkrétan rá vonatkozó információkat; - az elemzés kiemelten kezeli a szélsőséges eseményeket (főleg aszályokat); - fel kívánjuk mutatni a hazai kutatás azon eredményeit, amelyek nemzetközi léptékben az eddiginél nagyobb figyelmet érdemelnek , tudományos és gyakorlati vonatkozásban egyaránt. (Forrás: Országos Erdészeti Egyesület; NYME; ERTI; Fataj.hu) erdomezolike