Diplomát osztottak az Erdőmérnöki Karon Sopronban

„Kívánom Önöknek, hogy a tudás, amit nálunk megszereztek, személyes hivatásuk gyakorlásában is meghozza gyümölcsét” – ezekkel a szavakkal köszöntötte Sopronban az Erdőmérnöki Kar friss diplomásait és doktoráltjait január 20-án prof. dr. Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora az Erdőmérnöki Kar 209. tanévének diplomaátadó kari tanácsülésén.
Diplomát osztottak az Erdőmérnöki Karon Sopronban
Az ünnepséget megtisztelte részvételével Bálint Sándor, a DALERT Zrt. vezérigazgató-helyettese, Mózes Csaba, a Földművelésügyi Minisztérium főosztályvezető-helyettese, Andrésiné dr. Ambrus Ildikó, a Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója és Andrési Pál, az iskola gyakorlati oktatásvezetője is. soproni_egyetem_diploma_1 A rektori és dékáni köszöntők után habilitált doktori oklevél került átadásra Dr. Czimber Kornél részére, míg a doktori iskolákban hatan teljesítették a doktori fokozat kiadásához előírt feltételeket, ők PhD doktorokká avattattak. soproni_egyetem_diploma_2 Összesen hatvanan vehették át diplomájukat vagy tanúsítványaikat az erdőmérnöki osztatlan, környezetmérnök, természetvédelmi mérnök, vadgazda mérnök, alap- és mesterszakokon, környezettudós mesterképzésen, illetve vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szakon. A végzettek közül kilencen ’kiváló’ minősítésű diplomát kaptak. soproni_egyetem_diploma_3 Lelkiismeretes, többéves magas színvonalú tevékenységéért Rektori Dicséretben részesült Dulai Dávid természetvédelmi mérnök, Dékáni Dicséretet Takács Árpád természetvédelmi mérnök kapott. soproni_egyetem_diploma_4 Az ifjú mérnököktől és doktoráltaktól prof. dr. Lakatos Ferenc dékán beszédében így búcsúzott: „Kívánom, hogy találjátok meg számításaitokat, utatokat kísérje egészség, siker és szerencse!” soproni_egyetem_diploma_5 Az ünnepség a hagyományoknak megfelelően az Erdészhimnusszal zárult. (Soproni Egyetem) erdomezolike