Az NymE Szenátusa támogatja az egyetem átalakításával

A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa véleményezte az intézmény átalakítás tervezetét.
Az NymE Szenátusa támogatja az egyetem átalakításával
A felsőoktatási intézmény átalakítását, racionalizálását célzó kormányzati stratégia keretében kerül sor a térségi koncepció kialakítására. A korábbi hónapokban megtörtént egyeztetések és a Fenntartó javaslatai alapján kerül sor a konkrét feladatok felvázolására. Az Egyetem vezetése megvizsgálta és értékelte az oktatási intézmény pozícióját, és javaslatokat tett az átalakulásra, amelyek figyelembe vételével az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága a térség szerkezetéhez igazodó, a minőségjavulás feltételeit erősítő változtatásokat javasolt. Prof. Dr. Faragó Sándor a Nyugat- magyarországi Egyetem rektora és Dr. Dinnyés Álmos kancellár közös közleményt adott ki, melyben ismertetik az egyetem szenátusának véleményét és az átalakításra vonatkozó javaslatait. Fontos szempont az átalakítások során, hogy erősödjön a képzési helyek döntési önállósága, és a hatályos jogszabályi feltételek között jól strukturált és koncentrált képzési profillal rendelkező intézményrendszer alakuljon ki. Az intézményi Fenntartó szándéka szerint az új struktúrában a korábbi működési problémák csökkennek, és megszűnhetnek, a gazdálkodás és a szervezettség stabillá válik. Mindezek hozzájárulnak a képzés minőségének az erősítéséhez, és az intézményi működés hatékonyságához. Ennek részeként a Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa véleményezte a minisztériumi előterjesztést, és egyszerű többségi, nyílt szavazással hozta meg döntéseit. A Szenátus egyetértett azzal, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem mosonmagyaróvári telephelyén működő Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 2016. január 1. napjával kiváljon az intézményből, és csatlakozzon a győri székhelyű Széchenyi István Egyetemhez. A győri telephelyén működő Apáczai Csere János Kar kiválásával, és a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar zalaegerszegi mechatronikai szak képzési helye megváltozásával kapcsolatban a Szenátus tagjainak csak kisebb része fejezte ki az egyetértését, a vita során kiemelték a jól működő szakmai és emberi kapcsolatrendszer fontosságát. A Szenátus döntést hozott arról is, hogy a Fenntartó javaslatainak gyors és eredményes megvalósításához milyen lépéseket kell közösen megtenni, az Egyetem képviselői és a Fenntartó által lefolytatott előzetes tárgyalásokon történt megállapodásnak megfelelően. Irányelveket fogalmazott meg többek között az eszköznyilvántartás átvezetésére, a karok állományában lévő közalkalmazottak és a megbízási jogviszonyban állók jogfolytonosságára, a költségekre, az adminisztrációs területekre, a pályázati lehetőségekre és kötelezettségekre, továbbá a távozó karokat érintő PPP szerződések kezelésére vonatkozóan. A Savaria Egyetemi Központ pozíciójával kapcsolatban az egyeztetések során igényként fogalmazódott meg, hogy a képzési portfólió átalakítására lesz szükség. Ezek tervezésére, a soproni karokkal történő együttműködés újrafogalmazására a Rektor rektori biztost nevezett ki, amely pozíció a későbbiekben a szombathelyi ügyekért felelős rektor-helyettessé alakul át. A pedagógusképzés területén, a Fenntartóval való egyeztetések során megerősítést nyert, hogy nem az egyes intézményeknek, hanem az intézményrendszer képezheti a továbbfejlődés irányát. Az észak-dunántúli pedagógusképzés fejlesztésében a jelenleg működő mindhárom oktatási helynek (Szombathely, Sopron, Győr) megvan a szerepe. A turizmus-vendéglátás képzés vonatkozásában a Közgazdaságtudományi Kar szakvezetésével a jövőben, Sopronban és Szombathelyen is indokolt a szak indítása – eltérő szakirányokban. Az Apáczai-karhoz tartozó tanszálló használatára pedig, a kar átadását követően, a majdani soproni hallgatóknak is jogosultságot kell kapniuk. Az átalakítások hozzájárulnak ahhoz, hogy a megújuló Nyugat-magyarországi Egyetem Soproni kampuszán egy erős, nemzetközi hírnevét szilárdító erdészettudományi (Erdőmérnöki Kar), illetőleg faanyag-tudományi (Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar) képzési profilokra koncentráló olyan egyetem jöjjön létre, amelynek részeként a Közgazdaságtudományi Kar, valamint Pedagógiai Kar helye és szerepe is biztosított. A karok közti funkcionális szinergiáknak a „Zöld Egyetem” koncepció biztosít széles teret. A szombathelyi és a soproni kampuszok együttműködésére az Egyetem vezetése – a Fenntartóval egyeztetve – egy új irányítási modellt alakít ki, amely biztosítja mindkét telephely intézményen belüli autonómiáját. Az Egyetem vezetése – az átalakításban érdekeltek bevonásával – átszervezéseket, racionalizálásokat kezdeményez, amelyhez a Fenntartó partnerségére is számíthat. A magyarországi felsőoktatási intézményi átalakításban résztvevő Nyugat-magyarországi Egyetem Rektora és az új struktúra létrehozásáért felelős Kancellár ezúton is megköszöni mindazoknak a felelős hozzáállását és munkáját, akiknek szerepük volt és van abban, hogy a térségben a tradicionális értékek figyelembe vételével racionális képzési modell alakulhasson ki. Az átalakulás következő szakaszában is a teljesítményre, a magas minőségre, a versenyképes tudásra, az oktatók és a hallgatók értékteremtő együttműködésére számítunk. Közép-Európa kiemelkedő felsőoktatási rendszerének létrehozásában a nyugat-magyarországi régiónak is jelentős lehetőségei és feladatai vannak. (mindenamisopron.hu) erdomezolike