Erdőmérnök-tanár kollégát keres az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola

bedo_albert_sikolaA Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Erdőmérnök-tanár és kollégiumi nevelő pedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019. április 01 – 2020. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 62. §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. Kollégiumi nevelői feladatok ellátása, tanórán kívüli foglalkozások. Pedagógusi munkakörrel összefüggő tevékenységek.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, Erdőmérnök,
– Magyar állampolgárság
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség

tanulmanyi_erdo_bedo_1

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz
– Diploma másolat
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (KJT.tv.20.§.(1),(2d), (2e),(5) szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Andrésiné dr. Ambrus Ildikó nyújt, a 62/291-522 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium címére történő megküldésével (6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/a-12/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Erdőmérnök-tanár és kollégiumi nevelő pedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bedoahalom.sulinet.hu honlapon szerezhet.

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?