Megszületett a kormányhatározat, felújítják és fejlesztik az erdei kisvasutakat

lillafured_vasutMegújulhatnak hazánk erdei kisvasútjai, miután a július 25-i Magyar Közlönyben megjelent az kormányhatározat, amely döntött a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről. Természetesen több állami erdőgazdaság is támogatáshoz jut, hiszen a a határozatban helyet kapott a Lillafüredi Állami Erdei Vasút, a Kemencei Erdei Múzeumvasút, a Mátravasút, a Gemenci Állami Erdei Vasút, a Kaszói Állami Erdei Vasút, az Almamelléki Állami Erdei Vasút, a Szilvásváradi Állami Erdei Vasút, a Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút, a Királyréti Erdei Vasút, a Mesztegnyői Erdei Vasút, a Pálházi Állami Erdei Vasút és a Csömödéri Állami Erdei Vasút is.

A Kormány 1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozata a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről

A Kormány – a kisvasutak növekvő népszerűségére, valamint a fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági és egészségügyi szempontokra tekintettel – támogatja a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutakkal kapcsolatos infrastruktúra fejlesztését és a járműpark felújítását. Ennek érdekében

1. a Kormány
a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy a b) pont szerinti feladatátadással kapcsolatos finanszírozási kérdéseket megállapodásban rendezzék, és egyetért azzal, hogy a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) által a 3. és 4. pont szerint visszafizetett támogatás összegének figyelembevételével, annak terhére – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján – a nemzeti fejlesztési miniszter és a földművelésügyi miniszter fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítást hajtanak végre, külön megállapodás alapján;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal
b) felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy az 1. melléklet I/a. és I/b. pontja szerinti keskeny nyomtávú vasúti fejlesztésekre nyújtson támogatást, és kössön támogatási szerződést az érintett erdőgazdaságokkal, legfeljebb 6045 millió forint összegben;
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal
c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. melléklet I/a. és I/b. pontjában meghatározott fejlesztésekre biztosítson legfeljebb 2491,2 millió forint összegű támogatást, és kössön támogatási szerződést;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a kötöttpályás vasúti járműfejlesztési programba való beillesztés mellett gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt járműparkfejlesztéshez (többek között járműigényfelméréshez, motorkocsi- és vontatójármű-tervezéshez, prototípusgyártáshoz és járműgyártáshoz) szükséges intézkedések megtételéről a c) pont szerinti forrás terhére;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
e) felhívja a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztost, hogy gondoskodjon – az engedélyes és kiviteli tervek birtokában – az 1. melléklet szerinti II. ütemben foglalt fejlesztések végrehajtásához és a pótlólagos költségvetési forrás biztosításához szükséges kormány-előterjesztés kidolgozásáról;
Felelős: a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos
Határidő: a szükséges tervek rendelkezésre állását követően azonnal
f) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján mérje fel a keskeny nyomközű vasúti járművek beszerzésére vonatkozó igényeket és a hazai gyártók exportlehetőségeit az Európai Unió tagállamaiban. Felelős: külgazdasági és külügyminiszter Határidő: 2017. december 31.

2. A Kormány által biztosított forrás a beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó finanszírozására csak abban az esetben használható fel, ha a beruházást végrehajtó végső kedvezményezett nem jogosult a beruházásra jutó előzetesen felszámított általános forgalmi adó visszaigénylésére.

3. A Kormány egyetért azzal, hogy az egyes egyedi infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1803/2016. (XII. 20.) Korm. határozat 1. mellékletében a „Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések” megnevezésű fejlesztésre 10 000 millió forint helyett 1463,8 millió forint támogatás kerüljön biztosításra.

4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 3. ponttal összefüggésben tegye meg a szükséges intézkedéseket a MÁV Zrt. felé a támogatás elszámolása, visszafizetése és a kapcsolódó támogatói okirat módosítása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Fotó: Gribek Dániel

Fotó: Gribek Dániel

1. melléklet az 1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozathoz

I/a. ütem – Tervezés
Érintett kisvasút – Támogató – Kedvezményezett
Balatonfenyves Gazdasági Vasút: Imremajor (kiz.) – Csisztafürdő (bez.) tervezés – NFM – MÁV Zrt.
Nagycenk Kastély állomás (bez.) – Fertőd Eszterházy Kastély állomás (bez.) vonalszakasz megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési és kiviteli tervek készítése – NFM – GYSEV Zrt.
Lillafüredi Állami Erdei Vasút pályarekonstrukció és korrekció tervezése – FM – ÉSZAKERDŐ Zrt.
Királyrét végállomás, valamint Kismaros–Verőce megvalósítási tanulmány, környezetvédelmi hatástanulmány, tervezés – FM – Ipoly Erdő Zrt.
Kemencei Erdei Múzeumvasút Csarna-völgyi újjáépítés megvalósítási tanulmány, környezetvédelmi hatástanulmány, tervezés – FM – Ipoly Erdő Zrt.
Debreceni Zsuzsi Erdei Vasút Debrecen nagyállomási bekötés tervezése – NFM – DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Bicske (bez.) – Felcsút Puskás Akadémia (kiz.) fonódó vágány (HM olajtárolótól csak kisvasút Felcsútig) – NFM – MÁV Zrt.
Alcsútdobozi arborétum (kiz.) – Vértesacsa (bez.) megvalósítási tanulmány, környezetvédelmi hatástanulmány, tervezés, új pályaszakasz engedélyezési és  kiviteli tervezése, átszállási kapcsolat kialakítása Lovasberényben – NFM – MÁV Zrt.
Vértesacsa–Lovasberény vizsgálati dokumentáció, szükséges tervezés – NFM – MÁV Zrt.
Nyíregyháza–Sóstó megvalósíthatósági tanulmány – NFM – MÁV Zrt.
Új és felújítandó járművek tervezése, prototípusok fejlesztése – NFM – Közbeszerzéssel kiválasztott szervezet(ek)

I/b. ütem – Kivitelezés
Vasút – Támogató – Kedvezményezett
MÁV Gyermekvasút – NFM – MÁV Zrt.
GYSEV Nagycenk (meglévő felújítás) – NFM – GYSEV Zrt.
Lillafüredi Állami Erdei Vasút – FM – ÉSZAKERDŐ Zrt.
Gyöngyösi Állami Erdei Vasút (Mátravasút) – FM – EGERERDŐ Zrt.
Királyréti Állami Erdei Vasút jelenleg működő pálya és járművek felújítása – FM – Ipoly Erdő Zrt.
Kemencei Erdei Múzeumvasút (meglévő szakasz felújítás és Csarna-völgyi hosszabbítás) – FM – Ipoly Erdő Zrt.
Debreceni Zsuzsi Erdei Vasút – NFM – DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Balatonfenyves Gazdasági Vasút jelenleg működő szakaszának (Balatonfenyves– Somogyszentpál) felújítása – NFM – MÁV Zrt.

II. ütem
Vasút – Támogató – Kedvezményezett
MÁV Balatonfenyves (Imremajor–Csiszta szakasz) – NFM – MÁV Zrt.
Gemenci Állami Erdei Vasút – FM – Gemenc Zrt.
Kaszói Állami Erdei Vasút – FM – Kaszó Zrt.
Almamelléki Állami Erdei Vasút – FM – Mecsekerdő Zrt.
Hortobágy-halastavi kisvasút – FM – Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút – FM – EGERERDŐ Zrt.
Szilvásváradi Állami Erdei Vasút – FM – EGERERDŐ Zrt.
Mesztegnyői Állami Erdei Vasút – FM – SEFAG Zrt.
Csömödér Állami Erdei Vasút – FM – Zalaerdő Zrt.
Pálházi Állami Erdei Vasút – FM – ÉSZAKERDŐ Zrt.
Nagybörzsönyi Erdei Vasút – NFM – Nagybörzsönyi Erdei Kisvasút Np. Kft.
Börzsöny Kisvasút (Szob–Márianosztra) – NFM – Börzsöny Kisvasút Np. Kft.
Királyrét, Kismaros–Verőce szakasz meghosszabbítása – FM – Ipoly Erdő Zrt.
Bezina-völgyi Erdei Vasút (Márianosztra–Nagyirtás) – FM – Ipoly Erdő Zrt.
Vál-völgyi Kisvasút Bicske–Lovasberény közötti eddig el nem készült szakaszai – NFM – MÁV Zrt.

Amennyiben az I. ütem tartalékkerete nem, vagy csak részlegesen kerül felhasználására, a megmaradó forrás a Gemenci Állami Erdei Vasút fejlesztésére fordítható.

(Magyar Közlöny nyomán Erdő-Mező Online – www.erdo-mezo.hu, Erdeiprogramok.hu)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?