Székelyföldi főhajtás Bedő Albert erdész előtt

bedo_albert_1Bedő Albert (1839–1918) kálnoki származású székely erdész-akadémikus születésének 175. évfordulójára szervezett emlékülést szombaton az árkosi Szentkereszthy-kastély Európa Tanulmányi Központjában az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) erdészeti szakosztálya és a Magyar Országos Erdészeti Egyesület (OEE) erdélyi helyi csoportja.

Háromszéken már több alkalommal tartott erdészeti konferenciát az EMT, a hazai mérnökgenerációkat tömörítő egyesület. A Kárpát-medence különböző területeiről érkezett szakembereket Szakács Sándor, az EMT szakosztályi elnöke, a rendezvény fővédnöke, Tamás Sándor megyeitanács-elnök és Köllő Gá­bor, az EMT országos elnöke köszöntötte. Bár az értekezők igencsak magas szakmai szintű előadásokkal jelentkeztek, nem volt olyan, aki ne emlékezett volna Bedő Al­bertre, a magyar erdőtörvény atyjára, munkásságára.

Király Pál, az OEE tiszteletbeli tagja és Lomniczi Gergely, az OEE főtitkára is Bedő Albertről, az OEE meghatározó alakjáról beszélt, kiemelve az unitárius egyházban kifejtett tevékenységét. Oroszi Sándor, a magyarországi Mezőgaz­dasági Múze­um főmuzeológusa és az OEE erdészettudományi szakosztályának elnöke Bedő Albert személyét mint az erdélyi erdők kiváló ismerőjét hozta közel. Bedő Albert és az erdészeti kutatás témakörrel Borovics Attila, a Nem­zeti Agrár­kutatási és Inno­vációs Köz­pont erdészeti tudományos intézetének igazgatója mutatta be az akkori korszakra vonatkozó összefog­lalóját, s a vendégelőadók sorát Andrésiné Ambrus Ildikó, a Bedő Albert nevét viselő ásotthalmi erdészeti szakközépiskola és kollégium igazgatója zárta, emlékezve az iskolaalapító Bedő Albert­re.

bedo_albert_1

A konferencia helybeli előadójaként e sorok írója Bedő Albert aránylag rövid háromszéki és erdélyi életpályájának felkutatását sürgette, biztatva erre a megyében élő fiatal erdészmérnököket. Kiemelte annak szükségességét is, hogy emlékjelet kell állítani Bedő Albert sepsikő­röspataki születési helyén, amelyre ez alkalommal szolgált eddig ismeretlen adatokkal.

A konferenciát követően a jelen lévő egyesületek, a helybeliek népes serege a kálnok–kőröspataki rezesbanda zenéje mellett megkoszorúzta Bedő Albert Kálnokon álló mellszobrát. Kö­szöntőt mondott Kisgyörgy Sán­dor, Sepsikő­rös­patak polgármestere, Lomniczi Gergely, az OEE főtitkára és Melles Előd, a Székelyföldi Ma­gánerdő-tulajdonosok és Erdőgaz­dálkodók Szövet­sé­gének elnöke. A jelenlevők részt vettek az unitárius templomban tartott ünnepi istentiszteleten, ahol Szabó Adél lelkész a Magvető példázatáról beszélt, hiszen az ünnepelt Bedő Albert is – akinek síremléke a templom előterében található – jeles székely magvető volt. A síremléknél a koszorúzás előtt André­siné Ambrus Ildikó mondott emlékbeszédet, Kisgyörgy Sándor polgármester pedig bemutatta az unitárius parókia telkén épülő Bedő Albert-emlékház eddigi mun­kálatait, kifejezve reményét, hogy széles körű összefogással avathatják fel Bedő halálának századik évfor­dulóján.

 (3szek.ro)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?