Hogyan hat a klímaváltozás az erdőgazdálkodásra? – Konferencia Sopronban

erdoAz AGRÁRKLÍMA projekt nyitókonferenciája április 9-én Sopronban lesz. A központi téma az előrevetített klímaváltozás hatáselemzése és az alkalmazkodás lehetőségei az agrárium időjárás függő ágazataiban (erdőgazdálkodás, legelőgazdálkodás, szántóföldi növénytermesztés).

AGRÁRKLIMA, az “előrevetített klímaváltozás hatáselemzése és az alkalmazkodás lehetőségei az erdészeti és agrár szektorban” címmel 2012. november 1. – 2014. október 31. közötti futamidőben, TÁMOP finanszírozott kutatási projektet folytat a Nyugat-magyarországi Egyetem, melynek szakmai vezetője Prof. Dr. Mátyás Csaba.  A tudományos projekt konzorciális együttműködő partnerei az Erdészeti Tudományos Intézet és a Zala Megyei Kormányhivatal.

A részben EU-finanszírozott projekt célja egy döntéstámogató rendszer felállítása a klímaváltozás feltételeihez való alkalmazkodás érdekében. Az előre jelzett klimatikus változások kihatnak a mezőgazdasági termények, a legelők, az erdők fajösszetételére és hozamára, a károsítók, betegségek elterjedtségére. Hatást gyakorolnak az állatállományra, a vadállományra, a biodiverzitás egészére, és ezen keresztül az életminőségre, a társadalomra is.

erdo2

Az agráriumban alkalmazott technológiák, stratégiák alkalmasak lehetnek a hatások korlátozására, de ugyanakkor fokozhatják is azokat, ideértve a környezet- és természetvédelem problémáit is. Magyarországi felszínének több mint háromnegyedét foglalja el elsődlegesen klímafüggő, azaz nem öntözött mezőgazdasági terület (szántó, rét, erdő). A projekt e területeken az éghajlatváltozással kapcsolatos hatásokat vizsgálja. A munka eredményeként egy olyan döntéstámogató rendszert tervez létrehozni, amely egyrészt előrevetíti az évszázad során várható változásokat (természetesen a jelenlegi ismereteink szintjén) és egyúttal gyakorlati javaslatokat is kínál a megfelelő módszerek, eljárások alkalmazására, és a károk megelőzésére, enyhítésére. A döntéstámogató rendszer javaslatát egy minta körzetre, jelen esetben Zala megyére fókuszálva dolgozzák ki.

MEGHÍVÓ a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0013 AGRÁRKLÍMA című projektjének nyitó rendezvényére

A rendezvény helye és ideje:
Nyugat-magyarországi Egyetem
Sopron, Cházár András tér 1. (Erzsébet kert)
Erdőmérnöki Kar “P” épület
2013. április 9. 09:30 – 14:00

PROGRAM:
09.30-10.00 Regisztráció

10.00-10.20 Köszöntők
Prof. dr. Faragó Sándor a NymE rektora
Rigó Csaba kormánymegbízott, Zala Megyei Kormányhivatal

10.20-12.00 Előadások és tájékoztatók I.
Agrárkutatás, mint a vidékfejlesztés stratégiai eszköze
Szépe Ferenc főosztályvezető, Vidékfejlesztési Minisztérium
Mezőgazdasági Főosztály
Éghajlati jövőkép, éghajlati szélsőségek
Prof. dr. Bartholy Judit (ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest)
Felkészülés a klímaváltozásra az agráriumban: eddigi kezdeményezések és a kutatás feladatai
Prof. dr. Jolánkai Márton (SzIE Növénytermesztési Intézet, Gödöllő)
A TÁMOP Agrárklíma projekt koncepciója
Prof. dr. Mátyás Csaba MTA rendes tagja
Ágazati hozam és gazdasági változások, földhasználat változás, kockázatok (Az “N” alprogram célja és feladatai)
Prof. dr. Neményi Miklós MTA levelező tagja (NymE MÉK)

12.00-12.30 Kávészünet, ezzel egyidejűleg sajtótájékoztató

12.30-13.30 Előadások és tájékoztatók II.
Klíma és erdőállományok állapotelemzése (A “C” alprogram célja és
feladatai)
Dr. Bidló András egyetemi docens, intézetigazgató (NymE EMK)
Erdészeti és szántóföldi biomassza-termesztés hozamai, kockázata és
gazdasági hatása (Az “D” alprogram célja és feladatai)
Dr. Schiberna Endre egyetemi docens, intézetigazgató (NymE EMK)
A természeti tőke változása (A “B” alprogram célja és feladatai)
Prof. dr. Lakatos Ferenc dékán (NymE EMK)
Számított és előrevetített eredmények, modellek kompatibilis rendszerbe
foglalása térinformatikai alapon (Az “A” alprogram célja és feladatai)
Dr. Borovics Attila főigazgató (ERTI)
13.30- Szendvics-ebéd

Kérjük, részvételi szándékát a jelentkezési lap visszaküldésével jelezze a Nyugat-magyarországi Egyetem rendezvényszervező partnerének részére (Gold Consulting, Harangozó Katalin telefon:06-30/812-4149,
+36-21-252-3505 e-mail: info@goldconsulting.eu)

img.php

A programújdonsága az, hogy
– A rendszer mindhárom fő klímafüggő agrár szektorra kiterjed;
– a koncepció az agráriumban szokatlan távlatok (egy teljes évszázad) felvázolása mellett újszerű abban is, hogy foglalkozni kíván a különböző agrár földhasználatok egymás alternatívájaként való kezelésével (pl. szántó helyett erdő), és ennek gazdasági és társadalmi hatásaival;
– az eredmények térinformatikai keretbe rendezve jelennek meg, tehát a gazdálkodó, a földtulajdonos kiválaszthatja a konkrétan rá vonatkozó információkat;
– az elemzés kiemelten kezeli a szélsőséges eseményeket (főleg aszályokat);
– fel kívánjuk mutatni a hazai kutatás azon eredményeit, amelyek nemzetközi léptékben az eddiginél nagyobb figyelmet érdemelnek , tudományos és gyakorlati vonatkozásban egyaránt.

(Forrás: Országos Erdészeti Egyesület; NYME; ERTI; Fataj.hu)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?