Szobrot avattak és koszorúztak a Soproni Egyetem tanévnyitóján

Mozgalmas volt a tanév kezdete a Soproni Egyemeten, hiszen felavatták Prof. Dr. Mészáros Károly szobrát, megkoszorúzták Prof. Dr. Káldy József szobrát, és a 99 évvel ezelőtti II. Ágfalvi csatáról is megemlékeztek az intézmény vezetői, oktatói és hallgatói. Összefoglaló a Soproni Egyetemen történtekről.
Szobrot avattak és koszorúztak a Soproni Egyetem tanévnyitóján

"Ő itt szeretett a legjobban lenni" -  Prof. Dr. Mészáros Károly szoboravatása

Az Erdőmérnöki Kar épülete előtt, a Botanikus Kert egyik legforgalmasabb sétaútja mellett került felállításra és felavatásra a Kar egykori dékánja, az egyetem egykori rektorhelyettese, prof. dr. Mészáros Károly szobra. A szobor közadakozásból valósult meg, melyet a Mészáros Károly Felsőoktatási Emlékalapítvány, a Soproni Egyetem, az Erdőmérnöki Kar indított a család, az Országos Erdészeti Egyesület vezetése, valamint Mészáros Károly évfolyamtársai egyetértésével. meszaros_szobor_1 Az ünnepségen prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem általános rektorhelyettese köszöntötte a jelenlevőket. Ezt követően a család nevében dr. Mészáros Károlyné, az egyetem részéről pedig prof. dr. Faragó Sándor rector emeritus leplezte le prof. dr. Mészáros Károly szobrát. A mellszobor Vanyúr István Szigetváron élő művész alkotása. Prof. dr. Bidló András, az Erdőmérnöki Kar dékánja méltatta prof. dr. Mészáros Károly életútját, szakmai tevékenységét. Elmondta, hogy a botanikus kert fái alatt sétálgatva megelevenedik az erdészeti oktatás történelme, és örömének adott hangot abban a tekintetben, hogy most már prof. dr. Mészáros Károly szobra is felállításra került. meszaros_szobor_2 Dr. Lett Béla professzor emeritus "Emléktáblától szoboravatásig" című beszédében emlékezett vissza a professzorra, mint egy igazi csapatemberre, aki erdőpolitikusként, menedzserként és tanárként is maradandót tudott alkotni. Beszédében külön kiemelte prof. dr. Náhlik András, a Soproni Egyetem leköszönő rektorának támogatását a szobor megvalósulása tekintetében. Az egykori évfolyamtársak nevében Kosztka László osztotta meg emlékeit Mészáros Charlie-ról, akivel együtt élte meg már a sorkatonai szolgálatot, a balekhét megpróbáltatásait és örömeit (hiszen a Professzor is volt balek...), valamint az egyetemi éveket. Dr. Mészáros Bence édesapja szobránál köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a szobor felállításra kerüljön. Elmondta, hogy ez egy kiemeledő megnyilvánulása annak a szeretetnek, tiszteletnek és együvé tartozásnak, mely édesapja emlékét övezi. Felelevenítette gyermekkorát, amikor sokat játszott itt, a Botanikus Kertben, mondandóját ezzel zárta: "Ő itt szeretett a legjobban lenni. Nagy megnyugvással tölt el, hogy most már mindig itt lehet." meszaros_szobor_3 A leleplezett és felavatott szobornál koszorút helyezett el: 1. A Soproni Egyetem nevében: prof. dr. Fábián Attila és prof. dr. Lakatos Ferenc rektorhelyettes urak. 2. Az Erdőmérnöki Kar nevében: prof dr. Bidló András dékán, prof dr. Király Gergely és dr. Czupy Imre dékánhelyettes urak. 3. A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar nevében: Joóbné dr. Preklet Edina dékánhelyettes. 4. A család nevében: dr. Mészáros Károlyné, dr. Mészáros Bence és Mészáros Kornél 5. A Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány nevében: prof. dr. Varga Szabolcs, dr. Páll Miklós és dr. Schiberna Endre. 6. Koszorút helyezett el: dr. Stark Magdolna, prof. em. dr. Lett Béla és dr. Horváth Sándor. 7. Az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet nevében: dr. Konkoly-Gyuró Éva professzor asszony, dr. Gál János és dr. Horváth Tamás.

Prof. Dr. Káldy József szobrának koszorúzása

100 éve született prof. dr. Káldy József, ebből az alkalomból tisztelői, szakmai örökségének őrzői és családja rótta le tiszteletét szobránál. A megemlékezésen dr. Czupy Imre, az Erdőmérnöki Kar dékánhelyettese, az Erdészeti-Műszaki és Környezettechnikai Intézet igazgatója méltatta prof. dr. Káldy József életútját. Ennek keretében elmondta, hogy a Professzor mindenekelőtt azt tartotta szem előtt, hogy korszerű ismeretekkel vértezze fel hallgatóit. Munkájának fontos alapelve volt, hogy korszerű erdőgazdálkodás nem léthezhet gépesítés nélkül. Lerakta a később intézetté váló tanszék azon biztos alapjait, melyre a ma oktatói is építkezhetnek. Dr. Horváth Béla szavait dr. Czupy Imre tolmácsolta, aki személyes hangvételű levelében elevenítette fel az első állásinterjútól a közös munkákon keresztül a staféta átadásááig prof. dr. Káldy József személyiségét, munkásságát. kaldy_szobor Bende Attila doktorjelölt szavalta el prof. dr. Káldy József kedvenc versét, Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn című költeményét. A család nevében ifj. Káldy József emlékezett meg oktatónkról, és fejezte ki köszönetét az ünnepség szervezőinek. Az esemény a szobor megkoszorúzásával zárult.

99 éve volt a II. Ágfalvi csata - Megemlékezés a Soproni Egyetemen

A Soproni Egyetem a II. Ágfalvi csata 99. évfordulóján tartotta hagyományos megemlékezését az Őrtüzek emlékműnél. Az eseményen dr. ifj. Sarkady Sándor elszavalta Ruszinszky László, az Ifjúsági Kör egykori elnökének versét. agfalvi_csata_1 A Soproni Egyetem tudományos kutatója, és az esemény szónoka, dr. ijf. Sarkady Sándor cikke ide kattintva olvasható Ágfalva hőseiről és Sopron megmentőiről. Az emlékműnél elhelyezte a megemlékezés koszorúit prof. dr. Lakatos Ferenc a Soproni Egyetem nevében, az Erdőmérnöki Kar képviseletében prof. dr. Bidló András dékán, dr. Czupy Imre dékánhelyettes és prof. dr. Király Gergely dékánhelyettes, a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar hallgatói, valamint az Ürmös Tánckör. agfalvi_csata_2 A hagyományoknak megfelelően a megemlékezés végén a résztvevők Cziráky Gábor vezetésével megkoszorúzták dr. Cziráky József szobrát is. (Soproni Egyetem)