November végén tartják a Tudományos Diákköri Konfereciát a Soproni Egyetemen

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara 2019. november 27-én 13 órai kezdettel rendezi meg Tudományos Diákköri Konfereciáját. A rendezvényt prof. dr. Bidló András dékán és prof. dr. Bartha Dénes a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke nyitja meg a 4-es teremben.
November végén tartják a Tudományos Diákköri Konfereciát a Soproni Egyetemen
Állattani és mikológiai szekció, Vadgazdálkodási kabinet
Szerző(k) (Konzulens(ek)) Cím
Agroerdészeti és műszaki szekció — 4-es terem
Dominkó Eemese (Dr. Rétfalvi Tamás) A méz illékony komponenseinek vizsgálata
Józsa Tamás (Dr. Frank Norbert) Műtrágya összehasonlítási vizsgálat a Zalaerdő Bajcsai Csemetekertjében
Pálya István – Takács Krisztina (Dr. Rétfalvi Tamás) Energetikai célra felhasznált lignocellulóz anyagok biológiai előkezelése
Szász Botond (Dr. Király Géza) A tőszám és egyéb fontos állományparaméterek becslése UAV felvételek alapján a Szombathelyi Erdészeti Zrt. területén
Szentesi Judit (Dr. Heil Bálint) Az agrárerdészeti rendszerek vizsgálata az ökológiai hatások tekintetében
Szőke Előd (Csáki Péter) Hidrológiai vizsgálatok a Doroszlói-rétek (Kőszeg) élőhelyrekonstrukciós területen ‒ alapállapot felvétel
Takács Márton Hunor (Dr. Prímusz Péter) Ciklikus CBR vizsgálatok eredményeinek felhasználása az útpályaszerkezet méretezéséhez
Állattani és mikológiai szekció — Vadgazdálkodási kabinet
Horváth Attila (Dr. Tari Tamás) Kukorica-vetésekben bekövetkező túráskárok vizsgálata a Bakonyérmenti Vadásztársaság területén
Horváth Balázs (Dr. Winkler Dániel András) Denevérfaunisztikai vizsgálatok a Marcal-völgyben
Madarász Enikő (Prof. dr. Lakatos Ferenc) Cincérek és díszbogarak csapdázása soproni és bugaci erdeifenyvesekben
Palkó Ákos (Dr. Winkler Dániel András) Talajzoológiai vizsgálatok zárt homoki tölgyesekben és az ezek helyén ültetett faállományokban
Székely Zsófia (Dr. Kalicz Péter) Az Eurázsiai hód (Castor fieber) visszatelepítése, és az azt követő konfliktusok
Vargovics Máté (Dr. Rákosa Rita, Jakab Jenő) Phytophthora fajok FT-IR spektrumainak módosulása a tápanyag összetétel hatására
Környezettudományi szekció —
Bocz Balázs — Bocz Dániel (Dr. Hofmann Tamás — Visiné Dr. Rajczi Eszter) Tobozok antioxidáns tartalmának felmérése
Katona Máté (Dr. Horváth Adrienn — prof. dr. Bidló András) Városi talajállapot felmérés Kaposvár területén
Stofa Krisztián (Dr. Pájer-Gálos Borbála) A domborzati kitettség és a növényzet hatása a hőmérséklet és légnedvesség napi menetére
Szecsődi Orsolya (Dr. Horváth Adrienn — prof. dr. Bidló András) Talajok granulometriai tulajdonságai: hagyományos és modern mérési módszerek összehasonlítása
Temesi Tamara (Dr. Polgár András — Elekné Dr. Fodor Veronika) Napelem park környezeti hatásai
Török Luca (Prof. dr. Gribovszki Zoltán) Légbefúvásos keverés hatásának vizsgálata vízminták fagyási folyamatára
Végh Péter (Dr. Horváth Adrienn — prof. dr. Bidló András) 21. századi városok talajainak állapota Nagykanizsa mintáján
Növénytani szekció — 2-es terem
Budai Noémi (Korda Márton) A Velencei-tó nádasélőhely-rekonstrukciójának vizsgálata
Hegedűs Ivett Margit (Prof. dr. Bartha Dénes) A szürke tölgy a klímaváltozás tükrében
Jóna Zoltán (Dr. Schmidt Dávid) A méhbangó (Ophrys apifera Huds.) aktuális elterjedése a Pannonhalmi-dombságban
Molnár Borbála (Dr. Kalicz Péter) Lengyeltóti vizes élőhelyek
Nevezi Csenge (Prof. dr. Gribovszki Zoltán) Egy vízfolyás menti égerliget és nedves rét botanikai és hidrológiai jellemzőinek összehasonlítása
Varga Bálint (Dr. Kalicz Péter) A csáfordjánosfai tőzikés természetvédelmi szempontú vizsgálata
A konferencia munkájának értékelése, eredményhirdetés a szekciók munkájának végeztével a 4-es teremben. (Soproni Egyetem) erdomernoki_kar