Kertészeti és erdészeti támogatások - Amit az erdészeti szaporítóanyag-előállítóknak tudnia kell!

A Vidékfejlesztési Program keretében a szaporítóanyag-termesztők a kertészeti intézkedés fejlesztési forrásait tudják igénybe venni, amelyet többek között öntözés-fejlesztésre és gépvásárlásra is fordíthatnak. A pályázatokkal foglalkozó Miniszterelnökség az Erdő-Mező Online kérdéseire válaszolt a kertészeti és erdészeti támogatások szaporítóanyag-előállítókat érintő témában.
Kertészeti és erdészeti támogatások - Amit az erdészeti szaporítóanyag-előállítóknak tudnia kell!
A tájékoztató interjú eredetileg az Erdő-Mező Magazin napokban megjelenő erdészeti csemetés különszámában jelent volna meg, ám a válaszokat csak lapzártánk után kaptuk meg, így az információkat most honlapunkon tesszük közzé! Erdő-Mező Online: Milyen pályázati források érhetők el a közeljövőben erdészeti szaporítóanyag-termelők számára? Miniszterelnökség: A 2014-2020 közötti uniós fejlesztési időszakban, a Vidékfejlesztési Program keretében a szaporítóanyag-termesztők a kertészeti intézkedés fejlesztési forrásait tudják igénybe venni, amennyiben megfelelnek az ott meghatározott feltételeknek, azaz pl. mezőgazdasági termelőnek minősülnek (legalább 6000 STÉ méretű mezőgazdasági üzemmel rendelkeznek, és árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből – 2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról – származik). Erdő-Mező: Ezen pályázatok kapcsán milyen konkrétumok tudhatók már most, a munkacsoportok felállítása előtt? Miniszterelnökség: A Vidékfejlesztési Program keretében a kertészeti ágazatban gazdálkodók 72 milliárd forintnyi összegben részesülnek, valamint további 20 milliárd forint jut öntözésfejlesztésre. Fontos kiemelni, hogy ez az összeg nem kizárólag az erdészeti szaporítóanyag-termesztők részére áll rendelkezésre, hanem valamennyi, az adott intézkedésben támogatást igénylő számára együttesen. A kertészeti ágazat fejlesztésére irányuló pályázatok beruházási jellegű felhívásai terveink szerint még az idén megjelennek. Üveg- és fóliaházak létesítésére, öntözésfejlesztéssel együtt 30 milliárd, ültetvénytelepítés támogatására – öntözési lehetőség kialakításával – 22 milliárd, a kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatására 32 milliárd forint fog rendelkezésre állni. Kertészeti gépbeszerzésre pedig a tervek szerint jövőre lesz lehetőség mintegy 10 milliárdos kerettel. A kertészeti ágazat fejlesztésére vonatkozó források igénybevételének feltételeit a Vidékfejlesztési Program keretében megjelenő pályázati felhívás határozza meg. Az érintettek a www.palyazat.gov.hu internetes oldalon érhetik el a pályázati felhívásokat, amelyek közzétételére a benyújtási időszakot megelőző 30 nappal korábban kerül sor. emIMG_1121 Erdő-Mező: Gépbeszerzésre az erdészeti szaporítóanyag-előállítók az erdészeti géptámogatás forrásaira is pályázhatnak vagy csak a kertészeti géptámogatás nyitott számukra? Miniszterelnökség: Kertészeti géptámogatás esetében lesz lehetőségük gépbeszerzéshez támogatást igényelniük a szaporítóanyag-előállítóknak. Erdő-Mező: Régóta hangoztatott cél a 27%-os erdőborítás hazánkban, amihez nagy mennyiségű csemete szükséges. Emellett külön támogatási jogcím nyílik majd az ipari faültetvények telepítésére, ami kapcsán a szakemberek szerint egyelőre nincsen elég szaporítóanyag. A támogatások tekintetében hogyan lehet segíteni a szaporítóanyag-előállítókat, hogy ennek a két kihívásnak meg tudjanak felelni? Miniszterelnökség: Ez nem csak támogatások kérdése, hanem komoly szakmai kérdés is. Nekünk csak az előbbire lehet hatásunk. Az ipari faültetvények telepítéséhez az Erdősítési intézkedés keretében lesz lehetőség támogatást igényelni. Az intézkedés a teljes programozási időszak alatt igyekszik támogatást nyújtani az erdősítéshez, így a szaporítóanyagra való igény is folyamatos lesz. Reményeink szerint a már említett két intézkedéssel a szaporítóanyag-termelők a különböző gépi és technológiai fejlesztések révén növelni tudják a termelésüket és így biztosítottá válik a szükséges mennyiségű szaporítóanyag hazánk erdőborítottságának növeléséhez. Erdő-Mező: A VP ismertetőjében két érdekes dolgot is találni. Az egyik a mikorrhizált csemeték támogatása. Erről milyen részletek tudhatók már most? Miniszterelnökség: A Vidékfejlesztési Program Erdősítési intézkedése az erdőtelepítésekhez kíván hozzájárulni. A program ennek keretében a telepítéssel kapcsolatos költségekhez biztosít támogatást. Amennyiben az erdőtelepítéshez mikkorhizált csemetéket használnak, akkor ennek többletköltségére kiegészítő támogatás igénybevételére nyílik lehetőség. Fontos körülmény, hogy ezt a támogatást csak az erdőtelepítést végző személyek vehetik igénybe, tehát a mikkorhizált csemeték iránti keresletnövekedés közvetetten jelenik meg a szaporítóanyag-termelőknél. Erdő-Mező: A másik ilyen a klíma-rezisztens fafajokkal történő felújítás támogatása az "Erdei ökoszisztémák ellenálló képességének, környezeti értékének növelése" pályázat kapcsán. Ez akár déli országokból hozott szaporítóanyagot is jelentheti? Miniszterelnökség: A Vidékfejlesztési Program nem tartalmaz tételes listát az alkalmazható szaporítóanyagokról. Ez olyan szakmai jellegű kérdés, amely az erdőgazdálkodásért felelős miniszter felelősségi körébe tartozik. Az erdőtelepítésekhez jelenleg engedélyezett és felhasználható erdészeti szaporítóanyagokról a 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet rendelkezik. (Gribek Dániel - Erdő-Mező Online - www.erdo-mezo.hu) erdomezolike