Erdőmérnök-tanár kollégát keres az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola

A Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Erdőmérnök-tanár és kollégiumi nevelő pedagógus munkakör betöltésére.
Erdőmérnök-tanár kollégát keres az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019. április 01 - 2020. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 62. §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. Kollégiumi nevelői feladatok ellátása, tanórán kívüli foglalkozások. Pedagógusi munkakörrel összefüggő tevékenységek. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: - Egyetem, Erdőmérnök, - Magyar állampolgárság - Büntetlen előélet - Cselekvőképesség tanulmanyi_erdo_bedo_1 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Szakmai önéletrajz - Diploma másolat - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (KJT.tv.20.§.(1),(2d), (2e),(5) szerint A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 1. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Andrésiné dr. Ambrus Ildikó nyújt, a 62/291-522 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázatnak a Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium címére történő megküldésével (6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/a-12/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Erdőmérnök-tanár és kollégiumi nevelő pedagógus. A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bedoahalom.sulinet.hu honlapon szerezhet.