Erdőátalakítás Pomázon: az elöregedett nyárfákat felváltja a tölgyes erdő

A Pilisi Parkerdő Zrt. Pomázon végzi a Főváros térségének legnagyobb szabású erdőátalakítását, amelynek során faültetvény természetességi állapotú öreg, egyre veszélyesebb nyáras helyett - jó eséllyel akár négy kategóriával is jobbnak minősülő – természetszerű állapotú elegyes kocsányos tölgyes erdőt hoz létre. A Parkerdő két év alatt több mint 120 ezer facsemetét ültet el – szoros együttműködésben a helyi közösségekkel. A Pomázi Parkerdő kialakítása idén májusban kezdődött, s ebben az évben 60 ezer facsemetét telepítettek, amelyek az idei csapadékos időjárásnak köszönhetően szépen fejlődnek. 

Erdőátalakítás Pomázon: az elöregedett nyárfákat felváltja a tölgyes erdő

A Pomáz nyugati részén, a Messeliától délnyugatra húzódó területen korábban védettséget nem élvező, kifejezetten faanyagtermelésre ültetett nyárfa monokultúra volt. A terület sokáig állt "gazdátlanul", csak néhány éve került a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésébe. A korábban itt nőtt nyárfákat eredetileg azért ültették, hogy a közeli gyümölcsösök által használt szállítóládák alapanyag-ellátását biztosítsák. A terület fáinak egészségi állapota tavalyra erősen leromlott, a kifejezetten balesetveszélyes ültetvényen nagyon nagy volt a fakidőlés kockázata. Ezért elengedhetetlenül szükséges volt a területen álló faállomány lecserélése és más fafajokkal történő felújítása a környéken lakók, itt kirándulók biztonsága, valamint a terület ökológiai értékének növelése érdekében.

A Pilisi Parkerdő Zrt. Pomáz önkormányzatában értő, a település természeti értékei iránt elkötelezett partnert talált az egykori gazdasági erdő Pomázi Parkerdővé történő átalakításához. A 2022 nyarán kezdődött felújítást a Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei Erdészete végzi. A munkálatok két ütemben zajlottak és zajlanak most is. Az első ütemben a terület délkeleti felén megtörtént a fakitermelés és talaj-előkészítés, majd az új parkerdő csemetéinek ültetése.

A pomázi nyáras átalakítás első ütemében 60 000 db kocsányos tölgy és más elegyfajok csemetéit ültettük el pomázi óvodások és iskolások segítségével: a jó hír, hogy teljes tőszámú megeredésükről tudunk beszámolni. A sikerességet a csapadékos időjárás és az év közben több ütemben végrehajtott erdőművelési munkálatok segítették elő. A teljes talajelőkészítés, amelynek a mélyszántás is része volt, a csapadékvíz megtartásában fontos szerepet játszott. A jó talajt, a bő csapadékot és a megfelelő eloszlását a csemeték meghálálták, egész évben zöldellt és fejlődött a Pomázi Parkerdő. A terület bővelkedik vízben, ezért néhány helyen meg kellett oldanunk a vízlevezetést: részben csapadékvíz-megtartási céllal bevezettük az erdőrészlet belseje felé máshol pedig a területről le kellett vezetnünk

– számolt be Tóth Kristóf, a Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei Erdészetének vezetője.

A kocsányostölgy, vadalma és más elegy fafaj csemeték az idei évben 50-60 cm magassági növekedést produkáltak. Az ültetési időszak még tavaszig kitart, így tavaszig kerülnek még az erdőrészlet soraiba elegyfafajok. Az első év a legkritikusabb egy új erdő születésénél, ezt az időszakot a Pomázi Parkerdő csemetéi jól teljesítették, így a következő évnek már lábat vetett, a mélybe törő gyökerekkel rendelkező fácskák állnak elébe.