Elektronikus formában letölthető a Fatömegszámítási táblázatok kiadvány

A Nemzeti Földügyi Központ a honlapján (www.nfk.gov.hu) elektronikus formában elérhetővé tette a Fatömegszámítási táblázatok kiadványt.
Elektronikus formában letölthető a Fatömegszámítási táblázatok kiadvány
A Dr. Sopp László és Kolozs László által szerkesztett, első ízben 2000-ben megjelent kiadvány az erdészeti ágazatban jól ismert. Az abban szereplő fatömeg táblázatokat (ma már a fatömeg helyett a fatérfogat megnevezés az elfogadott), melyek az összes fára és a vékony fára tartalmaznak a faátmérő és a famagasság függvényében térfogat adatokat közvetlenül vagy közvetve minden erdészeti szakember hasznosítja. Emellett a kiadvány a térfogatszámítás elméleti hátterét is bemutatja, valamint számos egyéb hasznos segédtáblázatot is közread.

A Fatömegszámítási táblázatok közvetlenül innét tölthető le:

https://nfk.gov.hu/download.php?id_file=41482

Fatömegszámítási táblázatok (NFK Erdészeti Főosztály) tolgy_ronk