Bakonyerdő Zrt.: A faipar nehéz helyzetben van, de látunk biztató jeleket

Bakonyerdő Zrt.: A faipar nehéz helyzetben van, de látunk biztató jeleket

Eredményes évet hagyunk hátra

Az idei évben szinte minden másképp alakult, mint ahogyan terveztük. Sokszor mondtuk már, hogy a következő év nehezebb lesz, de 2019 év végén még senki nem gondolta, hogy a 2020-as év ennyire megváltoztatja életünket. Sajnos, nem tudjuk azt mondani, hogy 2021. január 1-től egy teljesen új év kezdődik, hiszen a vírus itt van köztünk, és nem tudjuk, meddig szedi tovább áldozatait, legyen szó emberéletről, vagy gazdasági válsághelyzetről – adta meg az évzáró beszélgetésünk alaphangját Varga László. varga_laszloA vezérigazgató érzékeltette, az év során rengeteg, korábban nem tervezett intézkedést kellett meghozni, amelyekkel a nehéz helyzet ellenére is sikerült megőrizni a Bakonyerdő Zrt. likviditását. Ezekről lapunk hasábjain rendszeresen beszámoltunk. De a fajsúlyos döntések nem fejeződtek be a nyár folyamán. – Már év közben eldöntöttük, hogy kevesebb fűrészrönköt vásárolunk, de így is nagyon komoly fűrészáru készlet halmozódott fel Franciavágáson. Nem sikerült a rendelkezésre álló mennyiséget június végéig felvágni. Az alapanyagot nem tudtuk megfelelő módon kezelni, értelemszerűen a rönkök állapotát sem sikerült megőrizni. Úgy ítéltem meg – szemben a BEFAG Parkettagyárral –, hogy a Franciavágási Fűrészáru Gyár nem élt megfelelően a munkabértámogatási lehetőséggel sem. A Fűrészáru Gyár tevékenységét három évvel ezelőtt már górcső alá vette a Faforrás Kft., az idén ismét visszatértek egy helyzetelemzésre. A tanulmányokat összehasonlítva kiderült, az eredmények elmaradtak az elvárttól. Ráadásul az év során Franciavágás központi irányításában is változások történtek, így például Pauer Károly már a parkettagyárat irányítja, dr. Szekrényes Tamás pedig távozott a cégtől. Jelenleg Váradi József főmérnök felügyelete alá tartozik a gyár, aki célratörőbben képzeli annak működtetését. Mindezek együttesen azt eredményezték, hogy 2020 november 1-től Weibl László helyett Adamik Péter irányítja a gyárat. Az új igazgatótól azt várjuk, hogy tovább növelje a munkavégzés hatékonyságát a Franciavágási Fűrészáru Gyárban. A vezérigazgató hangsúlyozta, Weibl László az erdőgazdaságot régóta, ráadásul több beosztásból ismerő, értékes szakember, ezért a munkájára, szaktudására mindenképpen számítunk. A műszaki és beruházási osztályon beruházási főelőadóként dolgozik tovább. Fontos, hogy ezen az osztályon legyen olyan gyakorlati szakember, aki megoldást találhat olyan problémákra, amelyek a zalahalápi, franciavágási beruházások kapcsán felvetődnek Adamik Pétertől a költségtakarékos gazdálkodást, a termékszerkezet újragondolását kérik. Előrelépést várunk, hogy a tölgy mellett a bükk is egyre hangsúlyosabb szerepet kapjon a fűrészáru feldolgozásban és értékesítésben. Ugyanis bükkből jelentősebb mennyiségű alapanyag termelődik a vagyonkezelésünkben lévő erdőkben, mint tölgyből. A bükk fűrészáru piaci elhelyezésére biztató lehetőségek mutatkoznak. Franciavágás kimagasló minőségű terméke a dealen fedőréteg, ami iránt több parkettagyártó is érdeklődik. A fejlesztés iránya az kell legyen, hogy ne csak gerendából tudjunk leszeletelni a lamellákat, hanem pallóból és fűrészáruból is képesek legyünk erre. Nagyon átgondolt termékkialakításra van szükség. Meg kell határozni azokat a méreteket, amiből a legjobb hatékonysággal tudunk termelni. A direkt parkettfríz termelést pedig visszafogjuk, a parkettagyár részére is piaci alapon értékesíti termékeit a fűrészárugyár. Annak ellenére, hogy a faipar nehéz helyzetben van, látunk biztató jeleket, mert a szélezetlen tölgy és bükk fűrészáru készleteket jelentősen sikerült csökkenteni. A kollektíva egész éves áldozatvállalását a vezetés, a tulajdonos is értékeli. A szeptemberi felügyelő bizottsági ülésen engedélyt kaptunk arra, hogy a szellemi dolgozók esetében is megtörténjen a bérfejlesztés, ami január 1-ig visszamenőleg 4,6 százalékos volt. Így a Bakonyerdő Zrt.-nél a teljes állományt tekintve átlagosan 5,5 százalékos bérfejlesztés valósult meg. A járvány miatt az év során a szakszemélyzeti egyenruha kifizetését nem engedélyeztük. November elejétől kezdve az idei évi tervnek megfelelően mindenki megkapta a ruhavásárlási lehetőséget. orokerdo_bakony_49 Egy nyári döntés értelmében a tavalyi nagyságrendben használtuk ki a cafetéria keretet. Most úgy látjuk, a tulajdonos által elvárt eredményt teljesítve a szellemi és fizikai dolgozók részére bérkiegészítést is tudunk még karácsony előtt fizetni. Az év során folyamatosan készültek azok az árbevételi előremetszések, amik alapján láthattuk, miként alakul az előttünk álló 1–2 hónap. Rendkívül sok csermakkot tudtak begyűjteni az erdészetek, amit aztán gyorsan és jó áron értékesítettünk is. Több magánszemély, magán erdőgazdálkodó, de hét társ-erdőgazdaság is a Bakonyerdő Zrt.-től szerezte be a csermakkot. A következő erdősítési szezonra a makkvetéssel történő erdősítések 90 százalékát mi is el tudtuk végezni. Kocsánytalan tölgyből szintén jelentősebb mennyiséget gyűjtöttek a kollégák. Mindez kimagasló dolog volt. Varga László közölte, az összes fahasználati értékesítési nehézség ellenére az év végén megmozdult a piac. A tavalyi fahasználati árbevétel 4,96 milliárd volt, idénre 4,72 milliárdot terveztünk. Volt olyan időszaka az évnek, amikor úgy láttuk, akár 600 millió forinttal is elmaradhatunk az éves tervhez képest. A nyáron már biztatóbb számok jöttek. Ha az időjárás kegyes lesz hozzánk, és az értékesítési tevékenységet tudjuk folytatni, az idei fahasználati árbevételi tervet akár sikerülhet megközelíteni, ami minden reményünket felülmúlja. Tavaly – a járványhelyzet előtt – 523 ezer négyzetméter parkettát adtunk el. Idén minden remény megvan az 540 ezer négyzetméter értékesítésére. És már januárra is itt van több mint 25 ezer négyzetméter megrendelés! Azt gondolom, a sok bizonytalanság ellenére a Bakonyerdő helyt tudott állni ebben a nehéz helyzetben. Gyorsan hoztunk helyes, hatékony döntéseket, folyamatosan elemeztük a kialakuló helyzeteket és igyekeztünk alkalmazkodni az adott körülményekhez. Az azonnali reagálási képesség szükségessége végigkísérte az egész évünket. Úgy gondolom, a maga területén mindenki megtette a magáét. orokerdo_bakony_20 A fentiek tükrében van remény arra, hogy a 21 állami erdőgazdaság között a Bakonyerdő Zrt. teljesítménye továbbra is az első harmadban legyen. Nem tudom, mit hoz a 2021-es év, de bízom benne, hogy sok minden megoldódik. Vélhetően már semmi nem lesz olyan, mint volt, de remélem, a rosszból tanulunk, a jóból pedig erőt tudunk meríteni.

Visszafogott beruházások

A járványhelyzet miatt a beruházásokat is visszafogtuk, amiben az is közrejátszott, hogy a kivitelezési díjak és az építőanyagárak nem várt módon emelkedni kezdtek. Régóta tervezzük, hogy a Bakonybéli Erdészet irodaház tetőterét beépítjük, ehhez kaptunk 50 millió forint tulajdonosi támogatást. Reméljük, hogy a közbeszerzés lefolytatása során nem lesz aránytalanul magas költségnövekedés. A Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskola épületében fűtéskorszerűsítés zajlik a Téry Ödön Nemzeti Turisztikai-fejlesztési Program támogatásából. A cserépkályhák helyett hőszivattyús fűtés lesz, és a bútorzatot is korszerűsítjük. A vendégházunk szomszédságában található a legmagasabb színvonalú vadászházunk, amelynek a konyhájában 40-50 éves berendezések vannak. Az egyéb projektekre szánt fel nem használt tulajdonosi tőkejuttatásokból szeretnénk ide átcsoportosítani, és a mai kor igényeinek megfelelő konyhát kialakítani

Közbeszólt a Covid-19

Készültünk, terveztünk, hogy a 2020-as évből is a legjobbakat hozzuk ki, de közbeszólt a Covid 19 vírus, amire nem számítottunk. A vírus sok mindenre megtanított bennünket, például miként lehet egyik napról a másikra megoldani, hogy otthonról dolgozzunk; milyen fontos a folyamatos fertőtlenítés; mennyire kell vigyáznunk magunkra és másokra. Maszkot viselünk, és bármennyire vigyáztunk, mégis vannak, akik elkapták a vírust. Minden nehézség ellenére azonban a Bakonyerdő Zrt. eredményes tevékenységgel zárja az évet, amelynek hátterében nagyon sok munka, és a kollektíva minden tagjának áldozatvállalása áll. Köszönet érte! (Bakonyerdő Zrt.)