A kormány döntött az idegenhonos inváziós fajok elleni intézkedésekről

A kormány rendelkezett az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i európai parlamenti és tanácsi rendelet hazai megvalósításához szükséges intézkedésekről és az ehhez szükséges költségvetési források biztosításáról.
A kormány döntött az idegenhonos inváziós fajok elleni intézkedésekről
A kormány december 13-ra datált rendeletében meghatározza az állami szervek ezzel kapcsolatos feladatait. A természetvédelemért felelős miniszter feladata egyebek mellett az európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kockázatelemzés elkészítése a természetvédelmi és élelmiszerlánc-felügyeleti szervek és tudományos intézetek bevonásával, cselekvési terv kidolgozása, a sérült ökológiai rendszerek helyreállításának országos koordinációja. A rendelet az idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatban kiszabandó szankciókról is rendelkezik. Adminisztrációs kötelezettségek megsértése esetén 10-200 ezer, engedélytől eltérően folytatott tevékenység esetén 100-500 ezer, engedély nélkül végzett tevékenység esetén 100 ezer-2 millió forint, ha pedig a jogsértés jelentős mértékű kárt okoz, 500 ezer-20 millió forint a bírság mértéke. A hatóság többek között elrendelheti az idegenhonos inváziós fajok egyedeinek lefoglalását vagy elkobzását, az engedély hatályának felfüggesztését vagy visszavonását, a zavaró, veszélyeztető, károsító tevékenység korlátozását, felfüggesztését vagy megtiltását, helyreállítási kötelezettséget rendelhet el, védőzónákat jelölhet ki. Az idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos engedélyezési, ellenőrzési, szankcionálási eljárásban vizsgálni kell, hogy a tevékenység megfelel-e az idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásoknak, mindent megtettek-e új helyeken történő megjelenésének, behurcolásának, terjedésének megakadályozása érdekében, elhárították-e az idegenhonos inváziós fajok által okozott károkat. Vizsgálni kell azt is, hogy a faj jelent-e kockázatot az őshonos fajokra, valamint a természetes és természetszerű élőhelyekre, valamint jelent-e általános ökológiai kockázatot. invaziv_gep_2_selyemkoro A kormányrendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. A kormány ugyancsak december 13-án határozatot hozott az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet hazai megvalósításához szükséges költségvetési források biztosításáról is. A határozat szerint a nemzetgazdasági miniszternek és a földművelésügyi miniszternek 2017-től az évente szükséges személyi és dologi kiadások összegének megfelelően gondoskodni kell a Földművelésügyi Minisztérium fejezetnél az FM igazgatása címen 10 328 558 forint éves költségvetési forrás, a Nemzeti park igazgatóságok címen pedig 45 694 980 forint éves költségvetési forrás rendelkezésre állásáról. A határidő 2017. január 31., 2018-tól az adott évi központi költségvetés tervezése során kell gondoskodni a forrásról. A Miniszterelnökség fejezetnél, a Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok címen 2017-től 366 181 200 forint költségvetési forrás biztosításáról kell gondoskodnia a nemzetgazdasági miniszternek és a Miniszterelnökséget vezető miniszternek, a határidő ez esetben is 2017. január 31., 2018. évtől pedig az adott évi központi költségvetés tervezése során kell megoldani a forrás biztosítását. (MTI) erdomezolike