Három ponton módosult az erdőtörvény, megoldódott az ipari célú faültetvények helyzete

iparifa_ultetveny_vadex_30Megjelent az Erdőtörvény módosítása az iparifa ültetvényekről, az erdőtelepítések és felújítások befejezetté nyilvánításáról és a lejárt körzeti erdőtervek hatályának meghosszabbításáról – hívta fel a figyelmet hivatalos honlapján a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ). A 2016. december 2-án megjelent Magyar Közlöny 189. számában olvasható 2016. évi CXXVII.törény 33. pontja három helyen is módosítja a jelenleg hatályos Erdőtörvényt.

– Kiveszi az Erdőtörvény hatálya alól az energetikai és ipari célú faültetvényeket és ennek jogi szabályozását külön rendeletben írja elő.
– Az erdőtelepítések és erdőfelújítások befejezetté nyilvánítása, műszaki átvétele vonatkozásában tartalmaz pontosítást, változtatást.
– A lejárt, de még új erdőtervvel nem rendelkező erdőrészletek vonatkozásában az új erdőterv jogerőre emelkedéséig előírja a korábbi erdőterv érvényességének fennmaradását.

A MEGOSZ szerint a fenti változtatások rendkívül fontosak az iparifa ültetvények Vidékfejlesztési Programban történő minél gyorsabb pályázhatósága, jogharmonizációja szempontjából. Emellett a lejárt körzeti erdőtervek esetében újabb adminisztráció nélkül lehetővé teszi az érintett erdőrészletekben az erdőgazdálkodás folyamatosságát.

A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége kéri, hogy mindenki tanulmányozza át figyelmesen a jogszabály-módosítást, amely az alábbi linkre kattintva nyitható meg:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16189.pdf

iparifa_ultetveny_vadex_68

33. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

57. §

(1)
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 4. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya nem terjed ki a faállománnyal borított földrészletek közül:) „h) az energetikai, valamint ipari célból termesztett, fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényre;”

(2)
Az Evt. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. § Az erdőtelepítést az erdészeti hatóság az erdőtelepítés műszaki átvétele során befejezetté nyilvánítja, ha az erdőtelepítési-kivitelezési tervben meghatározott fafajok egyedei az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban meghatározott számban, arányban és minőségben jelen vannak.”

(3)
Az Evt. 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„52. § Az erdőfelújítást az erdészeti hatóság az erdőfelújítás műszaki átvétele során befejezetté nyilvánítja, ha az erdőtervben szereplő célállománynak megfelelő fafajok egyedei az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott számban, arányban és minőségben jelen vannak.”

(4)
Az Evt. 113. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) Ha az e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott körzeti erdőterv lejártáig az e törvény szerinti erdőterv nem kerül kiadásra, akkor az új erdőterv jogerőre emelkedéséig
a) a korábbi erdőterv érvényessége fennmarad, vagy
b) ha az erdőgazdálkodó nem rendelkezett erdőtervvel, az erdőgazdálkodó jogait és kötelezettségeit az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó kérelmére erdőtervben állapítja meg.”

58. §
Hatályát veszti az Evt. 90/M. § (2) bekezdésében az „amelyet az eljáró hatóság vezetője annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthat” szövegrész.

————————————————————————————————————–

foldunk_ipari_fai_boritoRendelje meg a Földünk ipari fái könyvet az Erdő-Mezőtől: erdo-mezo@erdo-mezo.hu

(MEGOSZ; Erdő-Mező Online – www.erdo-mezo.hu)

erdomezolike

 

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?