Álláshirdetés – Erdőmérnök-tanár munkakör a Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskolában

bedo_albert_sikolaBedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium Erdőmérnök-tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2016.11.07-2017.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 62. §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. A fent megjelölt szak oktatása, tanórán kívüli foglalkozások. Pedagógusi munkakörrel összefüggő tevékenységek
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Egyetem, Erdőmérnök,
– Magyar állampolgárság
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz
– Diploma másolat
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (KJT.tv.20.§.(1),(2d), (2e),(5) szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Andrésiné dr. Ambrus Ildikó nyújt, a 62/291-522 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/a-75/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Erdőmérnök-tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Ásotthalom Község hirdetőtáblája – 2016. október 4.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

(bedo-ahalom.sulinet.hu)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?