Erdőfelújításhoz kapcsolódó talajelőkészítési feladatokra keres vállalkozót a NEFAG

erdo_tuskozasA NEFAG Zrt. Szolnoki Erdészetének homok és kötött talajú területein végrehajtandó erdőfelújítási feladatokhoz kapcsolódó teljes talajelőkészítési feladatokra keres vállalkozót az állami erdőgazdaság.

A NEFAG Zrt. (5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.) NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST tesz közzé az alábbi tartalommal:

1. Az ajánlatkérő adatai:

NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NEFAG Zrt.)
Címe: 5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.
Cégjegyzék száma: Cg. 16-10-001563
Adószáma: 11266369-2-16
KSH száma: 11266369-0210-114-16
Bankszámla száma: MKB Bank Zrt. 10300002-45412156-00003285

Képviseletében eljár: Dégi Zoltán vezérigazgató
Telefon: 06/56 512-110
Fax: 06/56 512-120

2. A ajánlattétel tárgya, mennyisége:

Az ajánlattétel tárgya: a Társaság Szolnoki Erdészetének homok és kötött talajú területein végrehajtandó erdőfelújítási feladatokhoz kapcsolódó teljes-talajelőkészítési feladatok.

Az ajánlatételi feladatok leírása, mennyisége:
Tuskózás: Minden 5 cm feletti átmérőjű tuskó kiemelendő.(Homokos talajon 11 ha; kötött talajon 10 ha)
Tuskóletolás: A kiemelt tuskók letolása egymástól legalább 80 m-re lévő tuskósorokba.(Homokos talajon 11 ha; kötött talajon 10 ha)
Tuskófúrás: Minden 5 cm feletti átmérőjű tuskó kifúrása, a területen tuskóprizma kialakítása. (Kötött talajon 49 ha).
Vágástéri hulladék zúzása: A véghasználatok után a megrendelő megbízottjának utasítása szerint.
A területen vágástéri hulladék nem maradhat (legalább 20 ha).
Mélyforgatás: Legalább 60 cm mélységben, legfeljebb 50 cm fogásszélességgel.
A területen műveletlen terület nem maradhat (Homokos talajon 11 ha, kötött talajon 60 ha).
Simítózás, nehéztárcsázás: A mélyforgatás után, a talajállapotától függően, a megrendelő megbízottjának utasítása szerint (legalább 70 ha),

3. Szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés

4. A szerződés időtartama:

2015. 05.01.-2016.02.29.

5. Kizáró okok:

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
– nem áll végelszámolás alatt, vagy ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban,
– a szolgáltatás nyújtásához az előírt engedéllyel, jogosítvánnyal rendelkezik,
– nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége,

6. Alkalmassági követelmények:

Az ajánlathoz csatolni kell:
– a vállalkozás bemutatása, 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány
– a munkák elvégzésére rendelkezésére álló termelőeszközök felsorolása
– referenciamunkák, referenciahelyek felsorolása
(A NEFAG Zrt.-vel 2014 évben szerződéses kapcsolatban lévő ajánlattevőnek a mellékletek nem kötelezőek.)

7. Hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

8. Az ajánlatok bírálati szempontja, az értékelés módszere:
– A legkedvezőbb ajánlat.
– A rendelkezésre álló géppark kapacitása.

9. Az ajánlat benyújtásának módja,az ajánlattételi határidő, az ajánlat benyújtásának címe:
Az ajánlatbenyújtásának módja: írásos ajánlat, zárt borítékban a „Szerződési ajánlat erdőfelújítási munkákra” megjelölés feltüntetésével, postai kézbesítéssel.
Az ajánlattételi határidő (az ajánlatok felbontásának határideje): 2015. 04.20. 1400 óra.
Az ajánlat benyújtásának címe: NEFAG Zrt. 5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71..

10. Az ajánlattevők értesítése az ajánlattétel eredményéről:

Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket az ajánlatok felbontásától számított 5 (öt) munkanapon belül értesíti.

11. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. 04. 27.

12. Kiegészítő tájékoztatás:

Kiegészítő tájékoztatás kérhető Sebők Miklós erdőgazdálkodási vezetőtől a 06/20 9366-364-es telefonszámon, a beadási határidőt megelőző 3. napig.

13. Ajánlati kötöttség: Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napig az ajánlatához kötve van.

14. Az ajánlatkérő az ajánlatok beérkezését és értékelését követően jogosult a nyílt ajánlat tételi felhívásra irányuló eljárást eredménytelennek nyilvánítani. Az ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Az ajánlati dokumentáció készítésével felmerülő költségek az ajánlattevőt terhelik.

15. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja: 2015. 04.01.

(NEFAG Zrt.)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?