Változások az erdőőrzési tevékenység szabályozásában

2013. január 1-én hatályba lépett az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény.
Változások az erdőőrzési tevékenység szabályozásában
A törvény elsődleges célja egy egységes szabályozás és követelményrendszer kialakítása a Magyarország területén tevékenykedő azon személyek vonatkozásában, akik – a rendvédelmi szerveken túlmenően – rendészeti jellegű tevékenységet is ellátnak és ennek során intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására jogosultak. Az erdőőrzési feladataikat illetően a törvény hatálya alá tartoznak az erdészeti szakszemélyzet tagjai is. Erdészeti szakszemélyzet Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (erdőtörvény) előírja, hogy az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodási tevékenysége szakszerűségének biztosítása érdekében erdészeti szakszemélyzetet köteles alkalmazni. A kötelezettség alól az az erdőgazdálkodó mentesül, aki maga is szerepel az erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben. Az erdőtörvény a fentiekkel összhangban az erdőgazdálkodás jogszerűsége és szakszerűsége tekintetében az erdőgazdálkodó mellett az erdészeti szakszemélyzet részére is számos felelősséget és kötelezettséget rögzít. Az erdészeti szakszemélyzet szakmai tevékenységének részletes szabályozását az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet tartalmazza. Az erdészeti szakszemélyzeten belül megkülönböztetünk jogosult erdészeti szakszemélyzetet és erdészeti szakszemélyzetet. A különbség közöttük az, hogy a jogosult erdészeti szakszemélyzet már rendelkezik legalább kétéves szakmai gyakorlattal, valamint részt vett a fenti jogszabályban előírt, az erdészeti hatóság által az erdészeti szakszemélyzet részére szervezett hatósági továbbképzéseken. Az erdőgazdálkodás szakmai irányítását teljes joggal csak a jogosult erdészeti szakszemélyzet végezheti. Az erdészeti szakszemélyzet erdőőrzési feladatokkal is megbízható. Ennek érdekében az erdészeti szakszemélyzetként nyilvántartásba vett személyek rendészeti célú intézkedési és kényszerítőeszköz alkalmazási jogosultságokkal is rendelkeznek. Az erdőőrzési feladatok szabályozása 2013. január 1-től megváltozott. A változásokról szóló tájékoztatást és a kapcsolódó új jogszabályokat az alábbiakban ismertetjük: - TÁJÉKOZTATÓ /Frissítve: 2013. március 22-én/ - Szolgálati igazolvány és jelvény kérelem nyomtatvány - Jelentkezési lap rendészeti képzésre - Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény /2013. január 2-től hatályos állapot/ - A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet /2013. január 1-től hatályos állapot/ - A rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a szolgálati jelvényének kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet /2013. január 14-től hatályos állapot/ - A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet /2013. január 1-től hatályos állapot/ - A rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 86/2012. (XII. 28.) BM rendelet /2013. január 2-től hatályos állapot/ - Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységét támogató segédfelügyelőkről szóló 65/2012. (XII. 13.) BM rendelet /2013. január 1-től hatályos állapot/ (kormany.erdo.hu) erdomezolike