Vad által okozott károk jogász szemmel - Konferenciára hívta az erdőgazdaságok jogászait a Pilisi Parkerdő Zrt.

A Pilisi Parkerdő Zrt. 2013. június 14-én rendezte meg az állami erdőgazdaságok jogi szakemberei részére a „Vad által okozott károk jogi megítélése” című szakmai konferenciát.
Vad által okozott károk jogász szemmel - Konferenciára hívta az erdőgazdaságok jogászait a Pilisi Parkerdő Zrt.
A konferenciának a Pilisi Parkerdő Zrt. Budakeszi Vadászháza adott otthont. A Vadászházban a konferenciára 60 fő gyűlt össze, valamennyi állami erdőgazdaság képviseltette magát. Dr. Sárhegyi Zoltán ügyvéd megnyitó beszédében örömét fejezte ki, hogy lehetőség nyílt jogi szakmai kérdések cégcsoporton belüli megvitatására, a vad által okozott károk tekintetében a jogi álláspontok egyeztetésére. Röviden vázolta az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével a kártérítési jogra vonatkozó új szabályokat. A konferencia megnyitását követően dr. Heltai Miklós (SZIE Vadvilág Megőrzési Intézet) egyetemi docens előadását hallhatták a résztvevők a városi vadvilág kezelésének jogi és szakmai problémáiról. Az előadás hangsúlyosan tárgyalta a városban megjelenő vadfajok biológiáját, az emberekkel kialakuló konfliktusokat. Az előadás kitért a hatályos jogi szabályozás ellentmondásaira is. A hozzászólásokat, észrevételeket követően dr. Barta Judit (Miskolci Egyetem – ÁJK) egyetemi docens asszony tartotta meg Vad és gépjármű ütközéséből fakadó károk megítélésének aktuális kérdései című előadását. Az előadás részletesen ismertette a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) vaddal ütközéssel kapcsolatos bírói gyakorlatát, valamint a résztvevők megismerkedtek a Német Szövetségi Köztársaság tárgybeli joggyakorlatával is. Rövid kávészünetet követően a Gremsperger Ügyvédi Iroda munkatársai, dr. Gremsperger Gábor, dr. Horváth V. Gábor, dr. Pomázi Miklós ismertették a Pilisi Parkerdő Zrt-nél felmerült jogeseteket, a Társaság vadkár kezelési gyakorlatát. A konferencia utolsó negyedében a társerdőgazdaságok képviselői ismertették a vadkár, vaddal ütközéssel kapcsolatos álláspontjukat, a gyakorlatban tapasztalható problémákat. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az ágazatot érintő fontosabb témákban rendszeres időközönként szakmai fórumot kell létrehozni, ahol a jogi szakemberek egyeztethetik álláspontjukat, kicserélhetik tapasztalataikat. Zambó Péter a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója zárta be a konferenciát. (pilisiparkerdo.hu) erdomezolike