Öreg erdészeti gépek, munkaerőhiány, lassú támogatások - Erdészeti helyzetértékelő rendezvényt tartott a NAK

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárminisztérium által a 2021-2027. közötti időszakra szóló Közös Agrárpolitika erdészeti támogatásinak megalapozása céljából 2019. december 12-én a Budakeszi Erdészeti Információs Központban szervezett ágazati helyzetértékelő rendezvény széles körű részvétel mellett, és az ágazati szereplők aktív közreműködésével zajlott le.
Öreg erdészeti gépek, munkaerőhiány, lassú támogatások - Erdészeti helyzetértékelő rendezvényt tartott a NAK
A rendezvény bevezetőjeként az Agrárminisztérium Támogatáspolitikai főosztálya képviseletében Madarász István osztályvezető adott általános tájékoztatást az Európai Unió 2021-2027. közötti időszakra vonatkozó, még javában formálódó közös agrárpolitikájáról, illetve a tagországok stratégiai tervezésének menetéről. Ezt követően az Agrárminisztérium, az erdészeti igazgatás és kutatás, valamint az erdészeti szakmai szervezetek képviselői ismertették az ágazat helyzetéről készített értékeléseiket. Elsőként a NAIK Erdészeti Tudományos intézet nevében dr. Schiberna Endre tudományos tanácsadó ismertette röviden az erdészeti ágazat előtt álló környezeti, társadalmi és gazdasági kihívásokat, külön kiemelve a klímaváltozáshoz kapcsolódó kihívásokat, az erdők és erdőtelepítéseknek a légköri szénforgalomban betöltött pozitív szerepét, valamint az erdők által a társadalom számára biztosított ökoszisztéma és közjóléti szolgáltatásokat (az előadás prezentációja   documentide kattintva (2.49 MB) érhető el). A következő előadó az erdészeti igazgatás központi feladatait 2019. július 1-től ellátó Nemzeti Földügyi Központ képviseletében Wisnovszky Károly főosztályvezető volt, aki az erdők állapotát és az erdészeti ágazat teljesítményeit mutatta be. Az előadó külön kitért az erdőgazdálkodók erdőfelújítási kötelezettségeit illetően fennálló kockázatokra, és az erdőterületek elmúlt években tapasztalható enyhe csökkenő tendenciájára. Felvázolta, hogy az erdők szénmegkötő képessége fokozódó erdőtelepítési aktivitás mellett is várhatóan csökkenni fog az elkövetkező ötven éves időtávban (az előadás prezentációja   documentide kattintva (107 KB) érhető el). A harmadik előadás keretében Gulyás Levente, a Magyar Államkincstár Közvetlen Támogatások Főosztályának vezetője értékelte az elmúlt időszak támogatás igénylési és jóváhagyási gyakorlatát (az előadás prezentációja  documentide kattintva (563 KB) érhető el). Végül utolsó előadóként Duska József a MEGOSZ ügyvezető elnöke a magán-erdőgazdálkodók szemszögéből értékelte az elmúlt időszakot, illetve a következő időszakra vonatkozó javaslataikat (az előadás prezentációja i  documentde kattintva (1.64 MB) érhető el). A rendezvény második felében elsőként dr. Csépányi Péter, az Agrárminisztérium Erdőgazdálkodási Főosztályának vezetője foglalta össze az elhangzottakat, illetve a főosztály elképzeléseit a stratégiai tervezés kapcsán (az előadás prezentációja  documentide kattintva (287 KB) érhető el). Ezt követően a rendezvényen megjelentek számos felszólalásban, egymást kiegészítve ismertették az erdőgazdálkodást – elsősorban a magán-erdőgazdálkodást – akadályozó nehézségeket, kiemelten a kedvezőtlen fapiaci tendenciákat, az ország minden térségében jellemző munkaerőhiányt, az alacsony színvonalú gépesítettséget, a jelentős közérdekű elvárásokat, valamint az erdészeti szakirányítási szolgáltatás hiányosságait, illetve nehézségeit. erdo_tel Bár csak áttételesen kapcsolódott a rendezvény témájához, de többen nehezményezték a jelenlegi támogatási felhívások anomáliáit, valamint a támogatási és kifizetési kérelmek körülményes, lassú ügyintézését is. Összességében az az általános vélemény fogalmazódott meg, hogy az ágazat főbb nehézségeit és kihívásait egyszerűen és gördülékenyen az erdők általános közérdekű szolgáltatásaival, illetve az erdőgazdálkodók által tett további vállalásaival arányos, változó összegű, átalány jellegű, az erdőgazdálkodók széles köre által igényelhető területalapú támogatással lehetne orvosolni, például az erdő-környezetvédelmi kifizetések intézkedéseinek kiegészítésével. Emellett továbbra is indokolt fenntartani a hagyományos fejlesztési és helyreállítási támogatási jogcímeket is, úgymint az erdőtelepítés, fásítás, erdőszerkezet-átalakítás, erdőkár megelőzés és helyreállítás, valamint az erdészeti gépvásárlás támogatását. Ezeken felül egyre inkább nélkülözhetetlen az erdészeti szakirányítási tevékenység fejlesztését és működését segítő támogatások folyamatos biztosítása is. Az eredményes tanácskozás ellenére a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2019. december 31-ig még lehetőséget biztosít arra, hogy az ágazat szereplői a fentiekkel kapcsolatban az erdeszet@nak.hu e-mail címre megküldve további észrevételeket illetve javaslatokat tegyenek. (NAK/Szalai Károly, Dósa Ildikó)     (Fotó: Mőcsényi Miklós)