Olvasói kérdés - Katás adózású erdőkezelőként tarvágás idején

Újabb olvasói kérdés futott be az Erdő-Mező szerkesztőségébe, amely ezúttal inkább adóügyi, mint erdészeti jogi téma. Adott egy erdőkezelő, aki katás adózóként attól fél, hogy átlépi a limitet, ha ő intézi az erdő tarvágását. Megoldást jelentene a problémára, ha magán felhasználásra lenne a levágott fa? Az olvasói kérdésre dr. Balogh Natália erdészeti szaktanácsadó jogász válaszol.
Olvasói kérdés - Katás adózású erdőkezelőként tarvágás idején

Olvasónk kérdése:

Erdőkezelőként kérdéssel fordulok Önökhöz! Haszonbérleti szerződéssel rendelkezem egy osztatlan közös erdőben, ahol a közeljövőben tarvágás történik. A haszonbérletet megkötöttük, mert csak nekem volt végzettségem az erdő kezeléséhez. Az erdő tehát megkapta a vágási engedélyt, több fakitermelő cég áll sorba a szerződésért. Viszont én egyéni vállalkozó vagyok, méghozzá katás adózó! Szeretném, ha rendesen lezajlana a vágás és kifizetés. Ha ez így történne, akkor az én adóm igen-igen sok lenne, mivel túllépem a keretet. Az emberek pedig nem fogják kifizetni a nagyjából fejenként 500 000 Ft-os adót. Az új törvény nagyon megnehezíti a kisemberek erdejének levágását. Kérdésem, hogy ha magán felhasználásra lenne a levágott fa - mindenki, aki tulajdonos, ezt tartja a legjobb megoldásnak -, akkor nem kell senkinek adóznia, maximum a költségek után, mint például a favágás?
adojog

dr. Balogh Natália erdészeti szaktanácsadó jogász válaszol:

Tisztelt Erdőgazdálkodó! Felvetett témája leginkább adózási kérdés, amellyel inkább könyvelőhöz, könyvvizsgálóhoz vagy adójogi szakjogászhoz kellene fordulnia. A jogi oldaláról ugyanakkor az álláspontom a következő: Leírása alapján Ön haszonbérleti szerződés alapján lett erdőgazdálkodó. A haszonbérleti szerződésében meghatároztak egy haszonbérleti díjat, amely valószínűleg egy forintban meghatározott összeg. Önnek a haszonbérbe adók felé ezen szerződés alapján kellene haszonbérleti díjat fizetnie. Ön az erdőgazdálkodást katás egyéni vállalkozóként végzi, és ott az adózás alapja nem az eredmény, hanem a bevétel. Jól látja, hogy erdőgazdálkodás esetén a véghasználatkor igen egyszerű átlépni a jelenlegi bevételi limitet (12 millió Ft), az ÁFA-körös limitet (8 millió Ft) pedig még hamarabb el lehet érni. Amennyiben a haszonbérbe adók részére a tulajdoni hányadukra eső fatömeg egy részében szeretné a haszonbérleti díjat teljesíteni, ahhoz jogi oldalról szükséges lenne a haszonbérleti szerződés módosítása. Ezt kétféleképpen teheti meg: 1) A haszonbérleti díjról rendelkező pontot kiegészítik a vagylagos szolgáltatással, azzal, hogy az Erdőgazdálkodó jogosult a haszonbérbe adói felé a haszonbérleti díjat vagy annak egy részét terményben is teljesítheti. Ez, amennyiben nem csökkentik a díjat, és a szerződés időtartamát nem hosszabbítják meg, nem hatósági jóváhagyás köteles, gyakorlatilag a felek ezt önállóan, írásban megtehetik, úgy, hogy a módosítást mindenkivel igazoltan közlik. 2) A szerződést módosítják úgy is, hogy kizárólag terményben, annak egy Önök által meghatározott %-ában teljesíti a használat ellenértékét, amely azonban nem lehet a termény 100%-a, hiszen a jogviszony része, hogy a használónak (erdőgazdálkodónak) haszna van. Ebben az esetben a szerződéses jogalap átfordul feles bérletté. A módosítás írásban kell, hogy megtörténjen, és mindenkivel igazoltan közölni kell. Így Önnek, mint erdőgazdálkodónak, a bevétele tulajdonképpen az lesz, amely fatömeg értékesítés az Ön neve alatt történik. A használatbaadók a megkapott terménnyel önállóan rendelkeznek, tehát ők döntik el, hogy azt értékesítik-e a saját nevük alatt, és az ő adóalanyi minősítésük dönti el, hogy hogyan fognak utána adózni. Javaslom, hogy a tulajdoni közösség érdekében mindenképpen konzultáljanak könyvelővel. dr.Balogh Natália erdészeti szaktanácsadó jogász erdojog@gmail.com 06-20-294-0449 4400 Nyíregyháza, Kótaji út 35. Amennyiben jogi problémája adódik, keresse dr. Balogh Natália erdészeti szaktanácsadó jogászt, vagy írjon nekünk az erdo-mezo@erdo-mezo.hu címre! (Erdő-Mező Online – www.erdo-mezo.hu) erdomezolike