NEFAG: Ajánlatkérési felhívás erdőfelújítási munkálatokra

A NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársság (NEFAG Zrt. 5000. Szolnok, Kaán Károly utca 71. sz.) az alábbi tartalommal nyilvános ajánlatkérési felhívást ad ki a Pusztavacsi és Monori Erdészete területén 2015. évben elvégzendő erdőfelújítási munkálatokra.
NEFAG: Ajánlatkérési felhívás erdőfelújítási munkálatokra
Tuskózási munkák: minden 5 cm feletti átmérőjű tuskó kiemelése Tuskóletolás: a kiemelt tuskók letolása fésűs tolólappal, egymástól minimum 80 m-re lévő tuskósorokba Mélyforgatás: legalább 60 cm mélységben, legfeljebb 50 cm fogásszélességgel. A területen a tuskósorok kivételével műveletlen terület nem maradhat. Simítózás: kétszer hosszirányban, a mélyforgatás után. Terepegyengetés: a NEFAG Zrt. utasítási joggal rendelkező megbízottjának utasítása szerint. A végzendő feladat mennyisége, helyszínei, részletesebb adatai: Terepegyengetés becsült időtartama: 40 óra, a tuskókiemelés, letolás területe: 335 ha, a mélyforgatás, kétszeri simítózás területe : 335 ha . A végzendő feladatok a Pusztavacsi és Monori Erdészetünk homokos talajú működési területén, Cegléd, Nagykőrös, Pusztavacs, Dabas, Ócsa, Üllő, Maglód, Tóalmás, Nagykáta, Cegléd települések által bezárt Dél-Pest megyei területen találhatóak. Az ajánlathoz kérjük az alábbi iratok csatolását : 1. a vállalkozás bemutatása, 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány csatolása, az ajánlattevő elérhetőségének pontos feltüntetése 2. a munkák elvégzésére rendelkezésére álló termelőeszközök felsorolása, 3. referenciamunkák, referenciahelyek felsorolása, 4. műveletenkénti árajánlat az elvégzendő feladatokra 5. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő az ajánlatához – az ajánlat benyújtásától számított 30 napig kötve van, valamint nyilatkozat arra, hogy az ajánlattevő az ajánlattal egyező tartalommal feltétlen kötelezettséget vállal a szerződés megkötésére. (A NEFAG Zrt.-vel korábban szerződéses kapcsolatban lévő ajánlattevőnek az 1., 2., 3. pontban felsorolt mellékletek nem kötelezőek.) A pályázatokat 2014. december 31-ig kérjük postai úton megküldeni a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71. sz. alatti címére zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni az „szerződési ajánlat tuskózási munkákra” szövegrészt. A benyújtott ajánlat a meghirdetett terület részterületére – minimum 50 ha teljes talaj-előkészítés – is vonatkozhat. Ez esetben kérjük, hogy az ajánlathoz tartozó községek, területek pontos meghatározását is szíveskedjenek csatolni. A pályázati felhívásban nem szereplő, egyéb szükséges információk érdekében kérjük, hogy Sebők Miklós erdőgazdálkodási vezetővel a 20/9366-364-es telefonszámon szíveskedjen a kapcsolatot felvenni. Az ajánlatok értékeléséről az ajánlattevőt írásban értesítjük. NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71. erdomezolike