Megemelt támogatási összeg, közelgő határnap, Natura 2000 - Friss hírek erdészeti pályázatokról

Módosult az Erdősítés támogatása és a Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás című felhívás dokumentációja, a Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések című felhívás, valamint közeledik az erdő-környezetvédelmi pályázat értékelési határnapja.
Megemelt támogatási összeg, közelgő határnap, Natura 2000 - Friss hírek erdészeti pályázatokról

Az erdő-környezetvédelmi pályázat értékelési határnapja közeledik

A VP4-15.1.1-17 kódszámú, Erdő-környezetvédelmi kifizetések című pályázat következő értékelési határnapja 2017. november 16. - hívta fel az erdőgazdálkodók figyelmét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A pályázat keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető szálaló erdőgazdálkodáshoz, erdőállományok kézimunkaigényes ápolásához, természetkímélő anyagmozgatáshoz. A szálaló erdőgazdálkodáshoz további kiegészítő támogatás igényelhető kerítés építéséhez, villanypásztor létesítéséhez, 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka vagy magfogó rőzsefonat készítéséhez esetleg fatörzs elhelyezéséhez. Támogatási kérelmet a legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi erdőgazdálkodók nyújthatnak be. A pályázati felhívás és a kiegészítő dokumentumok letölthetők IDE kattintva! tamogatas

Módosult az Erdősítés támogatása című felhívás dokumentációja

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdősítés támogatása” című (VP5- 8.1.1-16 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosítása az 5.3 A támogatás mértéke, összege elnevezésű fejezet táblázatait érinti – a támogatási összegek megemelkedtek. A felhívással összhangban módosult a 6. számú - A támogatás mértéke és fenntartási időszak célállomány-típus csoportonként elnevezésű melléklet is. További részletek >>> erdeszeti_tamogatas_2

Módosult a Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések című felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című (VP4-12.2.1-16 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: - Módosult a 3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások című fejezet II. Kötelezettségvállalások alfejezetének 3. bekezdése: „3. A támogatást igénylő köteles a támogatói okirat kézhezvételét követően a Vidékfejlesztési Program keretében szervezett Natura 2000 erdő képzésen részt venni. A támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a programozási időszakban egyszer kell teljesítenie. A képzésen a támogatást igénylőnek kell részt vennie. Amennyiben a támogatást igénylő nem természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, a képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. A képzés elvégzését a képzést szervező igazolja a kifizető ügynökség felé.” További részletek >>> penz_tamogatas

Módosult a Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás című felhívás dokumentációja

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás” című (VP1-2.1.1-2.1.2-17 kódszámú) felhívás és annak mellékletei Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: - A 3.1.2.1. pontban módosítás történt. - A 3.2. pont táblázata módosult. - A felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet alábbi főbb pontjai módosultak: A 2. pont értelmében a projekt megvalósítás időszaka alatt a szaktanácsadó több támogatást igénylővel is létrehozhat munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló megbízási jogviszonyt. A 3. pontból törlésre került a Szakmai tevékenységet bemutató dokumentum csatolásának szükségessége. A 4. pontban történt változás értelmében a támogatást igénylő köteles a szaktanácsadási szolgáltatást 2023. július 31-ig folyamatosan biztosítani a támogatási kérelemben az egyes mérföldkövekhez meghatározott ütemezés szerint. Változtak továbbá a szolgáltatási ütemterv módosításával kapcsolatos feltételek. Az 5. pont értelmében a kedvezményezett az általa ténylegesen elvégzett szolgáltatások ellenértékét számolhatja el éves összesítésben. A 7. pont szerint a támogatási kérelemhez csatolni szükséges a Felhívás 5.5 pontjában szereplő, költségek figyelembevételével készült költségkalkulációt indoklással ellátva. A 8. pont is módosult. - A 3.4.2. pont szerint évente egy mérföldkövet szükséges tervezni, figyelembe véve, hogy a kedvezményezett a szolgáltatások ellenértékét éves összesítésben számolhatja el. - A 3.4.4. pont kiegészült egy új mondattal, amelynek értelmében a támogatást igénylő szaktanácsadó(ka)t kizárólag munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló megbízási jogviszonyban foglalkoztathat. - A 3.5.2. pont második bekezdés kiegészült. - A 4.1. pont a támogatást igénylők körére vonatkozó feltételekben is történtek változások. - A 4.2. pont is kiegészült egy új mondattal. - A 4.3. pontban az első értékelési szakaszhatár napja módosult. - A 4.4.2.2. pont 2. tartalmi értékelési szempont javításra került, illetve a 7. értékelési szempont hivatkozása kiegészült. - Az 5.3. pontban pontosítás történt. - Az 5.5. pont 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. pontok kiegészültek, módosultak. - Az 5.7. pontban a táblázat bővült. - A 6.1. a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája módosult, kiegészült. - A 6.3. a kifizetési kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája szintén módosult, kiegészült. A szakmai mellékletek számozása változott, a Szakmai tevékenységet bemutató dokumentum törlésre került, illetve a költségkalkulációs táblázat tartalma bővült. A további mellékletekben is történt egyéb változás, pontosítás. További információk >>> (Erdő-Mező Online - www.erdo-mezo.hu) erdomezolike