Majdnem 12 000 hektáron történt erdőfelújítás Zalában

A Zala Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága a közelmúltban összesítette a Zala megyében folyó erdőgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzési eredményeit.
Majdnem 12 000 hektáron történt erdőfelújítás Zalában
Az erdészeti hatóság jogszabályban megszabott feladatai közé tartozik annak ellenőrzése, hogy a területeken az erdőgazdálkodók eleget tesznek-e kötelezettségeiknek. Elsősorban a fakitermelések utáni, törvényben megszabott erdőfelújítási kötelezettségek teljesítéséről van szó, továbbá a hazai, illetve uniós társfinanszírozásban megvalósuló erdőtelepítések ellenőrzéséről. - A 2009-ben életbe lépett erdőtörvénnyel az erdőgazdálkodás módjában változás történt. Változott a régi, engedélyezési eljárásokon alapuló munka. A hatóság a tíz évre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket állapítja meg határozatban, az erdőgazdálkodó e határozattal szerez jogot a szükséges tevékenységek elvégzéséhez. Azt követően az éven belüli munkáját, erdőgazdálkodói tevékenységét pedig bejelentés alapján gyakorolhatja, amennyiben a bejelentést a hatóság korlátozó eljárás megindítása nélkül tudomásul vette - említette az erdőgazdálkodásra vonatkozó szabályozásban bekövetkezett változást az igazgató. makk A fakitermelést követően két év áll rendelkezésére az erdőgazdálkodónak, hogy a jogszabályban meghatározott fafajú, darabszámú, állapotú, növekedési lehetőségű fiatal erdőt hozzon létre. Az erdészeti hatóság két év után minden esetben leellenőrzi ezt. A tavalyi kötelezettségek ellenőrzése nyártól kezdődött. Összesen 11.800 hektár területen állt fenn erdőfelújítási kötelezettség, mintegy ezer hektárral nagyobb területen az egy évvel korábbinál. Mint az igazgató elmondta, ebből 4831 hektárt kellett ellenőrizniük a törvényi előírások szerint. - A jogerősen megállapított bírságok mennyisége csökkent. Míg a megelőző évben 14,1 millió forint erdőgazdálkodási bírságot kellett kiszabnunk, addig a tavalyi ellenőrzések során 11,4 millió forintot. Ez a bírságcsökkenés csak részben jelenti, hogy az erdőgazdálkodók fegyelmezettebbek voltak. Az elmúlt két év aszályos időjárásának is köze volt hozzá, több olyan erdő volt, ahol nem egyértelműen az erdőgazdálkodó mulasztott, hanem a szárazság fejtette ki a kedvezőtlen hatását. Azt már Gergán Szabolcs osztályvezető jegyezte meg, hogy az állami kezelésű erdőkben gyakorlatilag kifogástalan az erdőgazdálkodás színvonala. A szabálytalanságok, bírságok szinte kivétel nélkül a magánerdő gazdálkodással kapcsolatosak. A megyében található 110.000 hektárnyi erdőnek fele-fele a magán, illetve állami tulajdon. Az osztályvezető hozzátette, vannak olyan esetek, amikor az erdőgazdálkodó felróhatósága okán indokolt lenne a bírságolás, a körülmények miatt mégsem lehet ezt megtenni. Például aszályra, jégkárra, fagykárra tekintettel hosszabbítják a felújítási határidőt, mindezt 600 hektáron állapították meg. Az említett, több mint tizenegy millió forintot meghaladó erdőgazdálkodási bírságot sok részből összetevődő, összesen 230 hektár területű erdőkre vonatkozóan szabták ki, ahol egyértelműen bebizonyosodott az erdőgazdálkodó mulasztása. A megyében összesen 2588 nyilvántartott erdőgazdálkodó működik, közülük 86-ot kellett megbüntetni. jagica Jagicza Attila igazgató elmondta még, hogy erdőtelepítésből - tehát olyan terület erdősítése, ami korábban nem erdő volt - mindig kevés van. Ezek hazai és uniós társfinanszírozásból valósulnak meg, évente legfeljebb 100 hektárról van szó, és problémamentesnek mondhatók. Kifogás csak az elegyesség hiánya miatt született, amiatt, hogy a sokféleség helyett csak egy-egy fafaj került elültetésre. A szakemberek szerint szerencsére már nem létezik a 7-8 éve még tapasztalható, szervezett, nagy mennyiséget érintő jogosulatlan fakitermelés. Falopás miatti bejelentésből viszont szinte minden munkanapra jutott egy, 200 bejelentés született 2012-ben. Az erdészeti hatóság legfeljebb regisztrálni képes ezeket, felderíteni nem, többnyire rendőrségi eljárásokká váltak. Egyenként kisebb mennyiségű fa jogosulatlan kivágásáról volt szó, ami volumenében nem érte el egy év alatt az 1000 köbmétert. (zaol.hu - Hajdu Péter) erdomezolike